Aukční historie
SEZNAM AUTORŮ

  • Kamil Lhoták

    (1912-1990)

    Raketa

    Položka č.: 1

    Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

    DRAŽBA UKONČENA: 20. 10. 2020 18:03

    tuš, papír, 1984, 9 x 20 cm, sign. PD Kamil Lhoták 84, rám, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, Skupiny 42

    Aktuální cena: 9.500 CZK (380 €)

    Poslední dražitel: ID4**4 Historie příhozu

  • František Drtikol

    (1883-1961)

    Vlasta Holoubková v červnu 1916

    Položka č.: 286

    Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

    DRAŽBA UKONČENA: 07. 10. 2020 19:45

    bromostříbrná fotografie, 1916, 10,2 x 7 cm, značeno Drtikol spol. Praha, Antikvariát Dlážděná, studium na Učebním a výzkumném ústavu pro fotografování v Mnichově, člen SČSVU

    Aktuální cena: 1.200 CZK (48 €)

    Poslední dražitel: ID7**3 Historie příhozu

  • Pasta Oner

    (1979)

    Dear Future I'm ready now

    Položka č.: 274

    Vyvolávací cena: 5.000 CZK (200 €)

    DRAŽBA UKONČENA: 07. 10. 2020 19:33

    serigrafie, 2019, 45 x 65,5 cm, sign. PD Pasta Oner 2019, Antikvariát Dlážděná

    Aktuální cena: 5.000 CZK (200 €)

    Poslední dražitel: ID7**3 Historie příhozu

  • Micl

    (1969)

    JZD - STS

    Položka č.: 273

    Vyvolávací cena: 2.000 CZK (80 €)

    DRAŽBA UKONČENA: 07. 10. 2020 19:32

    litografie, 2015, 54,5 x 71 cm, sign. PD Micl 15, rám, autorský tisk, nově adjustováno, Antikvariát Dlážděná, absolvent pražské AVU, žák prof. J. Načeradského, prof. K. Nepraše a prof. J. Davida, člen skupiny Natvrdlí a Luxsus

    Aktuální cena: 2.000 CZK (80 €)

    Poslední dražitel: ID5**5 Historie příhozu

  • Zdeněk Hošek

    (1956)

    Vážka

    Položka č.: 255

    Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

    DRAŽBA UKONČENA: 07. 10. 2020 19:14

    akvarel, běloba, tužka, papír, 61 x 43 cm, monogr. PD ZH, Antikvariát Dlážděná

    Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

    Poslední dražitel: ID5**5 Historie příhozu

  • Neurčený autor (Čína)

    Krajina II.

    Položka č.: 240

    Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

    DRAŽBA UKONČENA: 07. 10. 2020 18:59

    akvarel, tuš, papír, 34,5 x 24,5 cm, značeno LN, rám, Antikvariát Dlážděná

    Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

    Poslední dražitel: ID7**1 Historie příhozu

  • Michael Rittstein

    (1949)

    Polom

    Položka č.: 217

    Vyvolávací cena: 2.800 CZK (112 €)

    DRAŽBA UKONČENA: 07. 10. 2020 18:36

    litografie, 2010, 51 x 72 cm, sign. PD M. Rittstein 2010, č. 37/50, studium na SOŠV v Praze, žák prof. A. Paderlíka na AVU tamtéž, spoluzakladatel Volného seskupení 12/15, Pozdě, ale přece, člen uměleckého sdružení Nová skupina a SVU Mánes

    Aktuální cena: 2.800 CZK (112 €)

    Poslední dražitel: ID2**1 Historie příhozu

  • Josef Liesler

    (1912-2005)

    Půlnoční

    Položka č.: 189

    Vyvolávací cena: 2.800 CZK (112 €)

    DRAŽBA UKONČENA: 07. 10. 2020 18:08

    litografie, 1965, 54,5 x 38,5 cm, sign. PD Liesler 65, č. 49/110, Antikvariát Dlážděná, žák prof. C. Boudy, O. Blažíčka, člen Královské belgické Akademie, SVU Mánes a SČUG Hollar, člen skupiny Sedm v říjnu

    Aktuální cena: 2.800 CZK (112 €)

    Poslední dražitel: ID7**8 Historie příhozu

  • Josef Jíra

    (1929-2005)

    Růže a oltář

    Položka č.: 178

    Vyvolávací cena: 4.500 CZK (180 €)

    DRAŽBA UKONČENA: 07. 10. 2020 17:57

    suchá jehla, 1996, 14,6 x 13 cm, sign. PD J. Jíra 96, rám, žák prof. K. Mináře, M. Holého, O. Nejedlého a V. Rady na AVU v Praze, spoluzakladatel skupiny M 57, člen Nové skupiny

    Aktuální cena: 4.500 CZK (180 €)

    Poslední dražitel: ID1**4 Historie příhozu

  • Josef Zamazal

    (1899-1971)

    Krajina s domy

    Položka č.: 116

    Vyvolávací cena: 2.500 CZK (100 €)

    DRAŽBA UKONČENA: 07. 10. 2020 16:55

    olej, plátno na kartonu, 27 x 37 cm, sign. PD Josef Zamazal, rám, žák prof. J. Preislera, J. Štursy a V. Nechleby na AVU v Praze, člen KVU Aleč, SČVU Brno ad.

    Aktuální cena: 2.500 CZK (100 €)

    Poslední dražitel: ID1**1 Historie příhozu

  • Neznámý autor

    Agnus dei

    Položka č.: 93

    Vyvolávací cena: 6.000 CZK (240 €)

    DRAŽBA UKONČENA: 07. 10. 2020 16:32

    olej, plátno, pravděpodobně 19. století, 71,5 x 88 cm, rám, pravděpodobně výřez z většího plátna, restaurováno, malba zkrakelována, antiqari.at Radhošťská

    Aktuální cena: 6.000 CZK (240 €)

    Poslední dražitel: ID7**6 Historie příhozu

  • Aleš Lamr

    (1943)

    V barvách duhy

    Položka č.: 59

    Vyvolávací cena: 5.800 CZK (232 €)

    DRAŽBA UKONČENA: 07. 10. 2020 15:58

    akvarel, papír, 1996, 56,5 x 40 cm, sign. DU A. Lamr 96, rám, typická koloristicky výrazná práce od významného představitele českého Pop-artu, který je svým osobitým dílem zastoupen mj. ve sbírkách National Gallery of Art ve Washingtonu, Centre G. Pompidou v Paříži, Museo de Arte Contemporáneo v Bue…

    Aktuální cena: 6.300 CZK (252 €)

    Poslední dražitel: ID7**1 Historie příhozu

  • Vladimír Komárek

    (1928-2002)

    Hlava

    Položka č.: 28

    Vyvolávací cena: 30.000 CZK (1.200 €)

    DRAŽBA UKONČENA: 07. 10. 2020 15:27

    olej, plátno, 1983, 46,4 x 30,3 cm, sign. LD V. Komárek 83, rám, Vladimír Komárek je svým okolím často označován za vypravěče. Jeho obrazy nejsou pouhou výpovědí, ale i příběhem samotným. Nesou si v sobě melancholickou lyričnost a poetičnost. Svojí tvorbou navazuje na slávu českého poetismu a imagin…

    Aktuální cena: 30.000 CZK (1.200 €)

    Poslední dražitel: ID1**3 Historie příhozu

  • Alois Lukášek

    (1911-1984)

    Zima na Pasekách

    Položka č.: 32

    Vyvolávací cena: 1.800 CZK (72 €)

    DRAŽBA UKONČENA: 14. 10. 2020 18:31

    olej, lepenka, 36,5 x 46,5 cm, sign. PD Lukášek, rám, žák prof. Nejedlého a Sychry, člen SVU Aleš v Brně, SČVU

    Aktuální cena: 1.800 CZK (72 €)

    Poslední dražitel: ID6**3 Historie příhozu

  • Alois Lukášek

    (1911-1984)

    Vesnice

    Položka č.: 27

    Vyvolávací cena: 2.200 CZK (88 €)

    DRAŽBA UKONČENA: 14. 10. 2020 18:26

    olej, lepenka, 29 x 69 cm, sign. PD Lukášek, rám, žák prof. Nejedlého a Sychry, člen SVU Aleš v Brně, SČVU

    Aktuální cena: 2.200 CZK (88 €)

    Poslední dražitel: ID7**2 Historie příhozu

  • Alois Lukášek

    (1911-1984)

    Náves ve Vlachovcích

    Položka č.: 24

    Vyvolávací cena: 2.400 CZK (96 €)

    DRAŽBA UKONČENA: 14. 10. 2020 18:23

    olej, lepenka, 19,5 x 59,5 cm, sign. PD Lukášek, rám, žák prof. Nejedlého a Sychry, člen SVU Aleš v Brně, SČVU

    Aktuální cena: 2.400 CZK (96 €)

    Poslední dražitel: ID7**2 Historie příhozu

  • Alois Lukášek

    (1911-1984)

    Zima v Makový

    Položka č.: 23

    Vyvolávací cena: 2.400 CZK (96 €)

    DRAŽBA UKONČENA: 14. 10. 2020 18:22

    olej, lepenka, 19 x 59 cm, sign. PD Lukášek, rám, žák prof. Nejedlého a Sychry, člen SVU Aleš v Brně, SČVU

    Aktuální cena: 2.400 CZK (96 €)

    Poslední dražitel: ID7**2 Historie příhozu

  • Franz Schenk

    Šel dráteník po ulici...

    Položka č.: 35

    Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

    DRAŽBA UKONČENA: 23. 09. 2020 18:34

    kombinovaná technika, akvarel, tužka, papír, cca 30. - 40. léta 20. století, 29,5 x 22 cm

    Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

    Poslední dražitel: ID7**8 Historie příhozu

  • Franz Schenk

    Měla jsem holoubka...

    Položka č.: 32

    Vyvolávací cena: 350 CZK (14 €)

    DRAŽBA UKONČENA: 23. 09. 2020 18:34

    kombinovaná technika, akvarel, tužka, papír, cca 30. - 40. léta 20. století, 29,5 x 22 cm

    Aktuální cena: 350 CZK (14 €)

    Poslední dražitel: ID3**2 Historie příhozu

  • Franz Schenk

    Skákala bába přes rybník...

    Položka č.: 34

    Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

    DRAŽBA UKONČENA: 23. 09. 2020 18:33

    kombinovaná technika, akvarel, tužka, papír, cca 30. - 40. léta 20. století, 29,5 x 22 cm

    Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

    Poslední dražitel: ID7**8 Historie příhozu

  • Franz Schenk

    Počkej já povím...

    Položka č.: 33

    Vyvolávací cena: 350 CZK (14 €)

    DRAŽBA UKONČENA: 23. 09. 2020 18:32

    kombinovaná technika, akvarel, tužka, papír, cca 30. - 40. léta 20. století, 29,5 x 22 cm

    Aktuální cena: 350 CZK (14 €)

    Poslední dražitel: ID5**2 Historie příhozu

  • Franz Schenk

    Krůcaj, krůcaj, vykrůcaj...

    Položka č.: 31

    Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

    DRAŽBA UKONČENA: 23. 09. 2020 18:30

    kombinovaná technika, akvarel, tužka, papír, cca 30. - 40. léta 20. století, 29,5 x 22 cm

    Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

    Poslední dražitel: ID7**8 Historie příhozu

  • Franz Schenk

    Hrály dudy u pobudy...

    Položka č.: 27

    Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

    DRAŽBA UKONČENA: 23. 09. 2020 18:26

    kombinovaná technika, akvarel, tužka, papír, cca 30. - 40. léta 20. století, 29,5 x 22 cm

    Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

    Poslední dražitel: ID5**2 Historie příhozu

  • Franz Schenk

    Proč bychom se netěšili

    Položka č.: 22

    Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

    DRAŽBA UKONČENA: 23. 09. 2020 18:21

    kombinovaná technika, akvarel, tužka, papír, cca 30. - 40. léta 20. století, 29,5 x 22 cm

    Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

    Poslední dražitel: ID7**8 Historie příhozu

  • Franz Schenk

    Utíkej Káčo utíkej...

    Položka č.: 9

    Vyvolávací cena: 350 CZK (14 €)

    DRAŽBA UKONČENA: 23. 09. 2020 18:08

    kombinovaná technika, akvarel, tužka, papír, cca 30. - 40. léta 20. století, 29,5 x 22 cm

    Aktuální cena: 350 CZK (14 €)

    Poslední dražitel: ID5**2 Historie příhozu

  • Franz Schenk

    Nech mi maličkou, hraj si s kozičkou...

    Položka č.: 5

    Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

    DRAŽBA UKONČENA: 23. 09. 2020 18:07

    kombinovaná technika, akvarel, tužka, papír, cca 30. - 40. léta 20. století, 29,5 x 22 cm

    Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

    Poslední dražitel: ID7**8 Historie příhozu

  • Ludvík Kuba

    (1863-1956)

    Březnický kostel

    Položka č.: 76

    Vyvolávací cena: 1.700 CZK (68 €)

    DRAŽBA UKONČENA: 22. 10. 2020 15:15

    akvarel, tužka, papír, 1905, 14 x 9 cm, rám, Antikvariát Ostrovní, žák prof. M. Pirnera

    Aktuální cena: 1.700 CZK (68 €)

    Poslední dražitel: ID1**4 Historie příhozu

  • Ludvík Kuba

    (1863-1956)

    Hrad Pardubický

    Položka č.: 63

    Vyvolávací cena: 1.700 CZK (68 €)

    DRAŽBA UKONČENA: 22. 10. 2020 15:02

    tužka, papír, 1881, 9 x 13,5 cm, rám, drobné skvrny na papíře, Antikvariát Ostrovní, žák prof. M. Pirnera

    Aktuální cena: 1.700 CZK (68 €)

    Poslední dražitel: ID3**8 Historie příhozu

  • Ludvík Kuba

    (1863-1956)

    Zámek Bečov

    Položka č.: 60

    Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

    DRAŽBA UKONČENA: 22. 10. 2020 14:59

    tuš, papír, 1932, 11 x 17,3 cm, sign. LD LKuba, rám, Antikvariát Ostrovní, žák prof. M. Pirnera

    Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

    Poslední dražitel: ID6**3 Historie příhozu

  • Ludvík Kuba

    (1863-1956)

    Vyšívání na punčochách

    Položka č.: 58

    Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

    DRAŽBA UKONČENA: 22. 10. 2020 14:57

    tuš, papír, 1890, 6 x 10 cm, sign. PD LKuba 1890, rám, Antikvariát Ostrovní, žák prof. M. Pirnera

    Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

    Poslední dražitel: ID6**1 Historie příhozu

Facebook