• Karel Svolinský

  (1896-1986)

  Božena Němcová

  Položka č.: 250738

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 16. 03. 2021 15:03

  mědirytina, 10 x 8 cm, sign. DU KSvolinský, Antikvariát Ostrovní, žák prof. Š. Zálešáka, B. Kafky a F. Kysely na UMPRUM v Praze, člen a čestný člen SČUG Hollar, člen SVU Mánes

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Vysušil

  (1926-2014)

  Postavy

  Položka č.: 250740

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 16. 03. 2021 15:04

  litografie, 19,5 x 14 cm, sign. PD Vysušil, Antikvariát Ostrovní, žák prof. O. Nejedlého a K. Mináře na AVU v Praze, člen SČUG Hollar a Asociace volné grafiky, spoluzakladatel uměleckých skupin G7, LG 5 a Máj

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Miloslav Troup

  (1917-1993)

  J. W. Goethe

  Položka č.: 250741

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 16. 03. 2021 15:05

  reprodukce, 18 x 11 cm, sign. PD Troup, Antikvariát Ostrovní, studium na SPŠ grafické v Praze, žák prof. J. Bendy na UMPRUM v Praze, stipendijně u prof. Brianchona na École des Beaux-Arts a na École des Arts décoratifs v Paříži

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Švengsbír

  (1921-1983)

  Karel Hynek Mácha

  Položka č.: 250742

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 16. 03. 2021 15:06

  ocelorytina, 8 x 3,2 cm, PD značeno v desce JAŠ, Antikvariát Ostrovní, žák prof. A. Strnadela na VŠUP v Praze, člen SČUG Hollar, UB a skupiny Grafis

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Štika

  (1898-1975)

  Krajina za rozbřesku

  Položka č.: 250744

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 16. 03. 2021 15:07

  dřevoryt, 6 x 16 cm, sign. PD K. Štika, Antikvariát Ostrovní, žák prof. M. Švabinského na AVU v Praze, studium profesury kreslení, modelování a geometrie na FF UK, člen a předseda SČUG Hollar, člen UB

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Štika

  (1898-1975)

  Poutník na cestě

  Položka č.: 250745

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 16. 03. 2021 15:08

  suchá jehla, 8 x 6 cm, sign. PD K. Štika, Antikvariát Ostrovní, žák prof. M. Švabinského na AVU v Praze, studium profesury kreslení, modelování a geometrie na FF UK, člen a předseda SČUG Hollar, člen UB

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Jalůvka

  (1932)

  Lenin

  Položka č.: 250749

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 16. 03. 2021 15:09

  linoryt, 19,5 x 12 cm, sign. PD Jalůvka, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Dušan Janoušek

  (1928-1996)

  Rodina

  Položka č.: 250751

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 16. 03. 2021 15:10

  dřevoryt, 1977, 16,5 x 9 cm, sign. DU DJanoušek, Antikvariát Ostrovní, studium na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně u prof. K. Langera, žák prof. E. Nevana na PF UKo v Bratislavě

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Dušan Janoušek

  (1928-1996)

  Člověk a civilizace

  Položka č.: 250752

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 16. 03. 2021 15:11

  dřevoryt, 20 x 14 cm, sign. PD DJanoušek, Antikvariát Ostrovní, studium na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně u prof. K. Langera, žák prof. E. Nevana na PF UKo v Bratislavě

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Vodrážka

  (1894-1984)

  Básník

  Položka č.: 250753

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 16. 03. 2021 15:12

  lept, 1949, 12,2 x 9,2 cm, LD značeno v desce V. 49, Antikvariát Ostrovní, žák prof. E. Dítěte a F. Kysely na VŠUP v Praze, poté M. Švabinského na AVU v Praze, člen Umělecké besedy a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Šebek

  (1922-1999)

  Krakonoš

  Položka č.: 250755

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 16. 03. 2021 15:13

  dřevoryt, 16,7 x 10,6 cm, sign. DU JŠebek, Antikvariát Ostrovní, žák F. Hlavici, F. Doubravy a V. Makovského na VUT v Brně, člen Výtvarného studia čs. armády v Praze a SVU Aleš

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: ID7**0 Historie příhozu

 • Karel Štěch

  (1908-1982)

  Anděl

  Položka č.: 250756

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 16. 03. 2021 15:14

  dřevoryt, 17,5 x 11 cm, sign. LD K. Štěch, Antikvariát Ostrovní, studium grafiky u prof. Z. Kratochvíla na UMPRUM v Praze, žák prof. F. T. Šimona na AVU, člen SČUG Hollar, Sdružení jihočeských výtvarníků

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: ID6**4 Historie příhozu

 • Jaroslav Vodrážka

  (1894-1984)

  Z Máchova kraje

  Položka č.: 250761

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 16. 03. 2021 15:15

  lept, 14,2 x 9,3 cm, sign. PD Jar. Vodrážka, Antikvariát Ostrovní, žák prof. E. Dítěte a F. Kysely na VŠUP v Praze, poté M. Švabinského na AVU v Praze, člen Umělecké besedy a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Vodrážka

  (1894-1984)

  Básník

  Položka č.: 250762

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 16. 03. 2021 15:16

  tužka, papír, 22 x 15 cm, sign. PD Vodrážka, Antikvariát Ostrovní, žák prof. E. Dítěte a F. Kysely na VŠUP v Praze, poté M. Švabinského na AVU v Praze, člen Umělecké besedy a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Weiser

  (1914-1994)

  Valašská krajina

  Položka č.: 250763

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 16. 03. 2021 15:17

  dřevoryt, 8,1 x 16,2 cm, sign. PD JWeiser, Antikvariát Ostrovní, žák prof. F. V. Mokrého, J. Vydry, F. Buriana a J. Zrzavého na PedF UK v Olomouci

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Vodrážka

  (1894-1984)

  Chod

  Položka č.: 250764

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 16. 03. 2021 15:18

  tuš, papír, 21 x 17 cm, sign. PD Vodrážka, Antikvariát Ostrovní, žák prof. E. Dítěte a F. Kysely na VŠUP v Praze, poté M. Švabinského na AVU v Praze, člen Umělecké besedy a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Vodrážka

  (1894-1984)

  Písmák

  Položka č.: 250765

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 16. 03. 2021 15:19

  dřevoryt, 13,7 x 9 cm, sign. DU Jar. Vodrážka, Antikvariát Ostrovní, žák prof. E. Dítěte a F. Kysely na VŠUP v Praze, poté M. Švabinského na AVU v Praze, člen Umělecké besedy a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Vodrážka

  (1894-1984)

  Husitský lukostřelec

  Položka č.: 250766

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 16. 03. 2021 15:20

  tuš, papír, 22,5 x 17,5 cm, sign. PD Vodrážka, Antikvariát Ostrovní, žák prof. E. Dítěte a F. Kysely na VŠUP v Praze, poté M. Švabinského na AVU v Praze, člen Umělecké besedy a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Václav Trefil

  (1906-1989)

  Lilie

  Položka č.: 250767

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 16. 03. 2021 15:21

  litografie, 15 x 13 cm, sign. PD V. Trefil, č. 25/50, Antikvariát Ostrovní, žák prof. O. Nejedlého na AVU v Praze, člen SVU Aleš, Syndikátu výtvarníků československých, hospodářského svazu architektů, malířů a sochařů, člen Tvůrčí skupiny Říjen

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: ID6**4 Historie příhozu

 • Václav Trefil

  (1906-1989)

  Vesnička pod kopcem

  Položka č.: 250768

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 16. 03. 2021 15:22

  litografie, 10 x 10 cm, sign. PD V. Trefil, č. 25/50, Antikvariát Ostrovní, žák prof. O. Nejedlého na AVU v Praze, člen SVU Aleš, Syndikátu výtvarníků československých, hospodářského svazu architektů, malířů a sochařů, člen Tvůrčí skupiny Říjen

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: ID6**4 Historie příhozu

 • Jiří Šebek

  (1922-1999)

  Podhorská krajina

  Položka č.: 250769

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 16. 03. 2021 15:23

  litografie, 8,5 x 18,5 cm, sign. PD JŠebek, Antikvariát Ostrovní, žák F. Hlavici, F. Doubravy a V. Makovského na VUT v Brně, člen Výtvarného studia čs. armády v Praze a SVU Aleš

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Šebek

  (1922-1999)

  Strom - krajina

  Položka č.: 250770

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 16. 03. 2021 15:24

  linoryt, 15 x 9,5 cm, sign. PD JŠebek, Antikvariát Ostrovní, žák F. Hlavici, F. Doubravy a V. Makovského na VUT v Brně, člen Výtvarného studia čs. armády v Praze a SVU Aleš

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Vik

  (1883-1964)

  Belveder

  Položka č.: 250771

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 16. 03. 2021 15:25

  dřevoryt, 1926, 9 x 14,5 cm, sign. PD Vik, Antikvariát Ostrovní, studium na odborné tkalcovské škole v Lomnici nad Popelkou, žák prof. R. Ottenfelda na Akademii v Praze, zakládající člen SČUG Hollar, člen Salonu d'Autumne v Paříži, SVU Mánes, řádný člen České akademie věd a umění

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Pavel Laška

  (1907-1983)

  Pekelník

  Položka č.: 250773

  Vyvolávací cena: 350 CZK (14 €)

  Plánované ukončení: 16. 03. 2021 15:26

  dřevoryt, 1944, 7,4 x 9,2 cm, sign. PD Laška 44, Antikvariát Ostrovní, žák prof. M. Švabinského na AVU v Praze

  Aktuální cena: 350 CZK (14 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Svatopluk Klír

  (1896-1959)

  Posmrtná maska Friedricha Nietzsche

  Položka č.: 250782

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 16. 03. 2021 15:27

  dřevoryt, 18,2 x 11,7 cm, sign. PD Svatopluk Klír, Antikvariát Ostrovní, žák prof. Dítěte a A. Hofbauera

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Cyril Bouda

  (1901-1984)

  Jahody

  Položka č.: 250785

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 16. 03. 2021 15:28

  mědirytina, 7,8 x 9,2 cm, sign. LN C. Bouda, Antikvariát Ostrovní, žák V. Kysely a M. Švabinského, člen SČUG Hollar a Umělecké besedy

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Václav Fiala

  (1896-1980)

  Kentaur

  Položka č.: 250786

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 16. 03. 2021 15:29

  dřevoryt, 14,8 x 10,7 cm, sign. PD V. Fiala, Antikvariát Ostrovní, studium na Akademii umění v Petrohradě, žák prof. M. Švabinského na AVU v Praze, člen Bloku čs. výtvarných umělců, člen a předseda SČUG Hollar

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Rudolf Medek

  Růže ve váze

  Položka č.: 250787

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 16. 03. 2021 15:30

  linoryt, 14,2 x 9,7 cm, sign. PD Medek, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Mácha

  (1926-1984)

  Přístav

  Položka č.: 250789

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 16. 03. 2021 15:31

  litografie, 1963, 15,3 x 21,3 cm, sign. PD Jan Mácha 63, Antikvariát Ostrovní, žák prof. Nachtigala na Státní grafické škole v Praze a V. Silovského na AVU tamtéž

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vladimír Komárek

  (1928-2002)

  Zátiší s brýlimi

  Položka č.: 250793

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 16. 03. 2021 15:32

  dřevoryt, 1974, 7,9 x 14,7 cm, sign. DU VKomárek 74, Antikvariát Ostrovní, žák prof. K. Mináře na AVU v Praze a K. Štipla na VŠUP v Praze, člen SČUG Hollar a SČVU

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook