• František Štěpán

  (1912)

  Dojení krav

  Položka č.: 132229

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 02. 12. 2020 18:44

  dřevoryt, 1937, 13,2 x 20,5 cm, sign. PD František Štěpán 1937, přehlý pravý horní roh, studium na ŠUŘ v Brně, poté žák prof. T. F. Šimona na AVU v Praze, vystavoval mj. se SVU Aleš v Brně

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Tondl

  (1893-1980)

  Trosky

  Položka č.: 217884

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 02. 12. 2020 18:45

  dřevoryt, 1959, 16 x 23,6 cm, sign. PD Karel Tondl, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty, V. Bukovace, J. Preislera a M. Švabinského na AVU v Praze, studium dějin umění, estetiky a filozofie na FF UK, grafika na Sorboně v Paříži, zakladatel SVU Aleš, člen Societé Nationale des Beaux-Art v Paří…

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: ID4**2 Historie příhozu

 • Karel Tondl

  (1893-1980)

  Váza s kyticí

  Položka č.: 131956

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 02. 12. 2020 18:46

  dřevoryt, 8,7 x 6,4 cm, sign. PD Karel Tondl, vlastnoruční výtisk, mírně zažloutlý papír, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Loukoty, V. Bukovace, J. Preislera a M. Švabinského na AVU v Praze, studium dějin umění, estetiky a filozofie na FF UK, grafika na Sorboně v Paříži, zakladatel SVU Aleš, člen …

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Vodrážka

  (1894-1984)

  Staré Město

  Položka č.: 191334

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 02. 12. 2020 18:47

  lept, 32 x 24,5 cm, sign. PD Jar. Vodrážka, při okrajích mimo tisk mírně zažloutlý, pokrčený a natržený papír, Antikvariát Dlážděná, žák prof. E. Dítěte a F. Kysely na VŠUP v Praze, poté M. Švabinského na AVU v Praze, člen Umělecké besedy a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: ID6**4 Historie příhozu

 • Walter

  Das Kind der Guerilla

  Položka č.: 243195

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 02. 12. 2020 18:48

  mědirytina, 23 x 17,4 cm, značeno LD nečitelně a PD Walter sc., mírně zašpiněný a při okrajích poškozený papír, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jeremias Wolff

  (1663-1724)

  Mittlere Logia des Irrgartens, so rechter Hand in dem Fürstlichen Lust Garten liegen kan.

  Položka č.: 246573

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 02. 12. 2020 18:49

  mědirytina, 1711-16, 30 x 42,5 cm, značeno LD v desce P. Decker Archit. invent et del., DU Ieremias Wolff excud. aug. vind. a PD Carl Remshard Sculpsit., rám, Paulus Decker: Fürstlicher Baumeister, Oder: Architectura Civilis, Augsburg 1711-16, jedna z nejreprezentativnějších děl o německé barokní ar…

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Adrian Zingg

  (1734-1816)

  Schönburg bei Naumburg

  Položka č.: 243225

  Vyvolávací cena: 50 CZK (2 €)

  Plánované ukončení: 02. 12. 2020 18:50

  ocelorytina, 8,5 x 5,8 cm, značeno LD v desce A. Zingg del. a PD nečitelně, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 50 CZK (2 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Blažek

  (1927)

  Odraz

  Položka č.: 227600

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 03. 12. 2020 18:00

  linoryt, 1967, 43,5 x 31 cm, sign. PD Jaroslav Blažek 67, Antikvariát Dlážděná, studium na VŠVU v Bratislavě a na AVU v Praze

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Pier Canosa

  (1940)

  Dvě postavy

  Položka č.: 210916

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 03. 12. 2020 18:01

  sítotisk, 2001, 42 x 30 cm, sign. PD G. Grasso e Pier Canosa, spoluautor Giovanni Grasso Fravega, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Pier Canosa

  (1940)

  Dvě postavy

  Položka č.: 210915

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 03. 12. 2020 18:02

  sítotisk, 2001, 42 x 30 cm, sign. PD Pier Canosa 2001, spoluautor Giovanni Grasso Fravega, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Čapek

  Pražské Jezulátko

  Položka č.: 124649

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 03. 12. 2020 18:03

  litografie, 1993, 18,1 x 12,2 cm, sign. PD Čapek 93, autorský tisk, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Čihák

  (1907-?)

  Chrám sv. Víta

  Položka č.: 250995

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 03. 12. 2020 18:04

  litografie, 1945, 42,5 x 25,5 cm, sign. PD Čihák 45, z cyklu Praha - grafické listy Franty Čiháka, při okrajích pokrčený papír, žák prof. V. Nechleby na AVU v Praze

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Emler

  (1912-1992)

  Návrhy na exlibris

  Položka č.: 130981

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 03. 12. 2020 18:05

  litografie, 1967, 17 x 26 cm, sign. F. Emler, 24/50, Antikvariát Dlážděná, žák prof. O. Nejedlého a V. Pukla na AVU v Praze

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Petr Fišárek

  (1953)

  Ráno

  Položka č.: 227138

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 03. 12. 2020 18:06

  akryl, malířská lepenka, 2014, 60 x 44,5 cm, sign. LD 2014 Fišárek, Antikvariát Dlážděná, soukromý žák Radka Amorta v Opavském divadle

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Halla

  (1926-1988)

  Ptačí hlava

  Položka č.: 99541

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 03. 12. 2020 18:07

  lept, 12,7 x 11,3 cm, sign. PD Halla, studoval na AVU v Praze u prof. K. Pokorného a J. Laudy a na VŠUP v Praze u prof. K. Svolinského

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Hejda

  (1927)

  Stará historie

  Položka č.: 244762

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 03. 12. 2020 18:08

  tisk, 1983, 59,3 x 41,5 cm, sign. PD Jan Hejda 83, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Natalie Hlubučková - Soukupová

  (1929)

  Malíř

  Položka č.: 130821

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 03. 12. 2020 18:09

  litografie, 15 x 11,3 cm, sign. PD Natalie Hlubučková - Soukupová, Antikvariát Dlážděná, studovala na Pedagogické fakultě UK v Praze a u prof. V. Rady a O. Nejedlého na AVU v Praze

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Hodonský

  (1945)

  Květina

  Položka č.: 125502

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 03. 12. 2020 18:10

  litografie, 8 x 19 cm, Antikvariát Dlážděná, žák prof. V. Hrocha na SUPŠ v Uherském Hradišti a F. Jiroudka na AVU v Praze, člen Umělecké besedy a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Honzička

  Sv. Šebestián před popravou

  Položka č.: 225107

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 03. 12. 2020 18:11

  litografie, 1998, 48,5 x 21 cm, sign. PD Honzička 98, 44958, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: ID7**5 Historie příhozu

 • Bedřich Horálek

  (1913-1981)

  Kytice

  Položka č.: 188253

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 03. 12. 2020 18:12

  litografie, 20,3 x 15 cm, sign. DU B Horálek, 57/120, žák prof. J. J. Loukoty, M. Švabinského a O. Nejedlého na AVU v Praze, člen Jednoty umělců výtvarných

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Bedřich Horálek

  (1913-1981)

  Pohled na kostel sv. Mikuláše

  Položka č.: 125893

  Vyvolávací cena: 50 CZK (2 €)

  Plánované ukončení: 03. 12. 2020 18:13

  litografie, 20,4 x 13,5 cm, sign. PD B. Horálek, 77/100, levý dolní roh mírně ohnutý, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. J. Loukoty, M. Švabinského a O. Nejedlého na AVU v Praze, člen Jednoty umělců výtvarných

  Aktuální cena: 50 CZK (2 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Miroslav Houra

  (1933-2006)

  Na lodičce

  Položka č.: 130883

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 03. 12. 2020 18:14

  dřevoryt, 1985, 19,2 x 9,3 cm, monogr. PD MH 85, Antikvariát Dlážděná, studium na VŠUP v Praze, poté žák prof. C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana na PedF UK tamtéž, člen SČUG Hollar a skupiny Dialog

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Petr Hrnčíř

  Vidlička a motýl

  Položka č.: 179277

  Vyvolávací cena: 20 CZK (1 €)

  Plánované ukončení: 03. 12. 2020 18:15

  litografie, 1974, 22 x 15 cm, sign. PD Hrnčíř 1974, při okrajích mimo tisk mírně pokrčený papír

  Aktuální cena: 20 CZK (1 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ota Jakl

  Rybářská plachetnice

  Položka č.: 131957

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 03. 12. 2020 18:16

  dřevoryt, 8 x 17,6 cm, sign. PD Ota Jakl, mírně zažloutlý papír, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Milan Janáček

  (1938)

  Tři postavy

  Položka č.: 132343

  Vyvolávací cena: 50 CZK (2 €)

  Plánované ukončení: 03. 12. 2020 18:17

  lept, 1974, 10 x 16,4 cm, sign. PD Janáček 74, 9/13, Antikvariát Dlážděná, žák prof. Z. Jůny a K. Müllera na VŠUP v Praze, člen skupiny Kontrast a SVU

  Aktuální cena: 50 CZK (2 €)

  Poslední dražitel: ID7**4 Historie příhozu

 • Vladimír Jandejsek

  (1923)

  Noční město

  Položka č.: 203151

  Vyvolávací cena: 50 CZK (2 €)

  Plánované ukončení: 03. 12. 2020 18:18

  litografie, 23,9 x 27,2 cm, Antikvariát Dlážděná, studium architektury na AVU v Praze

  Aktuální cena: 50 CZK (2 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vladimír Jandejsek

  (1923)

  Vyšehrad

  Položka č.: 203108

  Vyvolávací cena: 50 CZK (2 €)

  Plánované ukončení: 03. 12. 2020 18:19

  serigrafie, 22,6 x 16,3 cm, na zadní straně značeno autorským razítkem, Antikvariát Dlážděná, studium architektury na AVU v Praze

  Aktuální cena: 50 CZK (2 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vladimír Jandejsek

  (1923)

  Abstrakce v černo-bílé

  Položka č.: 203104

  Vyvolávací cena: 50 CZK (2 €)

  Plánované ukončení: 03. 12. 2020 18:20

  litografie, 1994, 17,1 x 23,9 cm, sign. PD Jan 1994, 9/70, Antikvariát Dlážděná, studium architektury na AVU v Praze

  Aktuální cena: 50 CZK (2 €)

  Poslední dražitel: ID5**8 Historie příhozu

 • Eva Janíčková

  (1935)

  V parku

  Položka č.: 125938

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 03. 12. 2020 18:21

  lept, 16 x 12,4 cm, sign. PD Janíčková, autorský tisk, Antikvariát Dlážděná, žákyně prof. V. Pukla a V. Silovského na AVU v Praze, členka SČUG Hollar a Svazu čsl. výtvarných umělců

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jana Jemelková

  (1928)

  Jeseníky

  Položka č.: 185718

  Vyvolávací cena: 50 CZK (2 €)

  Plánované ukončení: 03. 12. 2020 18:22

  linoryt, 1986, 17,5 x 13 cm, sign. PD Jemelková J., Antikvariát Dlážděná, žákyně prof. C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana na PedF UK v Praze, členka TT Klubu výtv. umělců a teoretiků a SOV

  Aktuální cena: 50 CZK (2 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook