• Dan Trantina

  (1965)

  Les

  Položka č.: 119

  Vyvolávací cena: 10.000 CZK (400 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  kombinovaná technika, sololit, 2011, 50 x 33 cm, sign. zezadu D11, žák prof. Načeradského na AVU v Praze

  Aktuální cena: 10.000 CZK (400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 15 000 - 25 000 Kč CZK

 • Michal Singer

  (1959)

  Příhoda

  Položka č.: 118

  Vyvolávací cena: 58.000 CZK (2.320 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  kombinovaná technika, plátno, 2012, 100 x 70 cm, sign. LD Singer, olejomalba známého a úspěšného výtvarného autodidakta, který ve své tvorbě šel vždy svou vlastní cestou. Singerův svébytný styl se vyznačuje bohatou fantazií, expresivitou, bezprostředním kontaktem umělce s barvami a plátnem, ale také…

  Aktuální cena: 58.000 CZK (2.320 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Michal Singer

  (1959)

  Škorně

  Položka č.: 117

  Vyvolávací cena: 42.000 CZK (1.680 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  kombinovaná technika, plátno, 2012, 50 x 50 cm, sign. LD Singer, studium na FF UK v Praze

  Aktuální cena: 42.000 CZK (1.680 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Rudolf Dzurko

  (1941-2013)

  Zdvihání země

  Položka č.: 116

  Vyvolávací cena: 48.000 CZK (1.920 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  skleněná drť, lepidlo, 1974 /2000, 49,5 x 62,5 cm cm, autor patří k výtvarníkům, kteří se i bez akademického školení propracovali k jedinečnému a velice originálnímu uměleckému výrazu. Od roku 1969 pracoval jako sklářský dělník a skleněnou drť začal vpravovat i do svých naivistických maleb – z této …

  Aktuální cena: 48.000 CZK (1.920 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 70 000 - 100 000 Kč CZK

 • Miroslav Jiránek

  (1951)

  Tygři

  Položka č.: 115

  Vyvolávací cena: 48.000 CZK (1.920 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  olej, plátno, dřevo, 1989, 65 x 95 cm, sign. PD M. Jiránek 89, rám, pro Jiránka se stala velkou inspirací příroda. Ve svém díle často zachytává motiv vodní hladiny spolu s magickými místy lesů Kokořínska s pískovcovými skalami porostlými mechem. Své studium absolvoval na Vysoké škole uměleckoprůmysl…

  Aktuální cena: 48.000 CZK (1.920 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 60 000 - 80 000 Kč CZK

 • Míša Petrů

  (1978)

  Noční výlet

  Položka č.: 114

  Vyvolávací cena: 24.000 CZK (960 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  akryl, plátno, 2021, 100 x 80 cm, sugn. PD MP 21, tvorba Michaely Petrů (absolventky Ateliéru malby u doc. Michaela Rittsteina na AVU v Praze) se vyznačuje otevřenou hravostí, koloristicky výraznou barevností a nezatíženým, přesto však podpovrchovým a citlivým vnímáním okolního světa. Noční výlet j…

  Aktuální cena: 24.000 CZK (960 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 40 000 - 50 000 Kč CZK

 • Karel Jerie

  (1977)

  Panna a žralok

  Položka č.: 113

  Vyvolávací cena: 98.000 CZK (3.920 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  akryl, plátno, 2014, 100 x 145 cm, sign. LD JERIE 2014, autor studoval v letech 1999 - 2005 AVU, obor malba (1999-2001 atelier Antonína Střížka, 2001-2005 atelier Michaela Rittsteina). Vedle malby se zabývá tvorbou komiksů a ilustrací. Vydané komiksy: Oidipus Rex, vydal Garamond; Šifra mistra Hanky…

  Aktuální cena: 98.000 CZK (3.920 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Pasta Oner

  (1979)

  Mario

  Položka č.: 112

  Vyvolávací cena: 70.000 CZK (2.800 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  akryl, olej, plátno, 2021, 100 x 70 cm, sign. na zadní straně Pasta Oner 2021, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 70.000 CZK (2.800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 100 000 - 150 000 Kč CZK

 • Jan Chaloupek

  (1958)

  Don Quijote

  Položka č.: 111

  Vyvolávací cena: 30.000 CZK (1.200 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  akryl, suchá jehla, plátno, 1998, 65 x 90 cm, známý malíř a ilustrátor, absolvent PdF - výtvarného oboru MU v Brně, na umělecké scéně se prosadil svým intelektuálním pojetím gestické malby, v rámci níž neustává v experimentu hledat nové polohy, žák M. Roštínské, P. Brázdy a J. Zezuly

  Aktuální cena: 30.000 CZK (1.200 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 45 000 - 60 000 Kč CZK

 • Jan Antonín (Jeňýk) Pacák

  (1941-2007)

  Terč - Kramářská píseň

  Položka č.: 110

  Vyvolávací cena: 35.000 CZK (1.400 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  kov, olej, tuš, dřevo, 1966, 45 x 22,5 cm, sign. vzadu Jeňýk Pacák 1966, rám, vzadu popsáno autorem, autor byl absolventem Akademie výtvarných umění z roku 1965 a umění se věnoval celý život, přičemž jeho druhou vášní byla hudba - působil jako bubeník skupiny Olympic. Nevšední reliéf dokládá jeho kr…

  Aktuální cena: 35.000 CZK (1.400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 50 000 - 60 000 Kč CZK

 • Vladimír Komárek

  (1928-2002)

  Dívka a květina

  Položka č.: 109

  Vyvolávací cena: 50.000 CZK (2.000 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  2x olej, lepenka, 1969, 30 x 24,5 cm, sign. PD V. Komárek, rám, vzadu popsáno: Milé Marii Janíčkové na paměť věčnou namaloval Vladimír Komárek z Medvězí 1969, dílo významného českého autora, který na sebe ve druhé polovině 20. století upozornil neopakovatelně poetickou atmosférou svých děl. Jeho dom…

  Aktuální cena: 50.000 CZK (2.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 60 000 - 70 000 Kč CZK

 • Josef Liesler

  (1912-2005)

  Znamení života

  Položka č.: 108

  Vyvolávací cena: 20.000 CZK (800 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  tempera, tuš, běloba, pastel, tužka, papír, 1968, 31 x 88 cm, sign. PD Liesler 68, Jedna z nejvýraznějších postav českého výtvarného umění dvacátého století. Byl členem skupin Sedm v říjnu, Spolku výtvarných umělců Mánes, Sdružení českých umělců grafiků Hollar a skupiny RADAR. Věnoval se grafice, ma…

  Aktuální cena: 20.000 CZK (800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Josef Liesler

  (1912-2005)

  Kuchtík

  Položka č.: 107

  Vyvolávací cena: 8.000 CZK (320 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  akvarel, tuš, papír, 1948, 42 x 30 cm, sign. LD Liesler 48, Antikvariát Dlážděná, žák prof. C. Boudy, O. Blažíčka, člen Královské belgické Akademie, SVU Mánes a SČUG Hollar, člen skupiny Sedm v říjnu

  Aktuální cena: 8.000 CZK (320 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 12 000 - 16 000 Kč CZK

 • Josef Liesler

  (1912-2005)

  Na scéně

  Položka č.: 106

  Vyvolávací cena: 3.800 CZK (152 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  tempera, tuš, běloba, papír, 29,8 x 17,5 cm, sign. PD Liesler, na zadní straně popsáno: Majetek mistra J. Průchy, Antikvariát Dlážděná, žák prof. C. Boudy, O. Blažíčka, člen Královské belgické Akademie, SVU Mánes a SČUG Hollar, člen skupiny Sedm v říjnu

  Aktuální cena: 3.800 CZK (152 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 8 000 - 12 000 Kč CZK

 • Ladislav Kuklík

  (1947)

  V okamžiku

  Položka č.: 105

  Vyvolávací cena: 347.000 CZK (13.880 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  13 x pastel, papír, 2019-2021, 13 krát 52 x 84 cm, sign. různě, autorovo dílo je utvářeno v hluboké symbióze brilantního kreslíře a zasvěceného pozorovatele - analytika. Obsahová intenzita grafického díla vždy směřuje k moderní figurální výpovědi či zpodobení říše fauny. Ke své kresbě, která je svým…

  Aktuální cena: 347.000 CZK (13.880 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • František Říha

  (1910-1986)

  Modré město

  Položka č.: 104

  Vyvolávací cena: 35.200 CZK (1.408 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  olej, sololit, 41 x 120 cm, sign. PD František Říha, rám, autor ve svých obrazech výtvarně poetizoval moderní město a civilizaci, většinu své tvorby však směřoval do oboru ilustrací pro děti. Tato monochromní veduta přes svoji barevnou střídmost vyjadřuje eklektičnost města. Jednoznačnost domů se zt…

  Aktuální cena: 35.200 CZK (1.408 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 50 000 - 60 000 Kč CZK

 • František Říha

  (1910-1986)

  Černý stožár

  Položka č.: 103

  Vyvolávací cena: 8.000 CZK (320 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  olej, sololit, 30 x 21 cm cm, sign. LD František Říha, rám, studium architektury na ČVUT v Praze, žák prof. C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana na PedF UK tamtéž

  Aktuální cena: 8.000 CZK (320 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 15 000 - 20 000 Kč CZK

 • Karel Chaba

  (1925-2009)

  K Velkopřevorskému náměstí

  Položka č.: 102

  Vyvolávací cena: 29.000 CZK (1.160 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  olej, plátno, 30 x 40 cm, sign. PD Chaba, rám, na zadní straně štítek s popisem a razítkem čfvu, jeden z nejbarevnějších českých malířů, Karel Chaba, proslul jásavými malbami pražských zákoutí, které se mu staly celoživotní inspirací. Ač se Chaba odkazoval k malířským velikánům jako byl Chagall či M…

  Aktuální cena: 29.000 CZK (1.160 €)

  Poslední dražitel: ID7**2 Historie příhozu

  Odhadní cena: k CZK

 • Vladimír Komárek

  (1928-2002)

  Námluvy

  Položka č.: 101

  Vyvolávací cena: 72.000 CZK (2.880 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  olej, plátno, 1973, 70 x 48 cm, sign. LD V. Komárek 73, rám, Vladimír Komárek je svým okolím často označován za vypravěče. Jeho obrazy nejsou pouhou výpovědí, ale i příběhem samotným. Nesou si v sobě melancholickou lyričnost a poetičnost. Svojí tvorbou navazuje na slávu českého poetismu a imaginace,…

  Aktuální cena: 72.000 CZK (2.880 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 100 000 - 120 000 Kč CZK

 • Vladimír Komárek

  (1928-2002)

  Růžový obraz

  Položka č.: 100

  Vyvolávací cena: 35.000 CZK (1.400 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  olej, plátno, 1988, 40 x 50 cm, sign. LD V. Komárek 88, rám, na zadní straně štítek s popisem, jeden z nejosobitějších českých výtvarníků, Vladimír Komárek, si v průběhu let vybudoval vlastní malířský styl založený na poetických výjevech a biblických motivech podaných pastelovými tóny a prodchnutých…

  Aktuální cena: 35.000 CZK (1.400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Vladimír Komárek

  (1928-2002)

  Zátiší s knihou a pohárem

  Položka č.: 99

  Vyvolávací cena: 55.000 CZK (2.200 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  olej, sololit, 39,5 x 60 cm, sign. DU V. Komárek, rám, dílo významného českého autora, který na sebe ve druhé polovině 20. století upozornil neopakovatelně poetickou atmosférou svých děl. Jeho doménou se stala zátiší a lyrické krajiny, nejčastěji pozorované zpoza okna., žák prof. K. Mináře na AVU v …

  Aktuální cena: 55.000 CZK (2.200 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 70 000 - 90 000 Kč CZK

 • Ludmila Jiřincová

  (1912-1994)

  Dívka

  Položka č.: 98

  Vyvolávací cena: 42.000 CZK (1.680 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  olej, papír, 29 x 19,5 cm, sign. PD Jiřincová, rám, českou malířku, ilustrátorku a grafičku Ludmilu Jiřincovou proslavily zejména její půvabné ilustrace. V roce 1960 získala ocenění pro nejkrásnější knihu ČSSR, v roce 1982 obdržela titul zasloužilé umělkyně. Zúčastnila se mnoha tuzemských i zahranič…

  Aktuální cena: 42.000 CZK (1.680 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 50 000 - 70 000 Kč CZK

 • Jaroslav Róna

  (1957)

  Váza - palcát (malá)

  Položka č.: 97

  Vyvolávací cena: 133.000 CZK (5.320 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  bronz, 1999, 22 x 31,5 x 31,5 cm, značeno zespoda Róna 99, III. odlitek, Antikvariát Dlážděná, studium na SOŠV v Praze, žák prof. S. Libenského na VŠUP tamtéž, člen Staré party, zakládající člen skupiny Tvrdohlaví

  Aktuální cena: 133.000 CZK (5.320 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 140 000 - 180 000 Kč CZK

 • Petr Holub

  (1976)

  Don Patizón

  Položka č.: 96

  Vyvolávací cena: 38.000 CZK (1.520 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  acrystal, 2015, v. 72,5 cm, zástupce střední sochařské generace vystudoval na brněnském VUT pod vedením prof. Preclíka a akad. soch. Gabriela, nyní se věnuje výuce a volné tvorbě. Jeho dílo vychází z klasického figurálního sochařství, ve kterém Holub může uplatnit svůj nezpochybnitelný cit pro tvar …

  Aktuální cena: 38.000 CZK (1.520 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 45 000 - 60 000 Kč CZK

 • Miloslav Chlupáč

  (1920-2008)

  Sedící žena

  Položka č.: 95

  Vyvolávací cena: 72.000 CZK (2.880 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  pískovec, v. 28 cm, značeno MCH, autor byl jednou z nejvýznamnějších osobností české umělecké scény 20. století - a to jak díky své tvorbě, tak i organizačním schopnostem, s nimiž pracoval v rámci skupiny Máj 57 nebo Bloku tvůrčích skupin. Přestože mu v 70. letech bylo zakázáno realizovat se veřejně…

  Aktuální cena: 72.000 CZK (2.880 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 90 000 - 120 000 Kč CZK

 • Miloslav Chlupáč

  (1920-2008)

  Ležící figura II

  Položka č.: 94

  Vyvolávací cena: 38.000 CZK (1.520 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  pálená hlína, glazura, v. 15,5 cm, značeno, tvorba Miloslava Chlupáče respektuje ustálené figurativní principy v sochařství stejně tak i abstrahovaní tvarosloví postav. Využíval tradičním způsobem materiál, v kterém zrovna realizoval svůj námět a v tomto ohledu byl schopný si vytvořit vlastní brutál…

  Aktuální cena: 38.000 CZK (1.520 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Aleš Lamr

  (1943)

  Bubliny na modré

  Položka č.: 93

  Vyvolávací cena: 28.000 CZK (1.120 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  akryl, plátno, 2013, 60 x 44,5 cm, sign. DU A. Lamr 13, rám, typická koloristicky výrazná práce od významného představitele českého Pop-artu, který je svým osobitým dílem zastoupen mj. ve sbírkách National Gallery of Art ve Washingtonu, Centre G. Pompidou v Paříži, Museo de Arte Contemporáneo v Buen…

  Aktuální cena: 28.000 CZK (1.120 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 35 000 - 50 000 Kč CZK

 • Aleš Lamr

  (1943)

  Bubliny na fialové

  Položka č.: 92

  Vyvolávací cena: 24.000 CZK (960 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  akryl, plátno, 2013, 60 x 44,5 cm, sign. NU A. Lamr 2013, rám, typická koloristicky výrazná práce od významného představitele českého Pop-artu, který je svým osobitým dílem zastoupen mj. ve sbírkách National Gallery of Art ve Washingtonu, Centre G. Pompidou v Paříži, Museo de Arte Contemporáneo v Bu…

  Aktuální cena: 24.000 CZK (960 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 35 000 - 50 000 Kč CZK

 • Kamila Ženatá

  (1953)

  Světlušky

  Položka č.: 91

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (480 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  olej, plátno, 2020, 40 x 40 cm, sign. PD Kamila Ženatá, dílo již dlouho uznávané všestranné umělkyně, která ve své tvorbě reaguje na aktuální společenské problémy a jejíž mediálně rozmanité (často site-specific) instalace dokázaly vždy zasáhnout i veřejnost uměním nepolíbenou. Ženatá se ovšem věnuje…

  Aktuální cena: 12.000 CZK (480 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 20 000 - 30 000 Kč CZK

 • Lukáš Miffek

  (1978)

  Velkej den

  Položka č.: 90

  Vyvolávací cena: 60.000 CZK (2.400 €)

  Plánované ukončení: 06. 05. 2021 15:00

  olej, plátno, 2020, 85 x 110 cm, sign. zezadu Lukáš MIFFEK, absolvent ateliéru malby u prof. Střížka a prof. Rittsteina a člen skupiny Natvrdlí si dokázal vytvořit zcela originální svět obývaný vyzývavými ženami, hrachovými lusky, kaktusy, fast foodem a v poslední době také roboty. Miffek se svou st…

  Aktuální cena: 60.000 CZK (2.400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

Facebook