• Karel Valter

  (1909-2006)

  Kočičí slavnost

  Položka č.: 63

  Vyvolávací cena: 16.800 CZK (672 €)

  Plánované ukončení: 25. 04. 2019 15:00

  tempera, tuš, běloba, papír, 1963 - 64, 42 x 53 cm, sign. PD Valter, Karel Valter, původem z Českých Budějovic, je velmi zajímavou osobností českých dějin. Své hudební nadání uplatňoval při hře na varhany, vystudoval nicméně kreslení a matematiku a později obojí vyučoval. Po několika letech působení…

  Aktuální cena: 16.800 CZK (672 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 19 000 - 21 000 Kč CZK

 • Ladislav Karoušek

  (1926-1991)

  Černá Studnice

  Položka č.: 62

  Vyvolávací cena: 58.000 CZK (2.320 €)

  Plánované ukončení: 25. 04. 2019 15:00

  olej, plátno, 1961, 80 x 115 cm, sign. PD L. Karoušek 61, rám, obraz akademického malíře a příslušníka generace padesátých a šedesátých let minulého století, který obohatil českou lyrickou abstraktní krajinomalbu o obsahově i formálně jedinečná díla. V případě Ladislava Karouška se nejedná o pouhé e…

  Aktuální cena: 58.000 CZK (2.320 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 68 000 - 75 000 Kč CZK

 • Jiří Načeradský

  (1939-2014)

  Kosmická kudlanka I.

  Položka č.: 61

  Vyvolávací cena: 220.000 CZK (8.800 €)

  Plánované ukončení: 25. 04. 2019 15:00

  akryl, plátno, 1978, 95 x 71 cm, sign. PD Načeradský 78, rám, v letech 1974 – 1980 vytvořil Jiří Načeradský sérii Kudlanek, ve které se s ironickou nadsázkou zaobíral krutostí a nadvládou žen. Autorův oblíbený slogan, že žena je silnější pohlaví, můžeme v představeném obraze číst velmi přesvědčivě. …

  Aktuální cena: 220.000 CZK (8.800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 280 000 - 310 000 Kč CZK

 • Václav Zykmund

  (1914-1984)

  Na pomezí noci

  Položka č.: 33

  Vyvolávací cena: 150.000 CZK (6.000 €)

  Plánované ukončení: 25. 04. 2019 15:00

  olej, plátno, 28, 5 x 39 cm, sign. vzadu V. Zykmund, vzadu popsáno, český malíř, grafik, fotograf a výtvarný teoretik studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. Cyrila Boudy a prof. Oldřicha Blažíčka. Zykmund působil také jako vysokoškolský pedagog. Byl spoluzakladatelem tvůrčí Skup…

  Aktuální cena: 150.000 CZK (6.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 250 000 - 350 000 Kč CZK

 • František Tichý

  (1896-1961)

  Zvěstování

  Položka č.: 15

  Vyvolávací cena: 18.000 CZK (720 €)

  Plánované ukončení: 25. 04. 2019 15:00

  tužka, papír, 1948, 18 x 27,5 cm, sign. PD František Tichý 48, rám, krásná ukázka z volné tvorby přední osobnosti české výtvarné avantgardy. Tichý, který se významně prosadil také jako jevištní výtvarník, studoval na AVU v Praze u J. Obrovského a K. Krattnera. Později se sám stal profesorem na VŠUP.…

  Aktuální cena: 18.000 CZK (720 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 22 000 - 25 000 Kč CZK

 • František Tichý

  (1896-1961)

  Ptáček-žena

  Položka č.: 14

  Vyvolávací cena: 4.000 CZK (160 €)

  Plánované ukončení: 25. 04. 2019 15:00

  tužka, papír, 1947, 9 x 19 cm, sign. LD Tichý 47, Tichý je považován za přední osobnost české výtvarné avantgardy 40. let 20. století. Přesto, že jeho tematický i výrazový rejstřík je velice bohatý – zátiší, motivy městské krajiny, portréty (například démonický portrét Paganiniho), knižní ilustrace …

  Aktuální cena: 4.000 CZK (160 €)

  Poslední dražitel: ID2746 Historie příhozu

  Odhadní cena: 5 000 - 6 000 Kč CZK

 • František Muzika

  (1900-1974)

  Žena

  Položka č.: 13

  Vyvolávací cena: 15.000 CZK (600 €)

  Plánované ukončení: 25. 04. 2019 15:00

  bronz, 1940, v. 18 cm, František Muzika vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (1918–1924) u profesorů Jakuba Obrovského, Karla Krattnera a Jana Štursy. Poté odjel do Paříže, kde pokračoval ve studiích na Académie des beaux-arts (1924–1925). Po svém návratu do Prahy působil jako profesor na VŠ…

  Aktuální cena: 15.000 CZK (600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 18 000 - 20 000 Kč CZK

 • Otto Gutfreund

  (1889-1927)

  Viki

  Položka č.: 12

  Vyvolávací cena: 135.000 CZK (5.400 €)

  Plánované ukončení: 25. 04. 2019 15:00

  bronz, 1912-13, v. 32 cm, dílo nejvýraznější sochařské osobnosti české moderny a předního představitele kubistické sochy. Byl jeden z prvních, kdo aplikoval kubistické postupy v sochařské tvorbě. Gutfreund vystudoval VŠUP v Praze u J. Drahoňovského. Nesmírný vliv na jeho dílo pak měl pobyt ve Franci…

  Aktuální cena: 135.000 CZK (5.400 €)

  Poslední dražitel: ID6698 Historie příhozu

  Odhadní cena: 160 000 - 180 000 Kč CZK

 • Vojtěch Preissig

  (1873-1944)

  Strom v květu

  Položka č.: 11

  Vyvolávací cena: 33.000 CZK (1.320 €)

  Plánované ukončení: 25. 04. 2019 15:00

  lept, akvatinta, 1905, 36,7 x 29,8 cm, sign. PD Vojt. Preissig 05, zažloutlý, v tisku poškozený papír, Antikvariát Ostrovní, žák prof. Ohmanna na UMPRUM v Praze, člen SČUG Hollar a SVU Mánes

  Aktuální cena: 33.000 CZK (1.320 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 38 000 - 42 000 Kč CZK

 • Bohumil Kubišta

  (1884-1918)

  Istrijská krajina

  Položka č.: 10

  Vyvolávací cena: 150.000 CZK (6.000 €)

  Plánované ukončení: 25. 04. 2019 15:00

  litografie, 1918, 14,5 x 20,2 cm, značeno DU v tisku BK, sign. tuší B. Kubišta, rám, č. 21, pravost tisku i podpisu potvrdila Mahulena Nešlehová, přiložena kopie potvrzení. Istrijská krajina z roku 1918 je jednou z mála Kubištových litografií. Grafických děl nevytvořil Bohumil Kubišta mnoho, i proto…

  Aktuální cena: 150.000 CZK (6.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 175 000 - 200 000 Kč CZK

 • František Kupka

  (1871-1957)

  Amorpha

  Položka č.: 9

  Vyvolávací cena: 32.000 CZK (1.280 €)

  Plánované ukončení: 25. 04. 2019 15:00

  lept, 1913, 22,5 x 14,5 cm, sign. LD v tisku Kupka, PD razítko Kupka, nabízený grafický list představuje ukázku vrcholné tvorby průkopníka světové abstrakce. Výstava Františka Kupky v pařížském Grand Palais, která proběhla v loňském roce, potvrdila malířovo zařazení mezi velikány světové malby. Zobr…

  Aktuální cena: 32.000 CZK (1.280 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 37 000 - 41 000 Kč CZK

 • Václav Zykmund

  (1914-1984)

  Hlava

  Položka č.: 58

  Vyvolávací cena: 150.000 CZK (6.000 €)

  Plánované ukončení: 25. 04. 2019 15:00

  olej, plátno, 1948, 31, 5 x 40, 5 cm, sign. PD V. Zykmund 48, rám, český malíř, grafik, fotograf a výtvarný teoretik studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. Cyrila Boudy a prof. Oldřicha Blažíčka. Zykmund působil také jako vysokoškolský pedagog. Byl spoluzakladatelem tvůrčí Skupi…

  Aktuální cena: 150.000 CZK (6.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 200 000 - 250 000 Kč CZK

 • Josef Istler

  (1919-2000)

  Kompozice

  Položka č.: 57

  Vyvolávací cena: 10.000 CZK (400 €)

  Plánované ukončení: 25. 04. 2019 15:00

  monotyp, 1980, 35,5 x 29 cm, sign. DU Istler 80, Josef Istler je zapsán v dějinách umění nejen jako člen surrealistické skupiny Ra, ale také jako účastník prvních výstav mezinárodního sdružení CoBrA. Vedle malířské tvorby autor rozvíjel také grafické dílo. Istlerovy monotypy, které stojí mezi malbou…

  Aktuální cena: 10.000 CZK (400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 12 000 - 14 000 Kč CZK

 • Marc Chagall

  (1887-1985)

  Romeo a Julie

  Položka č.: 56

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Plánované ukončení: 25. 04. 2019 15:00

  plakát, 1964, 65 x 101 cm, Marc Chagall Romeo a Juliette (Romeo a Julie), je zvláště pozoruhodný díky své impozantní velikosti a vynikající kvalitě barev. Kombinace obrazů Paříže, letících postav Romea a Julie a typického vypravěče Chagallových obrazů v podání letícího koně. Milenci se znovu objevuj…

  Aktuální cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 29 000 - 32 000 Kč CZK

 • Salvador Dalí

  (1904-1989)

  Les Caprices de Goya de Dalí, Melancolia sórdida

  Položka č.: 55

  Vyvolávací cena: 10.000 CZK (400 €)

  Plánované ukončení: 25. 04. 2019 15:00

  plošný tisk, suchá jehla, lept na heliogravuře, 1977, 17,1 x 11,5 cm, sign. PD Dalí, č. 95/200, španělský malíř, fotograf a sochař, který po celý svůj život věřil, že je reinkarnací svého zemřelého bratra. Svojí tvorbou inspirovanou hravým surrealismem, ovlivnil celé generace umělců. Celým jménem Sa…

  Aktuální cena: 10.000 CZK (400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 12 000 - 14 000 Kč CZK

 • Salvador Dalí

  (1904-1989)

  Les Caprices de Goya de Dalí, Esto es, ésto no es

  Položka č.: 54

  Vyvolávací cena: 10.000 CZK (400 €)

  Plánované ukončení: 25. 04. 2019 15:00

  plošný tisk, suchá jehla, lept na heliogravuře, 1977, 18,5 x 12,4 cm, sign. PD Dalí, č. 95/200, tištěno na papír BFK Rives France; španělský malíř, fotograf a sochař, který po celý svůj život věřil, že je reinkarnací svého zemřelého bratra. Svojí tvorbou inspirovanou hravým surrealismem, ovlivnil ce…

  Aktuální cena: 10.000 CZK (400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 12 000 - 14 000 Kč CZK

 • Václav Rožánek

  (1913-1994)

  Krajina

  Položka č.: 59

  Vyvolávací cena: 95.000 CZK (3.800 €)

  Plánované ukončení: 25. 04. 2019 15:00

  olej, sololit, 80 x 100 cm, sign. DU V. Rožánek, rám, krásná ukázka z námětově bohatého díla oceňovaného umělce, jenž byl žákem a přítelem Oldřicha Smutného. Rožánek ovšem celý život pracoval v továrně jako strojní zámečník. Toto pracovní prostředí také ovlivnilo tvorbu – struktury jeho děl připomín…

  Aktuální cena: 95.000 CZK (3.800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 120 000 - 140 000 Kč CZK

 • Jiří Načeradský

  (1939-2014)

  Sfinga

  Položka č.: 60

  Vyvolávací cena: 20.000 CZK (800 €)

  Plánované ukončení: 25. 04. 2019 15:00

  kombinovaná technika, plátno, 49 x 69, 5 cm, sign. PD Načeradský 03, rám, vydařená práce klasika českého umění zachycuje autorův oblíbený námět, tedy tělo nahé ženy zobrazené v redukovaném tvarosloví. Monochromní barevností a tajuplnou atmosférou se toto plátno vymyká tradiční autorově produkci a jd…

  Aktuální cena: 20.000 CZK (800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 35 000 - 50 000 Kč CZK

 • Kamil Lhoták

  (1912-1990)

  Krajina s papírovým orlem a autem

  Položka č.: 30

  Vyvolávací cena: 2.100.000 CZK (84.000 €)

  Plánované ukončení: 25. 04. 2019 15:00

  olej a tempera na lepence, 1964, 28 x 40 cm, sign. LD Kamil Lhoták 28. 10. 1964, rám, dílo Kamila Lhotáka, především díky nezaměnitelným ilustracím s charakteristickou výrazovou zkratkou, se stalo rozpoznatelným napříč širokou veřejností. Poetismus a imaginace jsou typickými vypravěči Lhotákovy tvo…

  Aktuální cena: 2.100.000 CZK (84.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Jiří Kolář

  (1914-2002)

  Hommage a Mademoiselle Riviére

  Položka č.: 31

  Vyvolávací cena: 45.000 CZK (1.800 €)

  Plánované ukončení: 25. 04. 2019 15:00

  koláž, 1983, 29 x 22,5 cm, monogr. PD JK 83, rám, Antikvariát Ostrovní, zakladatel Skupiny 42, člen Umělecké besedy a skupiny Křižovatka

  Aktuální cena: 45.000 CZK (1.800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 53 000 - 59 000 Kč CZK

 • Olbram Zoubek

  (1926-2017)

  Levice

  Položka č.: 37

  Vyvolávací cena: 90.000 CZK (3.600 €)

  Plánované ukončení: 25. 04. 2019 15:00

  bronz, v. 71,5 cm, značeno na podstavci O. Zoubek, přiložen certifikát s potvrzením pravosti Nadačním fondem Kmentová Zoubek, významný český sochař, který vystudoval VŠUP v ateliéru Josefa Wagnera se po celý život hlásil k modernismu. V duchu modernismu, a také inspirován Albertem Giacomettim, tvoři…

  Aktuální cena: 90.000 CZK (3.600 €)

  Poslední dražitel: ID5732 Historie příhozu

  Odhadní cena: 110 000 - 130 000 Kč CZK

 • Vlastimil Beneš

  (1919-1981)

  Krajina II

  Položka č.: 36

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (480 €)

  Plánované ukončení: 25. 04. 2019 15:00

  akvarel, kvaš, papír, 1950, 23,5 x 29,5 cm, rám, vzadu razítko Z pozůstalosti Vlastimila Beneše. Autor čerpající svůj rukopis z pokubistických, až téměř znakových forem, známý díky svým průmyslovým krajinám a obrazům s motivy pražské periferie, je snadno čitelný i ze své figurální tvorby. V té se vě…

  Aktuální cena: 12.000 CZK (480 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 14 000 - 16 000 Kč CZK

 • Vlastimil Beneš

  (1919-1981)

  Krajina I

  Položka č.: 35

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (480 €)

  Plánované ukončení: 25. 04. 2019 15:00

  akvarel, kvaš, papír, 1950, 21,5 x 28,5 cm, sign. PD Beneš 50, rám, vzadu razítko Z pozůstalosti Vlastimila Beneše. Svojí vyhraněnou individualitou je postava Vlastimila Beneše jen těžko zařaditelná do obecně formulovaných uměleckých tendencí, ačkoliv je často spojován s umělci Skupiny 42, s nimiž h…

  Aktuální cena: 12.000 CZK (480 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 14 000 - 16 000 Kč CZK

 • Jan Smetana

  (1918-1998)

  Konkrétní imaginace

  Položka č.: 34

  Vyvolávací cena: 170.000 CZK (6.800 €)

  Plánované ukončení: 25. 04. 2019 15:00

  olej, plátno, 1980, 73 x 100 cm, sign. PD Smetana 80, sign. vzadu Jan Smetana, rám, nabízená položka představuje ukázku zralé tvorby od člena legendární Skupiny 42. V tvorbě Jana Smetany docházelo k postupnému zabstraktnění námětu a koloristickému oživení obrazu. Tento obraz vznikl v době, kdy prof.…

  Aktuální cena: 170.000 CZK (6.800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 200 000 - 220 000 Kč CZK

 • Salvador Dalí

  (1904-1989)

  Les Caprices de Goya de Dalí, El horizonte

  Položka č.: 53

  Vyvolávací cena: 10.000 CZK (400 €)

  Plánované ukončení: 25. 04. 2019 15:00

  plošný tisk, suchá jehla, lept na heliogravuře, 1977, 18,8 x 13,4 cm, sign. PD Dalí, č. 95/200, španělský malíř, fotograf a sochař, který po celý svůj život věřil, že je reinkarnací svého zemřelého bratra. Svojí tvorbou inspirovanou hravým surrealismem, ovlivnil celé generace umělců. Celým jménem Sa…

  Aktuální cena: 10.000 CZK (400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 12 000 - 14 000 Kč CZK

 • Jiří Kolář

  (1914-2002)

  Hommage a Mademoiselle Riviére

  Položka č.: 32

  Vyvolávací cena: 50.000 CZK (2.000 €)

  Plánované ukončení: 25. 04. 2019 15:00

  muchláž, asambláž, chiasmáž, 40 x 30 cm, rám, Antikvariát Ostrovní, zakladatel Skupiny 42, člen Umělecké besedy a skupiny Křižovatka

  Aktuální cena: 50.000 CZK (2.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 60 000 - 66 000 Kč CZK

 • Vilém Reichmann

  (1908-1991)

  Erb

  Položka č.: 186

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Plánované ukončení: 25. 04. 2019 15:00

  tužka, uhel, papír, 1946, 31,5 x 21 cm, rám, Reichmann absolvoval své studium na Vysoké škole technické v Brně obor architektura. Postupně však rozšiřoval oblast svých zájmů na pole literární, básnické a výtvarné. Významným způsobem se také zapsal do dějin české fotografie. Hlásil se k meziválečné a…

  Aktuální cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 40 000 - 60 000 Kč CZK

 • Vilém Reichmann

  (1908-1991)

  Phantom

  Položka č.: 185

  Vyvolávací cena: 38.000 CZK (1.520 €)

  Plánované ukončení: 25. 04. 2019 15:00

  uhel, papír, 1939, 40 x 27,5 cm, monogr. LD VR 39, rám, Reichmann absolvoval své studium na dnešním Vysokém učení technickém v Brně obor architektura. Postupně však rozšiřoval oblast svých zájmů na pole literární, básnické a výtvarné. Významným způsobem se také zapsal do dějin české fotografie. Hlás…

  Aktuální cena: 38.000 CZK (1.520 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 55 000 - 80 000 Kč CZK

 • Alfréd Justitz

  (1879-1934)

  Kytice jiřin

  Položka č.: 16

  Vyvolávací cena: 188.000 CZK (7.520 €)

  Plánované ukončení: 25. 04. 2019 15:00

  olej, plátno, 1928, 87 x 69,5 cm, sign. PD A. Justitz 28, vzadu dvě razítka Čedok, razítko Hotel Praha Mar. Lázně, razítko ROH s ev. č. Alfred Justitz byl jedním z příslušníků zakladatelské generace českého národního umění. Z počátku studoval architekturu na pražské technice u J. Kotěry, poté u prof…

  Aktuální cena: 188.000 CZK (7.520 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 220 000 - 250 000 Kč CZK

 • Salvador Dalí

  (1904-1989)

  Les Caprices de Goya de Dalí, Antecendentes de los tripodes fotograficos

  Položka č.: 52

  Vyvolávací cena: 10.000 CZK (400 €)

  Plánované ukončení: 25. 04. 2019 15:00

  plošný tisk, suchá jehla, lept na heliogravuře, 1977, 17,2 x 12,3 cm, sign. PD Dalí, č. 95/200, tištěno na papír BFK Rives France; španělský malíř, fotograf a sochař, který po celý svůj život věřil, že je reinkarnací svého zemřelého bratra. Svojí tvorbou inspirovanou hravým surrealismem, ovlivnil ce…

  Aktuální cena: 10.000 CZK (400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 12 000 - 14 000 Kč CZK

Facebook