• Ladislav Borůvka

  (1862-1951)

  Stavení u vody

  Položka č.: 235636

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 04. 11. 2020 18:00

  lavírovaná kresba tuší, papír, 25,2 x 33,2 cm, sign. PD Borůvka, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Borůvka

  (1862-1951)

  V márnici

  Položka č.: 235635

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 04. 11. 2020 18:01

  lavírovaná kresba tuší, papír, 37,5 x 27 cm, sign. LD LBorůvka, při levém okraji mírně natržený papír, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Borůvka

  (1862-1951)

  Divá Bára

  Položka č.: 235634

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 04. 11. 2020 18:02

  lavírovaná kresba tuší, karton, 25,2 x 36 cm, sign. PD LBorůvka, mírně zašpiněný papír, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Oldřich Cihelka

  (1881-1958)

  Ilustrace k románu

  Položka č.: 235615

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 04. 11. 2020 18:03

  tuš, papír, 23 x 31,4 cm, na zadní straně popsáno, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Petr Dillinger

  (1899-1954)

  Za městem

  Položka č.: 235845

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 04. 11. 2020 18:04

  lept, 17 x 21,3 cm, sign. PD Petr Dillinger, 5/35, pokrčený papír, Antikvariát Dlážděná, žák prof. F. Kysely na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, prof. M. Pirnera a Maxe Švabinského na AVU tamtéž, člen SČUG Hollar, SVU v Brně

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ferdinand Fiala

  (1888-1953)

  Chalupy

  Položka č.: 235617

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 04. 11. 2020 18:05

  tuš, tužka, papír, 10,4 x 18,7 cm, sign. PD Ferd. Fiala, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Michael Florian

  (1911-1984)

  Procesí

  Položka č.: 179221

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 04. 11. 2020 18:06

  dřevoryt, akvarel, 13,1 x 18,1 cm, sign. PD M Florian, Exlibris Jaroslav Červený, při okrajích mírně pomačkaný papír

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: ID7**7 Historie příhozu

 • Giarré

  Vesnice a kostelík Enontekis

  Položka č.: 250642

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 04. 11. 2020 18:07

  kolorovaná mědirytina, 19. století, 10,7 x 17,9 cm, značeno PD v desce Giearré inc., při okrajích mírně pokrčený a zašpiněný papír

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Bedřich Havránek?

  Stavení

  Položka č.: 250651

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 04. 11. 2020 18:08

  tužka, papír, 1841, 20,8 x 16,1 cm, sign. LD nečitelně 1841, na zadní straně popsáno, zažloutlý a mírně pokrčený papír, při pravém okraji mimo kresbu mírně natržený (cca 1 cm), Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Marie Hlobilová - Mrkvičková

  (1903-1999)

  PF 1934

  Položka č.: 250658

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 04. 11. 2020 18:09

  tisk, 14,5 x 10,5 cm, značeno LD M. Mrkvičková - Hlobilová, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Marie Hlobilová - Mrkvičková

  (1903-1999)

  PF 1936

  Položka č.: 250657

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 04. 11. 2020 18:10

  dřevoryt, 14,5 x 10,5 cm, značeno PD HM, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Marie Hlobilová - Mrkvičková

  (1903-1999)

  Branka

  Položka č.: 250656

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 04. 11. 2020 18:11

  dřevoryt, 13 x 9,5 cm, značeno LD HM, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • A. Jiras

  Dáma a rytíř

  Položka č.: 235639

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 04. 11. 2020 18:12

  lavírovaná kresba tuší, akvarel, běloba, papír, 19 x 13,5 cm, monogr. PD A. J., Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • A. Jiras

  Rozhovor

  Položka č.: 235638

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 04. 11. 2020 18:13

  lavírovaná kresba tuší, běloba, papír, 22,4 x 15 cm, sign. PD A. Jiras, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Kerles

  (1939)

  Anekdoty

  Položka č.: 250679

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 04. 11. 2020 18:14

  4x tuš, papír, 27 x 33 cm, Antikvariát Dlážděná, studium na VŠUP v Praze

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Marcel Krasický

  (1898-1968)

  Pastýřský výjev

  Položka č.: 235616

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 04. 11. 2020 18:15

  tužka, papír, 12 x 10,2 cm, sign. PD M. Krasický, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Christian Johann Kröner

  (1838-1911)

  Besiegt

  Položka č.: 250684

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 04. 11. 2020 18:16

  fotogravura, 34 x 54 cm, značeno LD Chr. Kröner pinx. a PD photogravure Hanfstaengl, mírně zašpiněný papír, na papíře skvrny, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Franz K. Landrock

  Anděl

  Položka č.: 250644

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 04. 11. 2020 18:17

  akvarel, tuš, papír, 1829, 9,8 x 7,8 cm, sign. DU Franz K. Landrock Prag um 4. September 1829, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Antonín Lhoták

  (1897-1975)

  Akt ženy zezadu

  Položka č.: 220474

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 04. 11. 2020 18:18

  tužka, papír, 20,5 x 11,5 cm, sign. LD A. Lhoták, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Drahoňovského na VŠUP v Praze a O. Španiela na AVU tamtéž, člen JUV a Skupiny Život

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vilém Logner

  (1910-1991)

  Spící

  Položka č.: 250682

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 04. 11. 2020 18:19

  uhel, křída, papír, 1951, 22 x 14,9 cm, sign. LD V. Logner 51, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Kotrby, J. Bubeníčka a malíře Piaskovského, člen SČVU

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Viktor Mokrý

  (1892-1975)

  Krajina

  Položka č.: 235619

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 04. 11. 2020 18:20

  tužka, papír, 22 x 30 cm, sign. PD F. V. Mokrý, Antikvariát Dlážděná, žák prof. E. Dítěte, A. Hofbauera a J. Preislera, předseda Umělecké besedy, člen SVU Aleš

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Moravec

  (1899-1987)

  Jan Žižka

  Položka č.: 179297

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 04. 11. 2020 18:21

  linoryt, 1937, 17,4 x 13,3 cm, sign. PD A. Moravec, PF 1938, žák prof. E. Dítěte, A. Hofbauera a F. Kysely na UMPRUM v Praze a prof. M. Švabinského na AVU tamtéž, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, Jihočeských výtvarníků a Západočeských výtvarníků v Plzni

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Moravec

  (1899-1987)

  Česání ovoce

  Položka č.: 179292

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 04. 11. 2020 18:22

  dřevoryt, 11,7 x 9,5 cm, sign. PD AMoravec, žák prof. E. Dítěte, A. Hofbauera a F. Kysely na UMPRUM v Praze a prof. M. Švabinského na AVU tamtéž, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, Jihočeských výtvarníků a Západočeských výtvarníků v Plzni

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neurčený autor

  Krajina pod sněhem

  Položka č.: 179364

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 04. 11. 2020 18:23

  lept, 1924?, 19,7 x 14,6 cm, sign. PD nečitelně 24, značeno DU v desce H 48, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neurčený autor

  Smutná dívka

  Položka č.: 235637

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 04. 11. 2020 18:24

  lavírovaná kresba tuší, běloba, papír, 21,8 x 18 cm, sign. PD , Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Der Zuckerhut im Steingebirge zu Adersbach in Böhmen

  Položka č.: 250659

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 04. 11. 2020 18:26

  mědirytina, 14 x 17 cm, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Neznámý autor - Die Schlackenburg bei Töplitz

  Položka č.: 250652

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 04. 11. 2020 18:27

  mědirytina, ca 1840, 9,8 x 14,3 cm, vydal Bibliograph. Institut, Hildburghausen, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Ze starého města

  Položka č.: 250719

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 04. 11. 2020 18:28

  lept, 23,4 x 17,5 cm, pasparta, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Novopacký

  (1821-1908)

  Skicy

  Položka č.: 235620

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 04. 11. 2020 18:29

  4x tužka, papír, 16,8 x 12,4 ; 7,4 x 10,2 cm, na zadní straně popsáno, Antikvariát Dlážděná, žák prof. T. Endera, K. Gsellhofera a J. Mössmera na Akademie der bildenden Künste ve Vídni, člen JUV a Krasoumné jednoty

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Pavelka

  (1894-1948)

  Dívka W - miniatura

  Položka č.: 235629

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 04. 11. 2020 18:30

  tuš, papír, 1922, 5,7 x 4,8 cm, sign. PD Pavelka 1922, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Preislera a M. Švabinského na pražské Akademii

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook