• Leoš Nebor

  (1930-1992)

  Opička

  Položka č.: 221688

  Vyvolávací cena: 600 CZK (24 €)

  Plánované ukončení: 01. 02. 2021 18:45

  fotografie, 39 x 28,4 cm, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 600 CZK (24 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Leoš Nebor

  (1930-1992)

  Josef Sudek

  Položka č.: 253882

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 01. 02. 2021 18:46

  bromostříbrná fotografie, 28 x 38 cm, rám, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • József Németh

  (1928)

  Mosdatás

  Položka č.: 253880

  Vyvolávací cena: 2.000 CZK (80 €)

  Plánované ukončení: 01. 02. 2021 18:47

  bromostříbrná fotografie, 27,5 x 38 cm, rám, na zadní straně štítek s popisem, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 2.000 CZK (80 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neurčený autor

  Západ slunce nad rybníkem

  Položka č.: 253886

  Vyvolávací cena: 600 CZK (24 €)

  Plánované ukončení: 01. 02. 2021 18:48

  bromostříbrná fotografie, 1986, 32 x 44,5 cm, sign. PD , Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 600 CZK (24 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Miroslav Pokorný

  (1946-2015)

  Z cyklu Cahoty

  Položka č.: 253883

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 01. 02. 2021 18:49

  bromostříbrná fotografie, 2006, 46,5 x 46 cm, sign. PD 1. 03. 06 M. Pokorný, při pravém dolním rohu pokrčený papír, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Procházka

  (1939)

  Portrét v modré

  Položka č.: 242272

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 01. 02. 2021 18:50

  fotografie, 25 x 36 cm, pasparta, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Tomáš Raszka

  (1983)

  Marsella

  Položka č.: 253884

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 01. 02. 2021 18:51

  digitální fotografie, 2014, 45 x 30 cm, signováno na zadní straně Raszka 2014, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Tomáš Raszka

  (1983)

  Akt

  Položka č.: 253885

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 01. 02. 2021 18:52

  digitální fotografie, 2016, 45 x 30 cm, signováno na zadní straně Raszka 2016, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Ságl

  (1942)

  Krajina

  Položka č.: 244430

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 01. 02. 2021 18:53

  barevná fotografie, 41 x 57,4 cm, sign. PD Jan Ságl, rám, Antikvariát Dlážděná, Jan Ságl, nar. 1942 v Humpolci, fotografuje od r.1957, od r.1965 jako nezávislý fotograf, od r.1979 se zajímá výhradně o barevnou fotografii, zejména o tematizaci světla, od 80.let publikuje ve světovém tisku (např. Geo,…

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Milan Albich

  (1925-2000)

  Na Labi v Poděbradech

  Položka č.: 218788

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 02. 02. 2021 18:00

  fix, tuš, papír, 1984, 15 x 21 cm, sign. PD 4/5/84 Albich, na zadní straně popsáno autorem, Antikvariát Dlážděná, žák prof. M. Salcmana, C. Boudy, K. Lidického a F. Kovárny na pedagogické fakultě UK - výtvarná výchova v Praze, člen výtvarné skupiny Proměna, člen Syndikátu výtvarných umělců a Unie če…

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Milan Albich

  (1925-2000)

  Rybářské bárky

  Položka č.: 202588

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 02. 02. 2021 18:01

  lept, mezzotinta, 1984, 19,5 x 13,7 cm, sign. DU Albich 83-84, k 70. narozeninám B. Hrabala, Antikvariát Dlážděná, žák prof. M. Salcmana, C. Boudy, K. Lidického a F. Kovárny na pedagogické fakultě UK - výtvarná výchova v Praze, člen výtvarné skupiny Proměna, člen Syndikátu výtvarných umělců a Unie č…

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Milan Albich

  (1925-2000)

  Částkov

  Položka č.: 186806

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 02. 02. 2021 18:02

  tuš, papír, 1993, 20,8 x 32,8 cm, sign. PD Albich 93, na zadní straně popsáno autorem, při okrajích mírně pokrčený papír, Antikvariát Dlážděná, žák prof. M. Salcmana, C. Boudy, K. Lidického a F. Kovárny na pedagogické fakultě UK - výtvarná výchova v Praze, člen výtvarné skupiny Proměna, člen Syndiká…

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vlastislav Boháč

  (1922-2014)

  V růžovém

  Položka č.: 244727

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 02. 02. 2021 18:03

  tempera, karton, 41,5 x 29,5 cm, sign. PD VB, rám, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Adolf Born

  (1930-2016)

  Kankán

  Položka č.: 226869

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 02. 02. 2021 18:04

  serigrafie, 1976, 10,2 x 41,1 cm, značeno LD v tisku Aborn, Vstupenka na výstavu, Antikvariát Dlážděná, studium na PedF UK v Praze, žák prof. A. Pelce na Vysoké škole uměleckoprůmyslové tamtéž

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Cyril Bouda

  (1901-1984)

  Kočka

  Položka č.: 223391

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 02. 02. 2021 18:05

  dřevoryt, 1921, 9,2 x 9 cm, značeno DU ve štočku CB 1921, Původní dřevoryt Moderní revue XXVIII, leden 1922, Antikvariát Dlážděná, žák V. Kysely a M. Švabinského, člen SČUG Hollar a Umělecké besedy

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: ID4**5 Historie příhozu

 • Petr Dillinger

  (1899-1954)

  Na procházce

  Položka č.: 244236

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 02. 02. 2021 18:07

  lept, 38 x 31 cm, sign. PD Petr Dillenger, rám, 21/80, mírně zažloutlý papír, Antikvariát Dlážděná, žák prof. F. Kysely na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, prof. M. Pirnera a Maxe Švabinského na AVU tamtéž, člen SČUG Hollar, SVU v Brně

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Fischer

  (1907-1960)

  Kim

  Položka č.: 253887

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 02. 02. 2021 18:08

  uhel, papír, 28,5 x 23,1 cm, lehce pomačkaný okraj, malíř a kreslíř, vnuk malíře a karikaturisty Hugo Boettingera, proslul především jako autor kresleného seriálu Rychlé šípy

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Václav Hejna

  Náměstí s kašnou

  Položka č.: 228962

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 02. 02. 2021 18:09

  akvarel, pastel, papír, 22,5 x 31,5 cm, sign. LD V. Hejna, při okrajích mírně natržený papír, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Václav Hejna

  (1914-1985)

  V parku

  Položka č.: 210873

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 02. 02. 2021 18:10

  akvarel, fix, tužka, papír, 1973, 42 x 59 cm, monogramováno PN VH 73, mírně zažloutlý, při okrajích mimo kresbu mírně natržený papír, Antikvariát Dlážděná, žák prof. O. Blažíčka na Vysoké škole architektury v Praze, studium na École des Beaux Arts v Paříži, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, Sedm v říjnu

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Václav Hejna

  (1914-1985)

  V parku II.

  Položka č.: 210810

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 02. 02. 2021 18:11

  akvarel, uhel, pastel, papír, 1973, 42 x 59 cm, monogramováno PN VH 73, Antikvariát Dlážděná, žák prof. O. Blažíčka na Vysoké škole architektury v Praze, studium na École des Beaux Arts v Paříži, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, Sedm v říjnu

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ivo Holý

  (1932)

  Antický motiv

  Položka č.: 184476

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 02. 02. 2021 18:12

  litografie, 1970, 20,5 x 39,5 cm, sign. PD Holý 70, žák prof. K. Lidického a M. Salcmana na PedF UK v Praze

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jitka Hrstková

  V cirkuse

  Položka č.: 179368

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 02. 02. 2021 18:13

  lept, 15 x 9,8 cm, sign. PD Jitka Hrstková, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Janča

  (1907-1992)

  Zátiší s konvicí

  Položka č.: 217750

  Vyvolávací cena: 700 CZK (28 €)

  Plánované ukončení: 02. 02. 2021 18:14

  akvarel, papír, 31 x 41,4 cm, sign. PD Janča, studium na FF UJEP v Brně

  Aktuální cena: 700 CZK (28 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Janča

  (1907-1992)

  Na pastvě

  Položka č.: 217749

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 02. 02. 2021 18:15

  akvarel, běloba, papír, 20,4 x 27 cm, sign. PD Jan Janča, při okrajích lehce zašpiněný papír, studium na FF UJEP v Brně

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Kryštof

  Vesnička

  Položka č.: 246276

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 02. 02. 2021 18:16

  pastel, papír, 1976, 27 x 47 cm, sign. LD Kryštof 76, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Kamil Lhoták

  (1912-1990)

  Automobil (ex libris Kamil Lhoták)

  Položka č.: 226937

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 02. 02. 2021 18:17

  serigrafie, 9,7 x 6,7 cm, Antikvariát Dlážděná, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, Skupiny 42

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neurčený autor

  Horská chata

  Položka č.: 253944

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 02. 02. 2021 18:18

  olej, plátno, 18 x 27,3 cm, sign. LD , rám, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neurčený autor

  Krajina s potůčkem

  Položka č.: 253943

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 02. 02. 2021 18:19

  olej, karton, 35 x 49,5 cm, sign. LD , rám, mírně zašpiněná malba, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neurčený autor

  Dívka na schodech

  Položka č.: 253922

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 02. 02. 2021 18:20

  lept, 10 x 6,8 cm, sign. PD nečitelně, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Stavení

  Položka č.: 253946

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 02. 02. 2021 18:21

  akvarel, papír, 25 x 34 cm, rám, mírně zašpiněné kresba, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook