• Markéta Králová

  (1952)

  Zatmění měsíce

  Položka č.: 207954

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 10. 02. 2020 15:36

  mezzotinta, 8 x 6 cm, sign. PD M. Králová, pasparta, č. 40/100, Antikvariát Ostrovní, žákyně prof. Z. Sklenáře, J. Mikuly, členka SČUG Hollar

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Štefan Maleček

  (1890-1983)

  Pražský hrad

  Položka č.: 208440

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 10. 02. 2020 15:37

  litografie, 25,5 x 35 cm, sign. PD Josef Š. Maleček, pasparta, č. 60/200, Antikvariát Ostrovní, žák prof. E. Dítěte, F. Kysely a J. Schikanedra na UMPRUM v Praze, prof. M. Pirnera na AVU tamtéž

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vladimír Jandejsek

  (1923)

  Květina

  Položka č.: 210351

  Vyvolávací cena: 900 CZK (36 €)

  Plánované ukončení: 10. 02. 2020 15:38

  tužka, akvarel, papír, 1989, 42,8 x 29,3 cm, sign. PD Jan 1989, Antikvariát Ostrovní, studium architektury na AVU v Praze

  Aktuální cena: 900 CZK (36 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Chrám sv. Mikuláše

  Položka č.: 210656

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 10. 02. 2020 15:39

  tempera, papír, 45,5 x 61,5 cm, rám, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Eva Janíčková

  (1935)

  Parník Bohemia

  Položka č.: 211254

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:00

  lept, 14 x 20,5 cm, sign. PD Eva Janíčková, č. 46/100, zažloutlý papír, Antikvariát Ostrovní, žákyně prof. V. Pukla a V. Silovského na AVU v Praze, členka SČUG Hollar a Svazu čsl. výtvarných umělců

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vítězslav Fleissig

  (1892-1955?)

  Řezbář

  Položka č.: 211261

  Vyvolávací cena: 350 CZK (14 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:01

  akvarel, uhel, tuš, papír, 1950, 28,5 x 37,5 cm, sign. PD VFleissig 1950, z pozůstalosti Vítězslava Fleissiga, lehce zažloutlý papír, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 350 CZK (14 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vítězslav Fleissig

  (1892-1955?)

  Z lesa

  Položka č.: 211262

  Vyvolávací cena: 350 CZK (14 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:02

  akvarel, uhel, tuš, papír, 1950, 28 x 37 cm, sign. LD VFleissig 1950, z pozůstalosti Vítězslava Fleissiga, lehce zažloutlý papír, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 350 CZK (14 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vítězslav Fleissig

  (1892-1955?)

  Karlštejn

  Položka č.: 211263

  Vyvolávací cena: 350 CZK (14 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:03

  pastel, papír, 1952, 37,8 x 29 cm, sign. PD VFleissig 1952, z pozůstalosti Vítězslava Fleissiga, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 350 CZK (14 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Bohumil Stanislav Urban

  (1903-1997)

  Práce na poli

  Položka č.: 211274

  Vyvolávací cena: 350 CZK (14 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:04

  tužka, papír, 1940, 17 x 13,2 cm, sign. PD B.S. Urban 40, zažloutlý papír, Antikvariát Ostrovní, žák prof. J. Obrovského, F. Thieleho, F. Kupky a K. Krattnera na AVU v Praze, studium dějin umění a estetiky na FF UK, zakládající člen a předseda Sdružení výtvarníků v Praze a sdružení Purkyně, člen mez…

  Aktuální cena: 350 CZK (14 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alena Matějčková

  (1898-1970)

  Zimní krajina

  Položka č.: 211306

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:05

  dřevoryt, 10,2 x 15,8 cm, sign. PD A. Matějčková, rám, zažloutlý papír, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Adolf Jelínek Alex

  (1890-1957)

  Laně

  Položka č.: 211307

  Vyvolávací cena: 900 CZK (36 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:06

  akvatinta, 18 x 14 cm, sign. PD JA. Alex, rám, zašpiněný papír, Antikvariát Ostrovní, studium na UPŠ v Praze, žák prof. A. Janka na Akademii v Mnichově a prof. M. Švabinského na AVU v Praze, člen SVU Mánes

  Aktuální cena: 900 CZK (36 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Nový

  Horská krajina

  Položka č.: 211311

  Vyvolávací cena: 700 CZK (28 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:07

  olej, sololit, 1982, 36 x 50 cm, sign. LD Nový 82, rám, na rámu oděrky, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 700 CZK (28 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Laštovka

  (1938-1986)

  Pták

  Položka č.: 211793

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:08

  litografie, 1977, 10,3 x 10,3 cm, sign. PD K. Laštovka, PF 1978, Antikvariát Ostrovní, žák prof. A. Strnadela na VŠUP v Praze

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vilma Kotrbová - Vrbová

  (1905-1993)

  Sedící chlapec z profilu

  Položka č.: 212505

  Vyvolávací cena: 600 CZK (24 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:09

  tuš, papír, 1990, 48,5 x 32,5 cm, PD sign. a připsáno věnování: Panu A. Weisovi Vilma Vrbová 90, pasparta, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 600 CZK (24 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Gustav Maran

  (1886-1983)

  Pohled na Pražský hrad

  Položka č.: 213148

  Vyvolávací cena: 450 CZK (18 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:10

  lept, 12,8 x 17,5 cm, sign. PD Maran, rám, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 450 CZK (18 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Strom

  Položka č.: 213149

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:11

  fotografie, 23 x 12 cm, pasparta, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • J. Duben

  Kompozice

  Položka č.: 213152

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:12

  lept, 1967, 26,5 x 36,5 cm, sign. PD J. Duben 67, pasparta, č. 1/10, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Bohumil Stanislav Urban

  (1903-1997)

  Akt

  Položka č.: 213664

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:13

  lept, 12,5 x 9 cm, sign. PD B. J. Urban, Antikvariát Ostrovní, žák prof. J. Obrovského, F. Thieleho, F. Kupky a K. Krattnera na AVU v Praze, studium dějin umění a estetiky na FF UK, zakládající člen a předseda Sdružení výtvarníků v Praze a sdružení Purkyně, člen mezinárodní poroty umělecké výstavy p…

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Arcybušev

  Kopule Chrámu Vasila Blaženého

  Položka č.: 213676

  Vyvolávací cena: 450 CZK (18 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:14

  dřevoryt, 42 x 30 cm, sign. PD Arcybušev, rám, č. 1/20, na rámu drobná poškození, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 450 CZK (18 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • J. Výrovský

  Jarní tání

  Položka č.: 213678

  Vyvolávací cena: 1.300 CZK (52 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:15

  olej, plátno, karton, 50 x 66 cm, sign. LD J. Výrovský, rám, na rámu drobná poškození, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 1.300 CZK (52 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Strom v krajině

  Položka č.: 214024

  Vyvolávací cena: 1.500 CZK (60 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:16

  olej, plátno, karton, 42 x 52,5 cm, rám, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 1.500 CZK (60 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Kubíček

  (1930)

  Kompozice

  Položka č.: 214066

  Vyvolávací cena: 190 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:17

  litografie, 1988, 13,6 x 7,4 cm, sign. DU Jiří Kubíček 1988, pasparta, č. 12/100, Antikvariát Ostrovní, žák prof. F. Muziky na VŠUP v Praze

  Aktuální cena: 190 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Otakar Zejbrlík

  (1890-1968)

  Borovice u Jetříchovic

  Položka č.: 214077

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:18

  akvarel, papír, 1969, 30 x 21 cm, sign. PD Zejbrlík, Antikvariát Ostrovní, soukromé studium u K. Reisnera

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Janeček

  Kreslíř

  Položka č.: 214083

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:19

  litografie, 1942, 31 x 26 cm, sign. PD Janeček 1942, při okrajích pokrčený papír, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Václav Fiala

  (1896-1980)

  Na pražských barikádách

  Položka č.: 214084

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:20

  litografie, 1945, 30,5 x 41,3 cm, sign. PD V. Fiala, při okrajích pokrčený papír, Antikvariát Ostrovní, studium na Akademii umění v Petrohradě, žák prof. M. Švabinského na AVU v Praze, člen Bloku čs. výtvarných umělců, člen a předseda SČUG Hollar

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Antonín Homolka

  (1909-1964)

  Pátého května v poledne

  Položka č.: 214086

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:21

  lept, 1945, 33 x 19,5 cm, sign. PD Ant. Homolka, při okraji přeložený papír, Antikvariát Ostrovní, žák prof. Bendy na UPŠ v Praze, prof. W. Nowaka a T. F. Šimona na AVU tamtéž, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Arno Nauman

  (1887-1959)

  Naši osvoboditelé

  Položka č.: 214088

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:22

  suchá jehla, 1945, 16,9 x 24,8 cm, sign. PD Arno Nauman, při okrajích pokrčený, lehce roztržený, zašpiněný papír, Antikvariát Ostrovní, žák prof. M. Švabinského a F. Ženíška na AVU v Praze, člen SČUG Hollar a SVU Mánes

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Václav Mašek

  (1893-1973)

  1945 Květen

  Položka č.: 214089

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:23

  dřevoryt, 1944, 32 x 25 cm, sign. PD Mašek V., při okraji přeložený papír, Antikvariát Ostrovní, studium na UMPRUM a AVU v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Antonín Strnadel

  (1910-1975)

  Ondráš

  Položka č.: 214091

  Vyvolávací cena: 700 CZK (28 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:24

  litografie, 47 x 30 cm, sign. PD AStrnadel, Antikvariát Ostrovní, žák J. Bendy na UMPRUM v Praze a M. Švabinského na AVU, člen UB a SVU Aleš

  Aktuální cena: 700 CZK (28 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Janeček

  Kytice ve džbánu

  Položka č.: 214092

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:25

  litografie, 1941, 31 x 40 cm, sign. PD Janeček 41, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook