• J. Duben

  Kompozice

  Položka č.: 213152

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:12

  lept, 1967, 26,5 x 36,5 cm, sign. PD J. Duben 67, pasparta, č. 1/10, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Bohumil Stanislav Urban

  (1903-1997)

  Akt

  Položka č.: 213664

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:13

  lept, 12,5 x 9 cm, sign. PD B. J. Urban, Antikvariát Ostrovní, žák prof. J. Obrovského, F. Thieleho, F. Kupky a K. Krattnera na AVU v Praze, studium dějin umění a estetiky na FF UK, zakládající člen a předseda Sdružení výtvarníků v Praze a sdružení Purkyně, člen mezinárodní poroty umělecké výstavy p…

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Arcybušev

  Kopule Chrámu Vasila Blaženého

  Položka č.: 213676

  Vyvolávací cena: 450 CZK (18 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:14

  dřevoryt, 42 x 30 cm, sign. PD Arcybušev, rám, č. 1/20, na rámu drobná poškození, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 450 CZK (18 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • J. Výrovský

  Jarní tání

  Položka č.: 213678

  Vyvolávací cena: 1.300 CZK (52 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:15

  olej, plátno, karton, 50 x 66 cm, sign. LD J. Výrovský, rám, na rámu drobná poškození, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 1.300 CZK (52 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Strom v krajině

  Položka č.: 214024

  Vyvolávací cena: 1.500 CZK (60 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:16

  olej, plátno, karton, 42 x 52,5 cm, rám, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 1.500 CZK (60 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Kubíček

  (1930)

  Kompozice

  Položka č.: 214066

  Vyvolávací cena: 190 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:17

  litografie, 1988, 13,6 x 7,4 cm, sign. DU Jiří Kubíček 1988, pasparta, č. 12/100, Antikvariát Ostrovní, žák prof. F. Muziky na VŠUP v Praze

  Aktuální cena: 190 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Otakar Zejbrlík

  (1890-1968)

  Borovice u Jetříchovic

  Položka č.: 214077

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:18

  akvarel, papír, 1969, 30 x 21 cm, sign. PD Zejbrlík, Antikvariát Ostrovní, soukromé studium u K. Reisnera

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Janeček

  Kreslíř

  Položka č.: 214083

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:19

  litografie, 1942, 31 x 26 cm, sign. PD Janeček 1942, při okrajích pokrčený papír, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Václav Fiala

  (1896-1980)

  Na pražských barikádách

  Položka č.: 214084

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:20

  litografie, 1945, 30,5 x 41,3 cm, sign. PD V. Fiala, při okrajích pokrčený papír, Antikvariát Ostrovní, studium na Akademii umění v Petrohradě, žák prof. M. Švabinského na AVU v Praze, člen Bloku čs. výtvarných umělců, člen a předseda SČUG Hollar

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Antonín Homolka

  (1909-1964)

  Pátého května v poledne

  Položka č.: 214086

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:21

  lept, 1945, 33 x 19,5 cm, sign. PD Ant. Homolka, při okraji přeložený papír, Antikvariát Ostrovní, žák prof. Bendy na UPŠ v Praze, prof. W. Nowaka a T. F. Šimona na AVU tamtéž, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Arno Nauman

  (1887-1959)

  Naši osvoboditelé

  Položka č.: 214088

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:22

  suchá jehla, 1945, 16,9 x 24,8 cm, sign. PD Arno Nauman, při okrajích pokrčený, lehce roztržený, zašpiněný papír, Antikvariát Ostrovní, žák prof. M. Švabinského a F. Ženíška na AVU v Praze, člen SČUG Hollar a SVU Mánes

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Václav Mašek

  (1893-1973)

  1945 Květen

  Položka č.: 214089

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:23

  dřevoryt, 1944, 32 x 25 cm, sign. PD Mašek V., při okraji přeložený papír, Antikvariát Ostrovní, studium na UMPRUM a AVU v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Antonín Strnadel

  (1910-1975)

  Ondráš

  Položka č.: 214091

  Vyvolávací cena: 700 CZK (28 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:24

  litografie, 47 x 30 cm, sign. PD AStrnadel, Antikvariát Ostrovní, žák J. Bendy na UMPRUM v Praze a M. Švabinského na AVU, člen UB a SVU Aleš

  Aktuální cena: 700 CZK (28 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Janeček

  Kytice ve džbánu

  Položka č.: 214092

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:25

  litografie, 1941, 31 x 40 cm, sign. PD Janeček 41, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Milada Kazdová

  (1911-2001)

  Hlídka v Mnichovicích

  Položka č.: 214094

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:26

  litografie, 1946, 22,5 x 36,1 cm, sign. PD M. Kazdová, Antikvariát Ostrovní, studium na přípravce AVU, žákyně J. Kulce na Ukrajinské akademii výtvarných umění, prof. T. F. Šimona na AVU v Praze, členka SČUG Hollar

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Štěch

  (1908-1982)

  Vzpoura

  Položka č.: 214095

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:27

  dřevoryt, 23,5 x 35,6 cm, sign. PD K. Štěch, při okraji přeložený papír, Antikvariát Ostrovní, studium grafiky u prof. Z. Kratochvíla na UMPRUM v Praze, žák prof. F. T. Šimona na AVU, člen SČUG Hollar, Sdružení jihočeských výtvarníků

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Antonín Homolka

  (1909-1964)

  Loďky

  Položka č.: 214096

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:28

  litografie, 26,2 x 39 cm, sign. PD Ant. Homolka, Antikvariát Ostrovní, žák prof. Bendy na UPŠ v Praze, prof. W. Nowaka a T. F. Šimona na AVU tamtéž, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Grus

  (1891-1983)

  Zimní motiv

  Položka č.: 214755

  Vyvolávací cena: 650 CZK (26 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:29

  litografie, 44 x 59 cm, sign. PD J. Grus, rám, vzadu štítek s popisem, Antikvariát Ostrovní, žák prof. H. Schwaigera na AVU v Praze, zakládající člen Skupiny 58, předseda SČVU

  Aktuální cena: 650 CZK (26 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Bohunka Waageová

  (1948)

  Cyklus Touha, proměna

  Položka č.: 214796

  Vyvolávací cena: 1.100 CZK (44 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:30

  lept, 1988, 25,5 x 19 cm, sign. DU B. Waageová 1988, rám, Antikvariát Ostrovní, žákyně prof. J. Kaisera a Mahelky, členka SČUG Hollar

  Aktuální cena: 1.100 CZK (44 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Miroslav J. Černý

  (1935-2007)

  Starý strom

  Položka č.: 215249

  Vyvolávací cena: 450 CZK (18 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:31

  suchá jehla, 1983, 33,4 x 24,8 cm, sign. PD M. J. Černý 83, pasparta, autorský tisk, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 450 CZK (18 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Adolf Jelínek Alex

  (1890-1957)

  Povoz

  Položka č.: 215259

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:32

  lept, 25,2 x 32,7 cm, sign. PD A. J. Alex, rám, Antikvariát Ostrovní, studium na UPŠ v Praze, žák prof. A. Janka na Akademii v Mnichově a prof. M. Švabinského na AVU v Praze, člen SVU Mánes

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Dlabola

  (1902-1998)

  Jaro v Podkrkonoší I.

  Položka č.: 215538

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:33

  litografie, 1966, 29 x 38,5 cm, sign. PD Karel Dlabola 1966, č. 12/55, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Dlabola

  (1902-1998)

  Jaro v Podkrkonoší II.

  Položka č.: 215539

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:34

  litografie, 1966, 29 x 38,5 cm, sign. PD Karel Dlabola 1966, č. 13/55, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Chrám sv. Mikuláše

  Položka č.: 215827

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:35

  litografie, 1984, 28,5 x 22,8 cm, sign. DU nečitelně, rám, č. 80/200, na rámu drobná poškození, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Otava

  (1950)

  Květ, plod

  Položka č.: 215844

  Vyvolávací cena: 600 CZK (24 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:36

  lept, 15 x 7,5 cm, sign. DU Jan Otava, Antikvariát Ostrovní, žák L. Čepeláka na AVU v Praze, člen SČUG Hollar a SČVU

  Aktuální cena: 600 CZK (24 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Herčík

  (1922-1999)

  Pražský hrad

  Položka č.: 215854

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:37

  ocelorytina, 11 x 7,2 cm, PD značeno v desce J. Herčík, Antikvariát Ostrovní, žák V. Pukla na AVU v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Herčík

  (1922-1999)

  Salla terrena

  Položka č.: 215858

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:38

  ocelorytina, 12,5 x 11,5 cm, PD značeno v desce J. Herčík, Antikvariát Ostrovní, žák V. Pukla na AVU v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Herčík

  (1922-1999)

  Praha - Belveder

  Položka č.: 215860

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:39

  ocelorytina, 11 x 18 cm, PD značeno v desce J. Herčík, Antikvariát Ostrovní, žák V. Pukla na AVU v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Arno Nauman

  (1887-1959)

  Týnský chrám

  Položka č.: 218075

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:40

  lept, 31,5 x 24,8 cm, sign. PD Arno Nauman, Antikvariát Ostrovní, žák prof. M. Švabinského a F. Ženíška na AVU v Praze, člen SČUG Hollar a SVU Mánes

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Arno Nauman

  (1887-1959)

  Pasáček

  Položka č.: 218076

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 11. 02. 2020 14:41

  akvatinta, 18,8 x 29,8 cm, sign. PD Arno Nauman, Antikvariát Ostrovní, žák prof. M. Švabinského a F. Ženíška na AVU v Praze, člen SČUG Hollar a SVU Mánes

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook