• Josef Multrus

  (1898-1957)

  Odpočinek

  Položka č.: 18

  Vyvolávací cena: 18.000 CZK (693 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 20:34

  olej, sololit, 32 x 40,8 cm, sign. PD Multrus, figurativní sociálně laděná práce známého pražského malíře, v níž se plně projevují charakteristické rysy autorovy tvorby: obdiv ke starým mistrům a tlumenější barevnost, Provenience: Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Bendy a V. Nechleby

  Aktuální cena: 18.000 CZK (693 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Rambousek

  (1895-1976)

  Čtenář novin

  Položka č.: 19

  Vyvolávací cena: 30.000 CZK (1.154 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 20:36

  olej, plátno, 53,5 x 43,5 cm, rám, žákem prof. J. Preislera, M. Švabinského a V. Nechleby. Spoluzaložil Uměleckou besedu, byl členem SČUG Hollar. Známý také pro svou grafickou tvorbu, ve které se věnoval zejména sociálním tématům., žák prof. J. Preislera, M. Švabinského a V. Nechleby, spoluzakladate…

  Aktuální cena: 30.000 CZK (1.154 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Viktor Stretti

  (1878-1957)

  Zátiší s vínem a ovocem

  Položka č.: 20

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (962 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 20:38

  olej, karton, 1956, 49 x 59 cm, sign. PD Viktor Stretti 1956, rám, Provenience: Antikvariát Dlážděná, žák prof. E. Lišky, F. Jeneweina a G. Schmoranze na UMPRUM v Praze, prof. F. Ženíška na AVU, prof. C. Marra a P. Halma na Akademii v Mnichově, člen SVU Mánes, spoluzakladatel a předseda SČUG Hollar

  Aktuální cena: 25.000 CZK (962 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ota Bubeníček

  (1871-1962)

  Krajina s domy

  Položka č.: 21

  Vyvolávací cena: 26.000 CZK (1.000 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 20:40

  olej, karton, 27 x 38 cm, sign. PD O. Bubeníček, rám, konzultováno a ověřeno PhDr. Michaelem Zachařem. Absolvent pražské AVU, konkrétně ateliéru krajinářství u prof. J. Mařáka, jehož dílem byl ovlivněn stejně jako tvorbou Antonína Slavíčka či Rudolfa von Ottenfeld. Bubeníčkovým hlavním tématem bylo …

  Aktuální cena: 26.000 CZK (1.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Augustin Mervart

  (1889-1968)

  V Žárech na Prostřední Bečvě

  Položka č.: 22

  Vyvolávací cena: 29.500 CZK (1.135 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 20:42

  olej, karton, 33 x 50 cm, sign. PD Aug. Mervart 61, sign. na rubu Aug. Mervart, rám, na rubu autorský název a autorský štítek s popisem díla a razítko: Přijato uměleckou komisí Českého fondu výtvarných umění. Obraz významného moravského krajináře a malíře vedut. Studoval sochařství u prof. F. Hracho…

  Aktuální cena: 29.500 CZK (1.135 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Oscar Domínguez

  (1906-1957)

  Hlava dívky

  Položka č.: 23

  Vyvolávací cena: 550.000 CZK (21.154 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 20:44

  olej, plátno, 1945, 34,5 x 19 cm, sign. DU Domíngues 45, rám, Španělský malíř Oscar Domínguez se narodil v roce 1906 v městečku San Cristóbal de La Laguna na ostrově Tenerife. V jednadvaceti letech odešel do Paříže, kde pracoval pro svého otce a po práci navštěvoval kabarety, kde hledal inspiraci pr…

  Aktuální cena: 550.000 CZK (21.154 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vojtěch Preissig

  (1873-1944)

  Strom v květu

  Položka č.: 24

  Vyvolávací cena: 40.000 CZK (1.539 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 20:46

  olej, lepenka, před r. 1905, 24 x 19 cm, zlacený rám (plátkové zlato), olejová studie na kartonu, vzniklá kolem roku 1905. Jde o ideový náčrt k leptu Strom v květu, jejž Preissig vytvořil v roce 1905 a který patří do souboru volných grafických listů Coloured etchings, zahrnujících Preissigovy práce …

  Aktuální cena: 40.000 CZK (1.539 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Lada

  (1887-1957)

  Zpívejme naše národní písně!

  Položka č.: 25

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (962 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 20:48

  tuš, běloba, karton, 40 x 32 cm, rám, vzadu popsáno: nedělní příloha Letem světem 1940, vystaveno na výstavě Josefa Lady v Jízdárně Pražského hradu 1998, člen SVU Mánes a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 25.000 CZK (962 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Dvořák

  (1893-1950)

  Jan Křtitel

  Položka č.: 26

  Vyvolávací cena: 39.000 CZK (1.500 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 20:50

  bronz, poč. 40. let 20. stol., v. 52,5 cm, téma rozvinul i v dalších sochách. Vrcholem byl návrh Tympanonu pro chrám sv. Víta, žák prof. J. Drahoňovského na VŠUP v Praze, poté J. V. Myslbeka a J. Štursy na AVU tamtéž, člen Aventinské mansardy a SVU Mánes

  Aktuální cena: 39.000 CZK (1.500 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ota Janeček

  (1919-1996)

  Postava ženy

  Položka č.: 27

  Vyvolávací cena: 89.000 CZK (3.424 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 20:52

  bronz, 1944, v. 101 cm, značeno na podstavci Ota Janeček 1944, Provenience: Antikvariát Dlážděná, žák prof. O. Blažíčka, C. Boudy a K. Pokorného, člen SVU Mánes, SČUG Hollar

  Aktuální cena: 89.000 CZK (3.424 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Miloslav Chlupáč

  (1920-2008)

  Sedící žena

  Položka č.: 28

  Vyvolávací cena: 78.000 CZK (3.000 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 20:54

  pískovec, v. 28 cm, značeno MCH, autor byl jednou z nejvýznamnějších osobností českého umění 20. století - a to jak díky své tvorbě, tak i organizačním schopnostem, s nimiž pracoval v rámci skupiny Máj 57 nebo Bloku tvůrčích skupin. Přestože mu v 70. letech bylo zakázáno realizovat se veřejně, lze n…

  Aktuální cena: 78.000 CZK (3.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Istler

  (1919-2000)

  Krajina I

  Položka č.: 29

  Vyvolávací cena: 48.000 CZK (1.847 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 20:56

  olej, komb. tech., karton, 1990, 28 x 35 cm, sign. PD istler 90, rám, vzadu razítko autora a popis, žák německého malíře Waltera Höfnera, člen skupiny Cobra (Belgie a Francie), člen surrealistické Skupiny RA, SČUG Hollar a Společnosti K. Teiga

  Aktuální cena: 48.000 CZK (1.847 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Pavel Nešleha

  (1937-2003)

  Krajina

  Položka č.: 30

  Vyvolávací cena: 152.000 CZK (5.847 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 20:58

  olej, plátno, sádra, tmely, 1965, 90 x 65 cm, PD monogr. P. N. 65, rám, vzadu sign. autorem. Působivé a vysoce kvalitní dílo malíře, grafika a fotografa, zásadní osobnosti českého umění 60. až 80. let a studenta ateliéru monumentální a užité malby prof. Aloise Fišárka na VŠUP v Praze. Nešleha byl sp…

  Aktuální cena: 152.000 CZK (5.847 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ota Janeček

  (1919-1926)

  Zátiší s paprikou

  Položka č.: 31

  Vyvolávací cena: 150.000 CZK (5.770 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 21:00

  olej, plátno, 1957, 81 x 100 cm, sign. LD Janeček 1957, rám, na rubu štítek z Colecao D Plus Gallery. Brilantní ukázka díla z ruky jednoho z našich nejvýraznějších umělců tzv. generace druhé světové války. Studoval kresbu na ČVUT v Praze u O. Blažíčka, C. Boudy a K. Pokorného. Byl členem SVU Mánes a…

  Aktuální cena: 150.000 CZK (5.770 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ota Janeček

  (1919-1996)

  Krajina u Holan

  Položka č.: 32

  Vyvolávací cena: 340.000 CZK (13.077 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 21:02

  olej, plátno, 1952, 114,5 x 146 cm, sign. PD Ota Janeček 1952, rám, číslo katalogu 8691, na zadní straně popsáno autorem, Práce významného českého malíře, grafika a ilustrátora, který studoval kresbu u C. Boudy a poté Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Byl členem SVU Mánes. Nabízené dílo je typické …

  Aktuální cena: 340.000 CZK (13.077 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ota Janeček

  (1919-1996)

  Semínko

  Položka č.: 33

  Vyvolávací cena: 210.000 CZK (8.077 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 21:04

  olej, plátno, 1974, 100,5 x 80,5 cm, sign. na zadní straně Ota Janeček 1974, rám, číslo katalogu 96, na zadní straně popsáno autorem, zralá práce významného českého malíře, grafika a ilustrátora, který studoval kresbu u Cyrila Boudy a poté Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Byl členem SVU Mánes. Díl…

  Aktuální cena: 210.000 CZK (8.077 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jitka Kolínská

  (1930-1992)

  Mořský kámen

  Položka č.: 34

  Vyvolávací cena: 75.000 CZK (2.885 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 21:06

  olej, plátno, 1962, 65 x 70 cm, sign. vzadu Jitka Kolínská 1962, rám, dílo absolventky Akademie výtvarných umění v Praze u prof. Vladimíra Sychry a Vladimíra Pukla. Spoluzaložila Skupinu Máj 57, pro kterou byla stěžejní inspirace magickým realismem, jak lze pozorovat na její tvorbě z 50. let. Figurá…

  Aktuální cena: 75.000 CZK (2.885 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Teodor Rotrekl

  (1923-2004)

  Letadla v hangáru

  Položka č.: 35

  Vyvolávací cena: 420.000 CZK (16.154 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 21:08

  olej, překližka, 1964, 39 x 107 cm, sign. PD Rotrekl 64, rám, Skvělá ukázka neokubistické Rotreklovy tvorby 60. let z období skupiny Radar, jejímž byl v letech 1950-1970 členem a která se snažila vytvářet moderní umění proti tehdy upřednostňovanému socialistickému realismu. Rotrekl na počátku 60. le…

  Aktuální cena: 420.000 CZK (16.154 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vincent Hložník

  (1919-1997)

  Kompozice

  Položka č.: 36

  Vyvolávací cena: 35.000 CZK (1.347 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 21:10

  olej, karton, 1976, 21,5 x 55,5 cm, LD monogr. VH. 76, rám, dílo slavného avantgardního malíře, grafika a ilustrátora, který patří mezi nejvýznamnější slovenské umělce 20. století. Mistr mnoha výtvarných postupů a technik studoval u prof. F. Kysely a J. Nováka na UMPRUM v Praze. Byl členem Mánesa a …

  Aktuální cena: 35.000 CZK (1.347 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vincent Hložník

  (1919-1997)

  Jezdec

  Položka č.: 37

  Vyvolávací cena: 48.000 CZK (1.847 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 21:12

  olej, lepenka, 69 x 99 cm, sign. PD V.H., rám, bravurní malba klasika slovenského umění, který se proslavil obrazy apokalyptických vizí o směřování naší civilizace., žák prof. F. Kysely a J. Nováka na UMPRUM v Praze, člen Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta, SVU Mánes, Spolku umelcov a priateĺov …

  Aktuální cena: 48.000 CZK (1.847 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Zdeněk Burian

  (1905-1981)

  Pod ledem

  Položka č.: 39

  Vyvolávací cena: 14.000 CZK (539 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 21:16

  tuš, papír, 15,7 x 24,7 cm, sign. LD Z. Burian, ilustrace ke knize Rudolfa Luskače "Revír bez hranic", vydání?, Provenience: Antikvariát Dlážděná, žák prof. M. Švabinského a J. Obrovského na AVU v Praze, člen Sdružení výtvarníků Purkyně

  Aktuální cena: 14.000 CZK (539 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Liesler

  (1912-2005)

  Motýli života i smrti

  Položka č.: 40

  Vyvolávací cena: 96.000 CZK (3.693 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 21:18

  olej, sololit, 1996, 61 x 61 cm, sign. LD Liesler 96, rám, vzadu nalepen autorský štítek s popisem. Absolvent oboru kreslení u prof. C. Boudy, O. Blažíčka aj. Sejpka na pražské ČVUT. Člen skupiny Sedm v říjnu, SVU Mánes, SČUG Hollar, Skupiny 58 a Radaru. Byl mistrem grafických technik, roku 1975 obd…

  Aktuální cena: 96.000 CZK (3.693 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Valter

  (1909-2006)

  Torzo

  Položka č.: 41

  Vyvolávací cena: 19.000 CZK (731 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 21:20

  olej, sololit, 1999, 36,5 x 30,5 cm, sign. PD Valter 99, rám, vzadu popsáno autorem. Významný jihočeský autor, který se svou lyrickou, barevně citlivě pojednanou malbou, zařadil k nejvýznamnějším českým autorům zakládajícím svou tvorbu na koloristickém umu. Byl členem skupiny Linie a Sdružení jihoče…

  Aktuální cena: 19.000 CZK (731 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Valter

  (1909-2006)

  Obora

  Položka č.: 42

  Vyvolávací cena: 48.000 CZK (1.847 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 21:22

  olej, sololit, 1992, 30,5 x 39,5 cm, sign. PD Valter 92, rám, mimořádně kvalitní dílo z pozdní tvorby slavného rodáka z Českých Budějovic, který vystudoval Vysokou školu pedagogickou v Praze. Stal se členem avantgardní jihočeské skupiny Linie, kdy se věnoval především kresbě jednoduchých tvarů a lin…

  Aktuální cena: 48.000 CZK (1.847 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Hodonský

  (1945)

  Lužní formy

  Položka č.: 43

  Vyvolávací cena: 20.000 CZK (770 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 21:24

  akryl, olej, plátno, 2009, 45 x 65 cm, sign. vzadu LN Hodonský 2009, autorsky zalištováno, žák prof. V. Hrocha na SUPŠ v Uherském Hradišti a F. Jiroudka na AVU v Praze, člen Umělecké besedy a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 20.000 CZK (770 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Hodonský

  (1945)

  Noční Vídeň

  Položka č.: 44

  Vyvolávací cena: 38.000 CZK (1.462 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 21:26

  olej, plátno, 2015, 60 x 80 cm, sign. DU Hodonský 2015, práce významného současného autora, který studoval v ateliéru krajinářské malby u F. Jiroudka na Akademii výtvarných umění v Praze. Nabízená položka zaujme typickým rukopisem, svébytným zacházením s barvou i expresivní barevností. , žák prof. V…

  Aktuální cena: 38.000 CZK (1.462 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Otto Placht

  (1962)

  Lázně

  Položka č.: 45

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (462 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 21:28

  akryl, plátno, 1999, 70 x 101 cm, sign. vzadu Otto Placht 1999, rám, ukázka tvorby známého malíře z devadesátých let minulého století, která je již inspirována pobyty u peruánského kmene Šipibó., žák prof. A Paderlíka na AVU v Praze

  Aktuální cena: 12.000 CZK (462 €)

  Poslední dražitel: ID567 Historie příhozu

 • Karel Balcar

  (1966)

  Self Tied

  Položka č.: 46

  Vyvolávací cena: 44.000 CZK (1.693 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 21:30

  olej, plátno, 2016, 60 x 55 cm, sign. vzadu, typická a působivá práce žáka Z. Berana v Ateliéru klasické malby na Akademii výtvarných umění v Praze, který je dnes považován za jednoho z nejvýznamnějších a zcela jedinečných umělců střední generace. Jeho mistrně řemeslně zvládnuté hyperrealistické obr…

  Aktuální cena: 44.000 CZK (1.693 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Roman Franta

  (1962)

  "...Co nám zbývá..."

  Položka č.: 47

  Vyvolávací cena: 110.000 CZK (4.231 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 21:32

  olej, plátno, 2012 - 2013, 150 x 140 cm, sign. LD R. F., žák prof. B. Dlouhého a A. Veselého na AVU v Praze

  Aktuální cena: 110.000 CZK (4.231 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ivana Lomová

  (1959)

  Tmavomodrý les

  Položka č.: 48

  Vyvolávací cena: 20.000 CZK (770 €)

  Plánované ukončení: 29. 01. 2017 21:34

  olej, plátno, 2002, 50 x 70 cm, sign. vzadu Ivana Lomová 2002, dílo rodačky z Prahy, která vystudovala architekturu na ČVUT, je tedy v oboru malířství autodidaktem. Lomová se v posledních letech prosadila svými až hyperrealistickými obrazy, které povětšinou skládá z několika fotografických předloh. …

  Aktuální cena: 20.000 CZK (770 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook