• Vítězslav Fleissig

  (1892-1955?)

  Muž a žena

  Položka č.: 245556

  Vyvolávací cena: 50 CZK (2 €)

  Plánované ukončení: 18. 11. 2020 15:23

  tužka, papír, 22 x 17 cm, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 50 CZK (2 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vladimír Antušek

  (1900-1968)

  Pohled na vesnici

  Položka č.: 245557

  Vyvolávací cena: 1.500 CZK (60 €)

  Plánované ukončení: 18. 11. 2020 15:24

  kvaš, tempera, karton, 33 x 40 cm, sign. PD V. Antušek, rám, Antikvariát Ostrovní, studium na UPŠ v Praze

  Aktuální cena: 1.500 CZK (60 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Kolář

  (1914-2002)

  Kompozice

  Položka č.: 245683

  Vyvolávací cena: 7.000 CZK (280 €)

  Plánované ukončení: 18. 11. 2020 15:25

  ofset, soutisk, 50 x 52 cm, sign. LD J. Kolář, Antikvariát Ostrovní, zakladatel Skupiny 42, člen Umělecké besedy a skupiny Křižovatka

  Aktuální cena: 7.000 CZK (280 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Kupky sena

  Položka č.: 245689

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 18. 11. 2020 15:28

  litografie, 34 x 45,5 cm, sign. PD Pitrmann, rám, dole slepotiskové razítko výtvarníka, Antikvariát Ostrovní, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Valečov

  Položka č.: 245692

  Vyvolávací cena: 3.000 CZK (120 €)

  Plánované ukončení: 18. 11. 2020 15:29

  olej, plátno, karton, 27 x 20 cm, rám, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 3.000 CZK (120 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Kaiser

  (1919-2007)

  Kouzlo dechu

  Položka č.: 250732

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 18. 11. 2020 15:30

  litografie, 10,4 x 10,4 cm, sign. DU J. Kaiser, Antikvariát Ostrovní, žák prof. A. Strnadela na VŠUP v Praze, člen Tvůrčí skupiny Radar, SČUG Hollar a Spolku sběratelů a přátel exlibris

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Antonín Kalous

  (1884-1960)

  Pohled na dům

  Položka č.: 250733

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 18. 11. 2020 15:31

  dřevoryt, 1946, 14,1 x 17,3 cm, sign. LD AKalous 1946, lehce zažloutlý papír, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Kavan

  (1947)

  Židovský náhrobek

  Položka č.: 250734

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 18. 11. 2020 15:32

  akvatinta, 15 x 9,8 cm, sign. PD JKavan, č. 30/100, Antikvariát Ostrovní, žák prof. A. Strnadela, J. Trnky a Z. Sklenáře na VŠUP v Praze, člen Umělecké besedy a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Miroslav Houra

  (1933-2006)

  Město (Ústí nad Labem)

  Položka č.: 250735

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 18. 11. 2020 15:33

  linoryt, 1975, 11,5 x 12 cm, sign. PD M. Houra 75, č. 32/80, Antikvariát Ostrovní, studium na VŠUP v Praze, poté žák prof. C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana na PedF UK tamtéž, člen SČUG Hollar a skupiny Dialog

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Miroslav Houra

  (1933-2006)

  Ústí nad Labem

  Položka č.: 250736

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 18. 11. 2020 15:34

  linoryt, 1974, 17 x 9,5 cm, sign. DU M. Houra 74, Antikvariát Ostrovní, studium na VŠUP v Praze, poté žák prof. C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana na PedF UK tamtéž, člen SČUG Hollar a skupiny Dialog

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Stanislav Hlinovský

  (1924-1994)

  Tábor

  Položka č.: 250737

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 18. 11. 2020 15:35

  litografie, 1969, 18 x 8 cm, sign. PD Hlinovský 69, Antikvariát Ostrovní, žák prof. SChenka a Hejného

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Svolinský

  (1896-1986)

  Božena Němcová

  Položka č.: 250738

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 18. 11. 2020 15:36

  mědirytina, 10 x 8 cm, sign. DU KSvolinský, Antikvariát Ostrovní, žák prof. Š. Zálešáka, B. Kafky a F. Kysely na UMPRUM v Praze, člen a čestný člen SČUG Hollar, člen SVU Mánes

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Pavel Sukdolák

  (1925)

  Cesta v údolí řeky

  Položka č.: 250739

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 18. 11. 2020 15:37

  suchá jehla, 1957, 9 x 14 cm, sign. PD Pavel Sukcolák 57, Antikvariát Ostrovní, žák prof. V. Silovského na AVU v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Vysušil

  (1926-2014)

  Postavy

  Položka č.: 250740

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 18. 11. 2020 15:38

  litografie, 19,5 x 14 cm, sign. PD Vysušil, Antikvariát Ostrovní, žák prof. O. Nejedlého a K. Mináře na AVU v Praze, člen SČUG Hollar a Asociace volné grafiky, spoluzakladatel uměleckých skupin G7, LG 5 a Máj

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Miloslav Troup

  (1917-1993)

  J. W. Goethe

  Položka č.: 250741

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 18. 11. 2020 15:39

  reprodukce, 18 x 11 cm, sign. PD Troup, Antikvariát Ostrovní, studium na SPŠ grafické v Praze, žák prof. J. Bendy na UMPRUM v Praze, stipendijně u prof. Brianchona na École des Beaux-Arts a na École des Arts décoratifs v Paříži

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Švengsbír

  (1921-1983)

  Karel Hynek Mácha

  Položka č.: 250742

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 19. 11. 2020 14:00

  ocelorytina, 8 x 3,2 cm, PD značeno v desce JAŠ, Antikvariát Ostrovní, žák prof. A. Strnadela na VŠUP v Praze, člen SČUG Hollar, UB a skupiny Grafis

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ctibor Šťastný

  (1884-1962)

  Tomáš G. Masaryk

  Položka č.: 250743

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 19. 11. 2020 14:01

  lept, akvatinta, 1938, 9,5 x 9 cm, sign. PD Ctibor Šťastný 38, č. 82/200, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Štika

  (1898-1975)

  Krajina za rozbřesku

  Položka č.: 250744

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 19. 11. 2020 14:02

  dřevoryt, 6 x 16 cm, sign. PD K. Štika, Antikvariát Ostrovní, žák prof. M. Švabinského na AVU v Praze, studium profesury kreslení, modelování a geometrie na FF UK, člen a předseda SČUG Hollar, člen UB

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Štika

  (1898-1975)

  Poutník na cestě

  Položka č.: 250745

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 19. 11. 2020 14:03

  suchá jehla, 8 x 6 cm, sign. PD K. Štika, Antikvariát Ostrovní, žák prof. M. Švabinského na AVU v Praze, studium profesury kreslení, modelování a geometrie na FF UK, člen a předseda SČUG Hollar, člen UB

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Marie Michaela Šechtlová

  (1952)

  U Náchoda

  Položka č.: 250746

  Vyvolávací cena: 700 CZK (28 €)

  Plánované ukončení: 19. 11. 2020 14:04

  akvatinta, 1973, 18 x 11,5 cm, sign. PD Šechtlová 73, Antikvariát Ostrovní, studium na Střední odborné škole výtvarné u L. Jirky a V. Kytky, žákyně prof. Sklenáře, J. Anderleho a J. Mikuly na VŠUP v Praze

  Aktuální cena: 700 CZK (28 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Marie Michaela Šechtlová

  (1952)

  Soutěska

  Položka č.: 250747

  Vyvolávací cena: 700 CZK (28 €)

  Plánované ukončení: 19. 11. 2020 14:05

  lept, 1976, 12 x 15 cm, sign. PD M. Šechtlová 76, č. 1/20, Antikvariát Ostrovní, studium na Střední odborné škole výtvarné u L. Jirky a V. Kytky, žákyně prof. Sklenáře, J. Anderleho a J. Mikuly na VŠUP v Praze

  Aktuální cena: 700 CZK (28 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Svolinský

  (1896-1986)

  Zátiší s labutí

  Položka č.: 250748

  Vyvolávací cena: 350 CZK (14 €)

  Plánované ukončení: 19. 11. 2020 14:06

  dřevoryt, 19 x 7,5 cm, sign. PD K. Svolinský, Antikvariát Ostrovní, žák prof. Š. Zálešáka, B. Kafky a F. Kysely na UMPRUM v Praze, člen a čestný člen SČUG Hollar, člen SVU Mánes

  Aktuální cena: 350 CZK (14 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Jalůvka

  (1932)

  Lenin

  Položka č.: 250749

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 19. 11. 2020 14:07

  linoryt, 19,5 x 12 cm, sign. PD Jalůvka, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Dušan Janoušek

  (1928-1996)

  Úspěch

  Položka č.: 250750

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 19. 11. 2020 14:08

  dřevoryt, 18 x 9,5 cm, sign. PD DJanoušek, Antikvariát Ostrovní, studium na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně u prof. K. Langera, žák prof. E. Nevana na PF UKo v Bratislavě

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Dušan Janoušek

  (1928-1996)

  Rodina

  Položka č.: 250751

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 19. 11. 2020 14:09

  dřevoryt, 1977, 16,5 x 9 cm, sign. DU DJanoušek, Antikvariát Ostrovní, studium na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně u prof. K. Langera, žák prof. E. Nevana na PF UKo v Bratislavě

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Dušan Janoušek

  (1928-1996)

  Člověk a civilizace

  Položka č.: 250752

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 19. 11. 2020 14:10

  dřevoryt, 20 x 14 cm, sign. PD DJanoušek, Antikvariát Ostrovní, studium na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně u prof. K. Langera, žák prof. E. Nevana na PF UKo v Bratislavě

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Vodrážka

  (1894-1984)

  Básník

  Položka č.: 250753

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 19. 11. 2020 14:11

  lept, 1949, 12,2 x 9,2 cm, LD značeno v desce V. 49, Antikvariát Ostrovní, žák prof. E. Dítěte a F. Kysely na VŠUP v Praze, poté M. Švabinského na AVU v Praze, člen Umělecké besedy a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Marta Sonnbergová

  (1944)

  Anděl

  Položka č.: 250754

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 19. 11. 2020 14:12

  dřevoryt, 20 x 13,5 cm, sign. LD Sonnbergová, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Šebek

  (1922-1999)

  Krakonoš

  Položka č.: 250755

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 19. 11. 2020 14:13

  dřevoryt, 16,7 x 10,6 cm, sign. DU JŠebek, Antikvariát Ostrovní, žák F. Hlavici, F. Doubravy a V. Makovského na VUT v Brně, člen Výtvarného studia čs. armády v Praze a SVU Aleš

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Štěch

  (1908-1982)

  Anděl

  Položka č.: 250756

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 19. 11. 2020 14:14

  dřevoryt, 17,5 x 11 cm, sign. LD K. Štěch, Antikvariát Ostrovní, studium grafiky u prof. Z. Kratochvíla na UMPRUM v Praze, žák prof. F. T. Šimona na AVU, člen SČUG Hollar, Sdružení jihočeských výtvarníků

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook