Internetová aukce

V případě zájmu o prohlídku děl z internetové aukce nás prosím kontaktujte na tel.: 224 930 340.

SEZNAM AUTORŮ

 • Neznámý autor

  Jablko nepadá daleko od stromu

  Položka č.: 237209

  Vyvolávací cena: 300 CZK (11 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2020 21:24

  litografie, 21 x 15,6 cm, značeno DU Lith. Jnst. v. Arnz 8 C - in Düsseld., nalepeno na kartoně, pravý horní roh papíru lehce poškozen, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 300 CZK (11 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Před hostincem

  Položka č.: 237210

  Vyvolávací cena: 300 CZK (11 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2020 21:26

  litografie, 26,3 x 19,5 cm, nalepeno na kartóně, na papíru několik malých nažloutlých flíčků, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 300 CZK (11 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • F. Duša

  U kamen

  Položka č.: 237214

  Vyvolávací cena: 300 CZK (11 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2020 21:28

  dřevoryt, 15,8 x 22,5 cm, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 300 CZK (11 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • U. Beck

  Pán na koni

  Položka č.: 237215

  Vyvolávací cena: 300 CZK (11 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2020 21:30

  litografie, 23,2 x 18 cm, značeno PU Lith. Jnst. von Arnz und Co in Düsseldorf, lehce zažloutlý papír, na papíře v tisku několik malých teček , antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 300 CZK (11 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • A. Kretschmer

  Setkání

  Položka č.: 237216

  Vyvolávací cena: 300 CZK (11 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2020 21:32

  chromolitografie, 25,3 x 19,5 cm, značeno PD J. G. Bach´s Verlag (Fr. Eugen Köhler)) Leipzig; LD Chromolith. inst. v. Gustav Leuitzsch, Gera (Reuss), papír lehce zažloutlý, na okrajích tmavší, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 300 CZK (11 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • A. Kretschmer

  Setkání

  Položka č.: 237217

  Vyvolávací cena: 300 CZK (11 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2020 21:34

  chromolitografie, 25,3 x 19,5 cm, značeno PD J. G. Bach´s Verlag (Fr. Eugen Köhler) Leipzig, LD Chromolith. Inst v Gustav Leutzsc, Gera (Reuss), papír lehce zažloutlý, okraje papíru tmavší, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 300 CZK (11 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • F. Duša

  Předení lnu

  Položka č.: 237222

  Vyvolávací cena: 300 CZK (11 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2020 21:36

  dřevoryt, 15,8 x 22,5 cm, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 300 CZK (11 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • R. Linhart

  U Svídnice, Chrudimsko

  Položka č.: 237228

  Vyvolávací cena: 1.200 CZK (43 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2020 21:38

  olej, karton, 1931, 48,5 x 63 cm, sign. LD R. Linhart 31, rám, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 1.200 CZK (43 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Michael Florian

  (1911-1984)

  Dante

  Položka č.: 237435

  Vyvolávací cena: 600 CZK (22 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2020 21:40

  kolorovaný dřevoryt, 26 x 20,5 cm, sign. PD M. Florian, č. 8/50, papír na spodním okraji pokrčen, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 600 CZK (22 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vladimír Pechar

  (1931)

  Ex Libris MP

  Položka č.: 237489

  Vyvolávací cena: 50 CZK (2 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2020 21:42

  suchá jehla, 1993, 10,7 x 10,7 cm, sign. PD V. Pechar 93, č. 4/15, vzadu značeno autorským razítkem, antiqari.at Radhošťská, žák prof. Uchytilové - Kučové, J. Kaisera a J. Mahelky na SOŠV v Praze, člen Sdružení pražských výtvarných umělců

  Aktuální cena: 50 CZK (2 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Krcal

  (1921)

  Vesnice u jezera

  Položka č.: 237523

  Vyvolávací cena: 350 CZK (13 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2020 21:44

  litografie, 18,5 x 42,5 cm, sign. PD Jar. Krcal, papír na pravém okrajinenápadně pokrčen, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 350 CZK (13 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Moravec

  (1899-1987)

  Dívka ve slámě

  Položka č.: 237534

  Vyvolávací cena: 250 CZK (9 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2020 21:46

  litografie, 20,5 x 29 cm, sign. PD Moravec, č. 4/200, papír lehce zažloutlý, na okrajích je papír mírně pokrčen, antiqari.at Radhošťská, žák prof. E. Dítěte, A. Hofbauera a F. Kysely na UMPRUM v Praze a prof. M. Švabinského na AVU tamtéž, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, Jihočeských výtvarníků a Z…

  Aktuální cena: 250 CZK (9 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Václav Hejna

  (1914-1985)

  Auta

  Položka č.: 237537

  Vyvolávací cena: 700 CZK (25 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2020 21:48

  litografie, 22 x 28,2 cm, sign. PD, č. 31/50, papír na okraji lehce ztmavlý, antiqari.at Radhošťská, žák prof. O. Blažíčka na Vysoké škole architektury v Praze, studium na École des Beaux Arts v Paříži, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, Sedm v říjnu

  Aktuální cena: 700 CZK (25 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Robert Hromec

  (1970)

  Tváře

  Položka č.: 237554

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2020 21:50

  laserový tisk, 2008, 12,4 x 9,8 cm, sign. PD Robert Hromec, vydal: D+Gallery, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Chudomel

  (1929)

  Vesnice

  Položka č.: 237557

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2020 21:52

  litografie, 1989, 18 x 26 cm, sign. J. Chudomel 89, č. 16/64, pravý okraj papíru zažloutlý, antiqari.at Radhošťská, žák prof. K.Müllera, C. Boudy a K. Lidického, člen skupiny Radar a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Bohumil Ullrych

  (1893-1948)

  Pradleny

  Položka č.: 237605

  Vyvolávací cena: 300 CZK (11 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2020 21:54

  akvarel, tužka, tuš, papír, 1925, 18,4 x 26,4 cm, sign. LD Ullrych 25, papírová pasparta, zašlý papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 300 CZK (11 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Bohumil Ullrych

  (1893-1948)

  Hoch s čepicí

  Položka č.: 237607

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2020 21:56

  tuš, akvarel, papír, 1935, 17,5 x 12,,2 cm, sign. PD B. Ullrych 35, papírová pasparta, papír lehce zašlý, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Arnošt Zabloudil Sobotek

  (1895)

  Zasněžená krajina / Předměstí

  Položka č.: 237901

  Vyvolávací cena: 500 CZK (18 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2020 21:58

  kvaš, papír, 15 x 18,5 cm, sign. LD A. Zabloudil Sobotek, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 500 CZK (18 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Joža Úprka?

  Holčička s kloboukem

  Položka č.: 237927

  Vyvolávací cena: 350 CZK (13 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2020 22:00

  barevný dřevoryt, 26 x 18 cm, papír na horním okraji jen velmi nepatrně pokrčen, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 350 CZK (13 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Adolf Kašpar

  (1877-1934)

  Na střeše

  Položka č.: 237929

  Vyvolávací cena: 600 CZK (22 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2020 22:02

  litografie, 17 x 12,7 cm, papírová pasparta, antiqari.at Radhošťská, žák prof. M. Pirnera na AVU v Praze, člen SVU Mánes

  Aktuální cena: 600 CZK (22 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neurčený autor

  Podmořský svět

  Položka č.: 237930

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2020 22:04

  lept, 19,5 x 12,5 cm, sign. PD , antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neurčený autor

  Pohled na vesnici

  Položka č.: 237937

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2020 22:06

  pastel, papír, 1963, 22,5 x 31,4 cm, sign. PD, zažloutlý papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neurčený autor

  Březen za kamna vlezem

  Položka č.: 237939

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2020 22:08

  akvarel, tuš, papír, 2003, 29,6 x 20,9 cm, monogr. LD L.B, vzadu popsáno, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Helena Vendová

  (1963)

  Dutina stromu

  Položka č.: 237940

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2020 22:10

  linoryt, 2014, 22 x 32 cm, sign. PD H. Vendová 2014, nalepeno na papíru, č. 5/40, zezadu vepsáno věnování od autorky, nalepena vizitka, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Rytíř

  Položka č.: 237943

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2020 22:12

  tužka, akvarel, papír, 24 x 23,5 cm, pokrčený papír, na pravé straně roztržena podlepen páskou, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Bohumil Krs

  (1890-1962)

  Muž u plotny

  Položka č.: 237945

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2020 22:14

  tužka, papír, 23 x 17 cm, sign. LD B. Krs, antiqari.at Radhošťská, žák prof. E. Dítěte na UMPRUM v Praze, ve speciálce prof. F. Kysely

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Šebek

  (1941-1995)

  Z profilu

  Položka č.: 237947

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2020 22:16

  pastel, papír, 1995, 29,5 x 42 cm, při horním okraji popsáno autorem, při pravém okraji pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Bohumil Ullrych

  (1893-1948)

  Stojící akt

  Položka č.: 238089

  Vyvolávací cena: 2.000 CZK (72 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2020 22:18

  tužka, akvarel, papír, 59,9 x 43,8 cm, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 2.000 CZK (72 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Bohumil Ullrych

  (1893-1948)

  Pradleny

  Položka č.: 238093

  Vyvolávací cena: 800 CZK (29 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2020 22:20

  tužka, akvarel, papír, 1947, 18,9 x 27,7 cm, sign. LD B. Ullrych 47, papírová pasparta, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 800 CZK (29 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Berto Monetti

  Ženský akt

  Položka č.: 218878

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 22. 06. 2020 22:22

  kvaš, tempera, tuš, papír, 1987, 29,8 x 21,2 cm, sign. DU Monetti 87

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook