Aukční historie
SEZNAM AUTORŮ

 • Cyril Bouda

  (1901-1984)

  Korespondence s Dr. Ivanem Hrdinou

  Položka č.: 385

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (42 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 11. 2022 15:00

  dopis, pohlednice, 8x rukopisné psaní Dr. Ivanovi Hrdinovi, žák V. Kysely a M. Švabinského, člen SČUG Hollar a Umělecké besedy

  Aktuální cena: 1.000 CZK (42 €)

  Poslední dražitel: ID1**1 Historie příhozu

 • Milan Kundera

  (1929)

  Život je jinde

  Položka č.: 51

  Vyvolávací cena: 1.500 CZK (63 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 11. 2022 15:00

  kniha, strojopis, 1970, 303 s., clpl. vazba, velmi dobrý stav , Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 1.500 CZK (63 €)

  Poslední dražitel: ID4**4 Historie příhozu

 • Václav Sivko

  (1923-1974)

  Stanislav K. Neumann: Kniha lesů, vod a strání

  Položka č.: 303

  Vyvolávací cena: 400 CZK (17 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 11. 2022 15:00

  bibliofilie, 15x lept a kresba na obálce V. Sivko, typo A. Dvořák, 5. sv. edice Dílo, vydal Spolek českých bibliofilů a Čs. spisovatel, Praha 1952, nesvázáno, volné listy v pův. ob. s celofán. přebalem, ex.686/750, 132s., maršovský papír, velmi dobrý stav, vzadu skvrny na přebalu , Antikvariát Ostr…

  Aktuální cena: 400 CZK (17 €)

  Poslední dražitel: ID3**9 Historie příhozu

 • Jiří John

  (1923-1972)

  M. Buonarroti: Z lyriky

  Položka č.: 302

  Vyvolávací cena: 400 CZK (17 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 11. 2022 15:00

  bibliofilie, orig. sign. litografie ve frontispisu a ilustrace Jiří John, přeložil Jan Vladislav, vydalo NČSVU, Praha 1958, 81 s., volné listy v obálce, velmi dobrý stav, Antikvariát Ostrovní, žák prof. Kaplického, člen UB 12, Umělecké besedy a SČUG

  Aktuální cena: 400 CZK (17 €)

  Poslední dražitel: ID3**1 Historie příhozu

 • František Tichý

  (1896-1961)

  Francouzská poesie nové doby

  Položka č.: 301

  Vyvolávací cena: 900 CZK (38 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 11. 2022 15:00

  bibliofilie, sign. suchá jehla ve frontispisu a 4 ilustrace Fr. Tichý, úprava R. Hála, tisk M. Pegrassi, výbor sestavil K. Čechák, vydalo NČSVU se Spolkem českých bibliofilů, Praha 1957, volné listy v deskách, maršovský papír, 76s., desky při krajích zašlé a na hřbetu opotřebené, velmi dobrý stav, A…

  Aktuální cena: 1.000 CZK (42 €)

  Poslední dražitel: ID6**3 Historie příhozu

 • František Tichý

  (1896-1961)

  R. L. Stevenson: Dítě tak samo

  Položka č.: 300

  Vyvolávací cena: 1.500 CZK (63 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 11. 2022 15:00

  bibliofilie, orig. sign. suchá jehla ve frontispisu a suchá jehla v závěru František Tichý, vybral a přebásnil Vl. Thiele, soukromý pamětní tisk k šedesátinám Fr.Tichého, Praha 1956, 34 s., volné listy v obálce, velmi dobrý stav, Antikvariát Ostrovní, žák prof. J. Obrovského, V. Nechleby a K. Krattn…

  Aktuální cena: 1.500 CZK (63 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Sládek

  (1906-1982)

  S. K. Neumann: Staří dělníci

  Položka č.: 305

  Vyvolávací cena: 600 CZK (25 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 11. 2022 15:00

  bibliofilie, 5x kolorovaný linoryt J.Sládek, vydal Fr. Borový, Praha 1936, sešit v pův. ob. z čerpaného papíru, ex. nečísl./ 100, 37s., papír Van Gelder, velmi dobrý stav , Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 600 CZK (25 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Svolinský

  (1896-1986)

  K. Bednář: Procházky v zrcadlovém bludišti

  Položka č.: 312

  Vyvolávací cena: 1.200 CZK (50 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 11. 2022 15:00

  bibliofilie, 2x sign. suchá jehla, úprava a podpis v titulu i tiráži K. Svolinský, suché jehly tiskl P. Dřímal, 3. sv. ed. Inedicta, vydal Klub přátel výtvarných umění, Gottwaldov 1974, volné listy v deskách, ex. 3/60, ruční papír, velmi dobrý stav, Antikvariát Ostrovní, žák prof. Š. Zálešáka, B. Ka…

  Aktuální cena: 1.200 CZK (50 €)

  Poslední dražitel: ID6**9 Historie příhozu

 • Vojmír Vokolek

  (1910-2001)

  Vladimír Vokolek: Tolikrát opěvovaná...

  Položka č.: 311

  Vyvolávací cena: 900 CZK (38 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 11. 2022 15:00

  bibliofilie, obálka, ilustrace v textu, závěr. viněta vše dřevorytem Vojmír Vokolek, 2. sv. edice Lis tří bratří, tiskl a vydal Vlastimil Vokolek,, Pardubice 1939, pův. brož, 24s., přednostní výtisk na holandském Pannekoeku, ex. 36/75, velmi dobrý stav, obálka při krajích lehce zašlá, Antikvariát Os…

  Aktuální cena: 900 CZK (38 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jindřich Pileček

  (1944-2002)

  Edgar Allan Poe: Havran

  Položka č.: 310

  Vyvolávací cena: 3.500 CZK (146 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 11. 2022 15:00

  bibliofilie, 3x celostr. sign. lept s akvatintou, 1x lept na obálce a 1x lept s akvatintou v závěru J. Pileček, 2. sv. edice Eva, vyd. Bonaventura, Praha 1990, pův. brož, kartonové pouzdro, ex. 64/200, velmi dobrý stav, Antikvariát Ostrovní, žák prof. K. Svolinského, člen SČUG Hollar a UVU

  Aktuální cena: 3.500 CZK (146 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Kobliha

  (1877-1962)

  Rudolf Medek: Žena (báseň)

  Položka č.: 318

  Vyvolávací cena: 300 CZK (13 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 11. 2022 15:00

  bibliofilie, sign. dřevoryt ve frontispisu, ornament titulu a úprava Fr. Kobliha, faksimile básně R. Medka, vydali bibliofilové královéhradečtí, Hradec Králové 1928, pův. brož, 68s., na holandském Pannekoeku, dobrý stav, desky zašlé a při krajích drobně poškozené, Antikvariát Ostrovní, studium na VŠ…

  Aktuální cena: 700 CZK (30 €)

  Poslední dražitel: ID6**2 Historie příhozu

 • Václav Mašek

  (1893-1973)

  Josef Hora: Jan houslista

  Položka č.: 316

  Vyvolávací cena: 400 CZK (17 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 11. 2022 15:00

  bibliofilie, obálka, frontispis, viněta v titulu a celostr. ilustrace vše dřevorytem V. Mašek, podpis básníka a výtvarníka v tiráži, 1. sv. edice Krásné tisky Melantricha, vydal Melantrich, Praha 1939, pův. brož, 68s., na holandském Pannekoeku, ex. 116/200, celofán. přebal, velmi dobrý stav, Antikva…

  Aktuální cena: 500 CZK (21 €)

  Poslední dražitel: ID7**9 Historie příhozu

 • Kamil Lhoták

  (1912-1990)

  Karel Hlaváček: Pařížská nároží

  Položka č.: 315

  Vyvolávací cena: 8.500 CZK (355 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 11. 2022 15:00

  bibliofilie, 8x sign. litografie K. Lhoták, vydal S.Č.U.G. Hollar, Praha 1958, 16 s., brož, velmi dobrý stav, Antikvariát Ostrovní, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, Skupiny 42

  Aktuální cena: 8.500 CZK (355 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Různí autoři

  k 90. narozeninám Fr. Dvořáka

  Položka č.: 321

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (42 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 11. 2022 15:00

  bibliofilie, 5x sign. suchá jehla (A. Antonová, K. Beneš, D. Benešová, M. Janáček a H. Tesařová), 2x lept (J. Kábrt, J. Šindler), 1x sign. komb. technika R. Karpaš a 1x sign. akvatinta J. Švihla, básně s podpisy autorů J. Hrubý, L. Kundera, Fr. Novotný, J. Štroblová a J. Žáček, vyd. Josef Vinklát, L…

  Aktuální cena: 1.200 CZK (50 €)

  Poslední dražitel: ID5**4 Historie příhozu

 • Různí autoři

  Ostrava

  Položka č.: 319

  Vyvolávací cena: 600 CZK (25 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 11. 2022 15:00

  bibliofilie, 1x sign. lept Karel Haber, 1x sign. litografie Vlad. Kristin, 1x sign. dřevoryt Jan Sládek, 1x sign. linoryt Vlad. Kristin, u příl. 4. sjezdu Moravských bibliofilů a exlibristů, vydala Mor.-Ostravská spořitelna, Mor. Ostrava 1931, ex. 119/250, volné listy v deskách, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 600 CZK (25 €)

  Poslední dražitel: ID7**9 Historie příhozu

 • Antonín Procházka

  (1882-1945)

  Píseň písní

  Položka č.: 324

  Vyvolávací cena: 300 CZK (13 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 11. 2022 15:00

  bibliofilie, 16 celostr. kreseb světlotiskem Ant. Procházka, přeložil a doslovem opatřil dr. J. Hirsch, úprava a podpis v tiráži F. J. Müller, 6 sv. edice Lis knihomilův, vydal F. J. Müller, Praha 1935, pův. brož, ex. 268/300, nestr. (42), holandský papír Pannekoek, velmi dobrý stav, na deskách drob…

  Aktuální cena: 300 CZK (13 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vincent Hložník

  (1919-1997)

  Ján Botto: Svetskí víťaz

  Položka č.: 323

  Vyvolávací cena: 2.200 CZK (92 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 11. 2022 15:00

  bibliofilie, 7 x celostr. litografie, litografie ve frotispise a obálce, podpis v titulu V. Hložník, vydala Matica Slovenská, 1943, 35 s., brož, obálka zašpiněná a potrhaná, drobné skvrny na papíře, dobrý stav, Antikvariát Ostrovní, žák prof. F. Kysely a J. Nováka na UMPRUM v Praze, člen Skupiny výt…

  Aktuální cena: 2.200 CZK (92 €)

  Poslední dražitel: ID4**7 Historie příhozu

 • Ludmila Jiřincová

  (1912-1994)

  Jar. Seifert: Vlaštovky nad řekou

  Položka č.: 327

  Vyvolávací cena: 500 CZK (21 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 11. 2022 15:00

  bibliofilie, 2x litografie L. Jiřincová, úprava J. Sonberg, vydal Památník národního písemnictví pro Spolek českých bibliofilů, Praha 1962, volné listy v obálce, 28s., ruční papír, velmi dobrý stav, Antikvariát Ostrovní, žákyně prof. T. F. Šimona na AVU v Praze, členka SČUG Hollar, Spolku přátel exl…

  Aktuální cena: 500 CZK (21 €)

  Poslední dražitel: ID8**4 Historie příhozu

 • Kamil Lhoták

  (1912-1990)

  A. Branald: Dary a nezdary - vzpomínka na Kamila Lhotáka

  Položka č.: 336

  Vyvolávací cena: 500 CZK (21 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 11. 2022 15:00

  bibliofilie, lept z původní originální desky Kamila Lhotáka, podpis v tiráži A. Branald, obálka, úprava a podpis v tiráži M. Dyrynk, tisk Pavel Dřímal, vydal Spolek českých bibliofilů, Praha 1997, pův. brož, 22s., losinský ruční papír, velmi dobrý stav, Antikvariát Ostrovní, člen Umělecké besedy, S…

  Aktuální cena: 500 CZK (21 €)

  Poslední dražitel: ID4**9 Historie příhozu

 • Jan Bauch

  (1898-1995)

  Jiří Suchánek: Jan Jiří

  Položka č.: 335

  Vyvolávací cena: 800 CZK (34 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 11. 2022 15:00

  bibliofilie, 3x orig. 2x sign. litografie Jan Bauch, vydal Miloslav Kopecký, Kolín 1946, pův. brož, 40s., velmi dobrý stav, vazba rozlepená, Antikvariát Ostrovní, žák prof. E. Dítěte a V. H. Brunnera na UMPRUM v Praze, prof. M. Švabinského na AVU tamtéž, člen Umělecké besedy a SVU Mánes

  Aktuální cena: 800 CZK (34 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Liesler

  (1912-2005)

  Čeští básníci a grafici Divadlu hudby

  Položka č.: 340

  Vyvolávací cena: 800 CZK (34 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 11. 2022 15:00

  bibliofilie, 9x orig. litografie (Max Švabinský, 1x signovaná Josef Liesler, Jiří Švengsbír, Václav Sivko, Ota Janeček, Mario Stretii, Karel Müller, Kamil Lhoták a Jaroslav Lukavský), podpis básníka L. Stehlíka za básní, tisk Jos. Hrachovec, vydal kulturně-osvětový odbor umělecké oblasti Gramofonový…

  Aktuální cena: 800 CZK (34 €)

  Poslední dražitel: ID5**8 Historie příhozu

 • Kamil Lhoták

  (1912-1990)

  Karel Sýs: Jan Neruda v Paříži

  Položka č.: 338

  Vyvolávací cena: 500 CZK (21 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 11. 2022 15:00

  bibliofilie, 3x lept - frontispis a 2 ilustrace v textu a podpis v tiráži K. Lhoták, podpis v tiráži K. Sýs, úprava J. Týfa, doslov Fr. Dvořák, vydal Spolek českých bibliofilů, Praha 1977, volné listy v obálce, nestr. (8), ruční papír, velmi dobrý stav, Antikvariát Ostrovní, člen Umělecké besedy, S…

  Aktuální cena: 500 CZK (21 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Dalibor Chatrný

  (1925-2012)

  Jiří Wolker

  Položka č.: 342

  Vyvolávací cena: 300 CZK (13 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 11. 2022 15:00

  bibliofilie, dřevoryty, sign. ve frontispisu a obálka D. Chatrný, vydal Oděvní průmysl, Prostějov 1960, nestr. (6s.), brož, velmi dobrý stav, Antikvariát Ostrovní, žák prof. Salcmana a Boudy na ČVUT v Praze, prof. Silovského na AVU tamtéž, člen Klubu konkrétistů, TT klubu, Umělecké besedy

  Aktuální cena: 300 CZK (13 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Václav Sivko

  (1923-1974)

  Maxim Gorkij: Dívka a smrt

  Položka č.: 346

  Vyvolávací cena: 400 CZK (17 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 11. 2022 15:00

  bibliofilie, 6 leptů a podpis v patitulu V. Sivko, podpis v patitulu překladatelky Z. Berákové, vydavatelstvo Mír - družstvení práce, Praha 1952, ex. 96/100, 40 s., volné listy v originální papírovém přebalu, okraje lehce roztřepené, velmi dobrý stav, Antikvariát Ostrovní, žák prof. J. Vodrážky na S…

  Aktuální cena: 500 CZK (21 €)

  Poslední dražitel: ID5**7 Historie příhozu

 • Oldřich Kulhánek

  (1940-2013)

  Lubomír Voleník: Mystérium náhody všedního dne

  Položka č.: 347

  Vyvolávací cena: 2.500 CZK (105 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 11. 2022 15:00

  bibliofilie, 6 gr. listů v příloze, suchá jehla Jaroslav Klápště(pozůst. razítko), dřevoryt Vladimír Komárek(pozůst. razítko), sign. lept Oldřich Kulhánek, sign. serigrafie Antonín Střížek, sign. lept Karel Šafář, sign. litografie Karel Vysušil, obálka, úprava a podpis v tiráži M. Dyrynk, vydal Spol…

  Aktuální cena: 2.500 CZK (105 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Fleischmann

  (1897-1944)

  Prázdninová cesta

  Položka č.: 349

  Vyvolávací cena: 3.000 CZK (125 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 11. 2022 15:00

  bibliofilie, 10x celostr. linoryt K. Fleischmann, úprava, obálka lino a tisk Karel Fiala, vydal Budivoj, České Budějovice 1929, pův. brož, 68 s., velmi dobrý stav, vzácně se vyskytující titul cestopisného deníku doplněný linoryty ve stylu Masereelovy exprese, Antikvariát Ostrovní, navštěvoval kresl…

  Aktuální cena: 8.300 CZK (346 €)

  Poslední dražitel: ID3**6 Historie příhozu

 • Václav Sivko

  (1923-1974)

  A. Mickiewicz: Sonety

  Položka č.: 353

  Vyvolávací cena: 400 CZK (17 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 11. 2022 15:00

  bibliofilie, 3x orig. lept, linoryt na obálce a úprava V. Sivko, tisk M. Pegrassi, přebásnil Vl. Holan, vydal SNKLHU, Praha 1957, volné listy v papírové obálce, ex. 500, 59 s., losinský ruční papír, velmi dobrý stav, celofánový přebal, Antikvariát Ostrovní, žák prof. J. Vodrážky na Státní grafické š…

  Aktuální cena: 400 CZK (17 €)

  Poslední dražitel: ID4**9 Historie příhozu

 • František Kobliha

  (1877-1962)

  E. A. Poe: Havran

  Položka č.: 358

  Vyvolávací cena: 2.800 CZK (117 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 11. 2022 15:00

  bibliofilie, orig. sign. celostr. dřevoryt ve frontispisu, bohatě zdobený titulní list a úvodní a závěrečná ilustrace v textu vše dřevorytem, kresba na obálce Fr. Kobliha, k vydání, jehož se již nedožil, připravil knihomil Jan Fučík, tisk a spolupráce na vydání Josef Cipra, vydala ve vzpomínce Julie…

  Aktuální cena: 13.810 CZK (576 €)

  Poslední dražitel: ID7**2 Historie příhozu

 • Karel Plicka

  (1902-1980)

  L. Baran: Karel Plicka. Profily (malé)

  Položka č.: 605

  Vyvolávací cena: 500 CZK (21 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 11. 2022 15:00

  album, 12 x fotografie K. Plicka, text v katalogu L. Beran, vydal Orbis, Praha 1962, text a soubor fotografií v přebalu, 38s., dobrý stav fotografií, přebal lehce poškozený, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 500 CZK (21 €)

  Poslední dražitel: ID5**8 Historie příhozu

 • Miroslav Hák, Václav Chochola a další

  Květen 1945

  Položka č.: 608

  Vyvolávací cena: 4.800 CZK (200 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 24. 11. 2022 15:00

  soubor 10 bromografií, J. Pacovký, S. Štochl, V. Chochola, K. Ludwig, F. Ondrášek, T. Honty, F. Illek, M. Hák, J. Jeníček a T. Honty, vydalo Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960, k 15. výročí osvobození ČSR, náklad 3400 výtisků

  Aktuální cena: 4.800 CZK (200 €)

  Poslední dražitel: ID7**5 Historie příhozu

Instagram

Facebook