• Miloslav Moucha

  (1942)

  Kompozice

  Položka č.: 93

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 05. 06. 2019 16:37

  dřevoryt, 18 x 11,5 cm, sign. DU Moucha, antiqari.at Radhošťská, soukromé studium, zúčastňuje se výstav Umělecké besedy

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Miroslav Pošvic

  (1959)

  Plynutí (PF 1997)

  Položka č.: 94

  Vyvolávací cena: 350 CZK (14 €)

  Plánované ukončení: 05. 06. 2019 16:38

  litografie, 1996, 14,5 x 18,8 cm, sign. PD M. Pošvic 96, č. 57/100, antiqari.at Radhošťská, studium na Střední grafické škole v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 350 CZK (14 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vojtěch Jiřička

  (1951)

  Čas

  Položka č.: 95

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 05. 06. 2019 16:39

  litografie, 20 x 15 cm, sign. PD Jiřička, č. 45/200, antiqari.at Radhošťská, žák prof. E. Weidlicha na VŠUP v Praze

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Aleš Knotek

  (1956)

  Podzim

  Položka č.: 96

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 05. 06. 2019 16:40

  litografie, 14,8, x 17 cm, sign. PD Aleš Knotek, č. 19/100, antiqari.at Radhošťská, studium VUT v Brně, AVU v Praze, zakládající člen umělecké skupiny Tunel, člen skupiny Torzo a SVU Mánes

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Vysušil

  Poezie pod střechou

  Položka č.: 97

  Vyvolávací cena: 5.000 CZK (200 €)

  Plánované ukončení: 05. 06. 2019 16:41

  litografie, 1994, 65 x 48,5 cm, sign. PD K. Vysušil 94, č. 6/30

  Aktuální cena: 5.000 CZK (200 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Rudolf Kremlička

  (1886-1932)

  Toaleta

  Položka č.: 1

  Vyvolávací cena: 3.000 CZK (120 €)

  Plánované ukončení: 28. 05. 2019 18:00

  litografie, 1925, 19,5 x 11 cm, sign. PD R. Kremlička 1925, Antikvariát Dlážděná, žák prof. V. Bukovace, B. Roubalíka a H. Schwaigera na Akademii výtvarných umění v Praze, člen skupiny Tvrdošíjní, SVU Mánes

  Aktuální cena: 3.000 CZK (120 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 4 000 - 5 000 Kč CZK

 • František Tichý

  (1896-1961)

  Eros

  Položka č.: 2

  Vyvolávací cena: 9.800 CZK (392 €)

  Plánované ukončení: 28. 05. 2019 18:01

  suchá jehla, 1942, 24,1 x 18 cm, sign. LD Tichý 43, rám, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Obrovského, V. Nechleby a K. Krattnera, člen Devětsilu, SČUG Hollar, UB, SVU Mánes, České akademie věd a umění

  Aktuální cena: 9.800 CZK (392 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 11 000 - 13 000 Kč CZK

 • Emil Filla

  (1882-1953)

  Žena

  Položka č.: 3

  Vyvolávací cena: 135.000 CZK (5.400 €)

  Plánované ukončení: 28. 05. 2019 18:02

  lept, 1913, 23 x 17 cm, sign. PD E. Filla, rám, dílo Emila Filly patří k pilířům české moderní malby 20. století a je především spjato s vlnou kubismu v českém malířství. Filla byl absolventem pražské Akademie výtvarného umění a spolu s B. Feiglem, B. Kubištou, V.Benešem a A.Procházkou zakladatelem …

  Aktuální cena: 135.000 CZK (5.400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 160 000 - 180 000 Kč CZK

 • František Kupka

  (1871-1957)

  Amorpha

  Položka č.: 4

  Vyvolávací cena: 32.000 CZK (1.280 €)

  Plánované ukončení: 28. 05. 2019 18:03

  lept, 1913, 22,5 x 14,5 cm, sign. LD v tisku Kupka, PD razítko Kupka, nabízený grafický list představuje ukázku vrcholné tvorby průkopníka světové abstrakce. Výstava Františka Kupky v pařížském Grand Palais, která proběhla v loňském roce, potvrdila malířovo zařazení mezi velikány světové malby. Zobr…

  Aktuální cena: 32.000 CZK (1.280 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 37 000 - 41 000 Kč CZK

 • Bohumil Kubišta

  (1884-1918)

  Istrijská krajina

  Položka č.: 5

  Vyvolávací cena: 150.000 CZK (6.000 €)

  Plánované ukončení: 28. 05. 2019 18:04

  litografie, 1918, 14,5 x 20,2 cm, značeno DU v tisku BK, sign. tuší B. Kubišta, rám, č. 21, pravost tisku i podpisu potvrdila Mahulena Nešlehová, přiložena kopie potvrzení. Istrijská krajina z roku 1918 je jednou z mála Kubištových litografií. Grafických děl nevytvořil Bohumil Kubišta mnoho, i proto…

  Aktuální cena: 150.000 CZK (6.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 175 000 - 200 000 Kč CZK

 • Alfréd Justitz

  (1879-1934)

  Kytice jiřin

  Položka č.: 6

  Vyvolávací cena: 188.000 CZK (7.520 €)

  Plánované ukončení: 28. 05. 2019 18:05

  olej, plátno, 1928, 87 x 69,5 cm, sign. PD A. Justitz 28, vzadu dvě razítka Čedok, razítko Hotel Praha Mar. Lázně, razítko ROH s ev. č. Alfred Justitz byl jedním z příslušníků zakladatelské generace českého národního umění. Z počátku studoval architekturu na pražské technice u J. Kotěry, poté u prof…

  Aktuální cena: 188.000 CZK (7.520 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 220 000 - 250 000 Kč CZK

 • (Marie Čermínová) Toyen

  (1902-1980)

  Hnízdo

  Položka č.: 7

  Vyvolávací cena: 17.000 CZK (680 €)

  Plánované ukončení: 28. 05. 2019 18:06

  tuš, papír, 1937, 13,5 x 11,5 cm, sign. DU Toyen 37, rám, komorní dílo nejznámější české výtvarnice, která slavila úspěch i na mezinárodním poli. Po participaci na české verzi surrealismu a po období skupiny Devětsil se přestěhovala do Paříže, kde spolu s Jindřichem Štyrským zbudovali novou ideu ar…

  Aktuální cena: 17.000 CZK (680 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 20 000 - 22 000 Kč CZK

 • Alois Bílek

  (1887-1961)

  Portrét mladého muže

  Položka č.: 8

  Vyvolávací cena: 9.000 CZK (360 €)

  Plánované ukončení: 28. 05. 2019 18:07

  olej, plátno, 45 x 37 cm, sign. PD ABílek, rám, Alois Bílek, český malíř, ilustrátor, architekt a grafik původem z okolí Tábora, byl jedním z prvních doložených abstraktních umělců u nás. Byl žákem Maxe Pirnera na AVU, po ukončení studií odjel do Paříže, kde se stýkal s Františkem Kupkou, se kterým …

  Aktuální cena: 9.000 CZK (360 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 11 000 - 13 000 Kč CZK

 • Jan Bauch

  (1898-1995)

  Podobizna dívky

  Položka č.: 9

  Vyvolávací cena: 60.000 CZK (2.400 €)

  Plánované ukončení: 28. 05. 2019 18:08

  olej, plátno, 1960, 64 x 49 cm, sign. LN Jan Bauch 1960, rám, vysoce působivá ukázka z ruky všestranného umělce, který se vyučil řezbářem, poté vystudoval UMPRUM a u M. Švabinského také pražskou AVU. Jako mladý muž prošel zákopy světové války, což mělo na jeho tvorbu pochopitelně velký vliv. Zpočátk…

  Aktuální cena: 60.000 CZK (2.400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 70 000 - 77 000 Kč CZK

 • Ota Janeček

  (1919-1996)

  Kosatec

  Položka č.: 10

  Vyvolávací cena: 15.000 CZK (600 €)

  Plánované ukončení: 28. 05. 2019 18:09

  akvarel, pastel, papír, 31 x 19,5 cm, sign. DU Janeček, Antikvariát Ostrovní, žák prof. O. Blažíčka, C. Boudy a K. Pokorného, člen SVU Mánes, SČUG Hollar

  Aktuální cena: 15.000 CZK (600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 18 000 - 20 000 Kč CZK

 • Emil Filla

  (1882-1953)

  Hlava Kristova

  Položka č.: 11

  Vyvolávací cena: 150.000 CZK (6.000 €)

  Plánované ukončení: 28. 05. 2019 18:10

  bronz, 1934, 22,5 x 24,5 cm, velice působivé dílo od největšího představitele českého kubismu. Jedná se o kubistickou parafrázi sochy, která byla umístěna na svorníku klenby v kostele sv. Gotharda ve Slaném. Dle prof. Matějčka se Filla zajímal o sochařství během tří dosti krátkých období, z nichž žá…

  Aktuální cena: 150.000 CZK (6.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 175 000 - 200 000 Kč CZK

 • Kamil Lhoták

  (1912-1990)

  Zelené Irsko (s růžovým obdélníkem)

  Položka č.: 12

  Vyvolávací cena: 150.000 CZK (6.000 €)

  Plánované ukončení: 28. 05. 2019 18:11

  smíšená technika, karton, 1961, 27,7 x 42,3 cm, sign. LD Kamil Lhoták 61, rám, vzadu dobový štítek českého fondu výtvarných umělců, vyplněný rukou autora; dále menší (výstavní) štítek s popisem v angličtině. Zelené Irsko (s růžovým obdélníkem) je dílem významného českého malíře a ilustrátora s duší …

  Aktuální cena: 150.000 CZK (6.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 175 000 - 200 000 Kč CZK

 • František Gross

  (1909-1985)

  Postava - strojek

  Položka č.: 13

  Vyvolávací cena: 9.000 CZK (360 €)

  Plánované ukončení: 28. 05. 2019 18:12

  tempera, tužka, papír, 1964, 42 x 29 cm, sign. PD F. Gross 64, rám, nabízená položka představuje ukázku zralé tvorby od člena legendární Skupiny 42. František Gross počátkem 60. let úspěšně navázal na své tvůrčí vzepětí z druhé poloviny 40. let. Zařazení jeho děl z této etapy na řadu mezinárodních p…

  Aktuální cena: 9.000 CZK (360 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 11 000 - 13 000 Kč CZK

 • Jiří Kolář

  (1914-2002)

  Sblížení

  Položka č.: 14

  Vyvolávací cena: 11.500 CZK (460 €)

  Plánované ukončení: 28. 05. 2019 18:13

  narativní koláž, 1995, 40 x 30 cm, PD monogr. JK 95, vzadu signováno J Kolář 97. Od 60. let se Jiří Kolář soustředil na metodu koláže a rozvíjel v ní nové originální postupy. Mezi ně patří také narativní koláž, ve které se uplatňuje změna kontextu a významu zobrazované skutečnosti. V tomto případě o…

  Aktuální cena: 11.500 CZK (460 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 13 000 - 15 000 Kč CZK

 • Kamil Lhoták

  (1912-1990)

  Krajina s papírovým orlem a autem

  Položka č.: 15

  Vyvolávací cena: 2.100.000 CZK (84.000 €)

  Plánované ukončení: 28. 05. 2019 18:14

  olej a tempera na lepence, 1964, 28 x 40 cm, sign. LD Kamil Lhoták 28. 10. 1964, rám, dílo Kamila Lhotáka, především díky nezaměnitelným ilustracím s charakteristickou výrazovou zkratkou, se stalo rozpoznatelným napříč širokou veřejností. Poetismus a imaginace jsou typickými vypravěči Lhotákovy tvo…

  Aktuální cena: 2.100.000 CZK (84.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Smetana

  (1918-1998)

  Konkrétní imaginace

  Položka č.: 16

  Vyvolávací cena: 170.000 CZK (6.800 €)

  Plánované ukončení: 28. 05. 2019 18:15

  olej, plátno, 1980, 73 x 100 cm, sign. PD Smetana 80, sign. vzadu Jan Smetana, rám, nabízená položka představuje ukázku zralé tvorby od člena legendární Skupiny 42. V tvorbě Jana Smetany docházelo k postupnému zabstraktnění námětu a koloristickému oživení obrazu. Tento obraz vznikl v době, kdy prof.…

  Aktuální cena: 170.000 CZK (6.800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 200 000 - 220 000 Kč CZK

 • Jan Kotík

  (1916-2002)

  Malba

  Položka č.: 17

  Vyvolávací cena: 850.000 CZK (34.000 €)

  Plánované ukončení: 28. 05. 2019 18:16

  olej, plátno, 1953, 110 x 80 cm, rám, osobnost malíře Jana Kotíka je charakteristická na poli českého výtvarného umění svoji nezařaditelností. Od mládí obklopen uměním, byly Kotíkovy tendence státi se umělcem pochopitelné, avšak pro syna známého malíře prosadit se a v první řadě odlišit se nebylo je…

  Aktuální cena: 850.000 CZK (34.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 1 000 000 - 1 100 000 Kč CZK

 • Radoslav Čáslavský

  (1925-2012)

  Kainovo znamení (triptych)

  Položka č.: 18

  Vyvolávací cena: 18.000 CZK (720 €)

  Plánované ukončení: 28. 05. 2019 18:17

  3x olej, písky, sololit, 149,5 x 366 cm, Radoslav Čáslavský se narodil v Mladé Boleslavi a vyrůstal v romantické krajině Bělé pod Bezdězem. Svůj pozdější pracovní život strávil v Praze, kam se odstěhoval ve 40. letech a vyučil se chromolitografem. K tomu následně vystudoval UMPRUM v ateliéru dekorat…

  Aktuální cena: 18.000 CZK (720 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 22 000 - 25 000 Kč CZK

 • Běla Čermáková

  (1925-1963)

  Zátiší s hruškami

  Položka č.: 19

  Vyvolávací cena: 70.000 CZK (2.800 €)

  Plánované ukončení: 28. 05. 2019 18:18

  olej, plátno, 1958, 92 x 72 cm, sign. DU. B. Čermáková 58, rám, vzadu napsáno Běla Čermáková. Běla Čermáková vystudovala v letech 1946–1952 Vysokou pedagogickou školu v Praze u profesorů Martina Salcmana a Cyrila Boudy a v letech 1949–1951 na AVU u profesora Františka Tröstra scénografii. V roce 195…

  Aktuální cena: 70.000 CZK (2.800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 85 000 - 94 000 Kč CZK

 • Karel Chaba

  (1925-2009)

  Jižně od Jižního města

  Položka č.: 20

  Vyvolávací cena: 80.000 CZK (3.200 €)

  Plánované ukončení: 28. 05. 2019 18:19

  olej, deska, 1976-78, 80 x 49,5 cm, sign. PD Chaba 76/78, rám, autor byl interesantním, solitérním tvůrcem, který ke svému uměleckému výrazu dospěl sám, bez akademického školení. Přesto mají jeho malby nezaměnitelný, originální rukopis, kterým poutá pozornost i současné generace. Je to kvůli lyrické…

  Aktuální cena: 80.000 CZK (3.200 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 95 000 - 105 000 Kč CZK

 • Karel Chaba

  (1925-2009)

  Podzimní řeka

  Položka č.: 21

  Vyvolávací cena: 128.000 CZK (5.120 €)

  Plánované ukončení: 28. 05. 2019 18:20

  olej, plátno, 2002, 100 x 80 cm, sign. LD Chaba, rám, autor byl interesantním, solitérním tvůrcem, který ke svému uměleckému výrazu dospěl sám, bez akademického školení. Přesto mají jeho malby nezaměnitelný, originální rukopis, kterým poutá pozornost i současné generace. Je to kvůli lyrické básnivos…

  Aktuální cena: 128.000 CZK (5.120 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 150 000 - 170 000 Kč CZK

 • Andrej Bělocvětov

  (1923-1997)

  ...jseš tam, kam jsi šel, ale kde jsi nechtěl být...

  Položka č.: 22

  Vyvolávací cena: 65.000 CZK (2.600 €)

  Plánované ukončení: 28. 05. 2019 18:21

  olej, akryl, karton, 1974, 49 x 48 cm, sign. PD Bělocvětov 74, rám, malíř Andrej Bělocvětov prokázal svůj talent již v brzkém mládí. Na Akademii výtvarných umění v Praze byl přijat bez zkoušek a v 17 letech se stal hostem Umělecké besedy. V mládí maloval krajiny a zátiší, v nichž kladl důraz předevš…

  Aktuální cena: 65.000 CZK (2.600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 75 000 - 83 000 Kč CZK

 • Karel Vaca

  (1919-1989)

  Abstraktní kompozice

  Položka č.: 23

  Vyvolávací cena: 135.000 CZK (5.400 €)

  Plánované ukončení: 28. 05. 2019 18:22

  olej, plátno, 1965, 95 x 65 cm, sign. DU Vaca 65, rám, v kontextu své doby bylo dílo Karla Vacy odvážně abstrahované, zcela typicky pro výrazový projev autora, který patřil ke členům skupiny Trasa a k mimořádně zdatným umělcům užitého umění (volná grafika, filmové plakáty) a scénografie. Nadmíru cit…

  Aktuální cena: 135.000 CZK (5.400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 160 000 - 180 000 Kč CZK

 • Alexander Calder

  (1898-1976)

  Red, Blue and Yellow Spheres

  Položka č.: 24

  Vyvolávací cena: 8.000 CZK (320 €)

  Plánované ukončení: 28. 05. 2019 18:23

  litografie, 1967, 60 x 44 cm, značeno PD v tisku CA 67, rám, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 8.000 CZK (320 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 10 000 - 11 000 Kč CZK

 • Marc Chagall

  (1887-1985)

  Romeo a Julie

  Položka č.: 29

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Plánované ukončení: 28. 05. 2019 18:24

  plakát, 1964, 65 x 101 cm, Marc Chagall Romeo a Juliette (Romeo a Julie), je zvláště pozoruhodný díky své impozantní velikosti a vynikající kvalitě barev. Kombinace obrazů Paříže, letících postav Romea a Julie a typického vypravěče Chagallových obrazů v podání letícího koně. Milenci se znovu objevuj…

  Aktuální cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 29 000 - 32 000 Kč CZK

Facebook