Internetová aukce

Aukční historie
SEZNAM AUTORŮ

 • Oldřich Cihelka

  (1881-1958)

  Ilustrace k románu

  Položka č.: 235615

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 04. 11. 2020 18:03

  tuš, papír, 23 x 31,4 cm, na zadní straně popsáno, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: ID6**0 Historie příhozu

 • Jaroslav Válek

  (1954)

  Anděl

  Položka č.: 244856

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 03. 11. 2020 18:49

  slepotisk, 18 x 11,9 cm, sign. PD Válek, Autorský tisk, Antikvariát Dlážděná, člen Asociace uměleckých kovářů ABANA v USA

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: ID2**8 Historie příhozu

 • Jaroslav Válek

  (1954)

  Horovo oko

  Položka č.: 244854

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 03. 11. 2020 18:48

  reliéfní grafika, 16 x 22,5 cm, sign. PD J. Válek, autorský tisk, Antikvariát Dlážděná, člen Asociace uměleckých kovářů ABANA v USA

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: ID6**6 Historie příhozu

 • Neurčený autor

  Lidové tance

  Položka č.: 250713

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 03. 11. 2020 18:42

  dřevoryt, 2007, 28,3 x 22,8 cm, značeno LD HE07, pasparta, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: ID4**2 Historie příhozu

 • Michal Lauda

  (1962)

  Rozpínavé město

  Položka č.: 244784

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 03. 11. 2020 18:41

  kombinovaná technika, sololit, 1994, 49 x 59 cm, sign. PD M. Lauda 1994, mírně poškozeno, Antikvariát Dlážděná, žák prof. M. Hrdiny, M. Polcara a J. Vlčka na PedF UK v Praze

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: ID6**6 Historie příhozu

 • Mirka Věrčáková

  (1946)

  Lidé jsou jako číslice - významu nabudou umístěním

  Položka č.: 217781

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 03. 11. 2020 18:36

  kombinovaná technika, papír, 2009, 29,7 x 21 cm, sign. DU Mirka 2009, citát z Bonaparta

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: ID6**0 Historie příhozu

 • Mirka Věrčáková

  (1946)

  Před svatbou / Po svatbě

  Položka č.: 218218

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 03. 11. 2020 18:34

  ručně kolorovaná litografie, 2001, 15 x 23,1 cm, sign. PD Mirka 2001, 36/50

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: ID6**0 Historie příhozu

 • Emilie Tomanová

  (1933-1994)

  Městečko

  Položka č.: 244336

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 03. 11. 2020 18:33

  suchá jehla, ruční papír, 12,5 x 9 cm, sign. PD E. Tomanová, autorský tisk, Antikvariát Dlážděná, studium u P. Dillingera a Z. Balaše na Státní grafické škole v Praze a grafické speciálky u prof. V. Pukla na AVU, členka SČUG Hollar

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: ID6**8 Historie příhozu

 • Karel Svolinský

  (1896-1986)

  Ilustrace ke knize

  Položka č.: 250661

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 03. 11. 2020 18:32

  4x litografie, 24 x 15 cm, vše sign. PD K. Svolinský, Antikvariát Dlážděná, žák prof. Š. Zálešáka, B. Kafky a F. Kysely na UMPRUM v Praze, člen a čestný člen SČUG Hollar, člen SVU Mánes

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: ID7**9 Historie příhozu

 • Julie Svobodová

  (1933-1998)

  České fialky - Jeník Tomuvěř

  Položka č.: 239721

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 03. 11. 2020 18:30

  tempera, papír, 16,2 x 24 cm, ilustrace ke knize pohádek a jiných vyprávění o středočeských hradech i podhradích: Dagmar Štětinová - České fialky, SNKP 1990, reprodukováno na str. 94, na zadní straně popsáno, Antikvariát Dlážděná, žákyně prof. Vodrážky na Odborné výtvarné škole v Praze a prof. A. St…

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: ID6**0 Historie příhozu

 • Julie Svobodová

  (1933-1998)

  České fialky - Švec Daniel a švadlenka Daniela

  Položka č.: 239722

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 03. 11. 2020 18:29

  tempera, papír, 20,1 x 25,2 cm, ilustrace ke knize pohádek a jiných vyprávění o středočeských hradech i podhradích: Dagmar Štětinová - České fialky, SNKP 1990, reprodukováno na str. 64, na zadní straně popsáno, pravý dolní roh ohlý, Antikvariát Dlážděná, žákyně prof. Vodrážky na Odborné výtvarné ško…

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: ID6**0 Historie příhozu

 • Karel Oberthor

  (1921-1996)

  Stromořadí

  Položka č.: 137201

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 03. 11. 2020 18:15

  lept, 1952, 10,5 x 15 cm, sign. PD K. Oberthor 52, Antikvariát Dlážděná, žák prof. I. Kulce na Ukrajinské akademii a prof. V. Pukla a V. Silovského na AVU v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: ID6**4 Historie příhozu

 • Josef Dudek

  (1954)

  Bohyně

  Položka č.: 239754

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 02. 11. 2020 18:45

  akvatinta, 2002, 14,1 x 9,9 cm, sign. PD Josef Dudek 2002, 15/130, Antikvariát Dlážděná, žák prof. D. Janouška, J. Jemelkové a Z. Přikryla na PedF UP v Olomouci

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: ID5**4 Historie příhozu

 • Karel Oberthor

  (1921-1996)

  Moře u Jurjeva (Estonsko)

  Položka č.: 243828

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 02. 11. 2020 18:30

  pastel, papír, 1961, 45 x 60 cm, sign. LD K. Oberthor 61, na zadní straně autorský štítek s popisem, Antikvariát Dlážděná, žák prof. I. Kulce na Ukrajinské akademii a prof. V. Pukla a V. Silovského na AVU v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 1.601 CZK (65 €)

  Poslední dražitel: ID4**9 Historie příhozu

 • Jan Němeček

  (1892-1958)

  Před chalupou

  Položka č.: 250717

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 02. 11. 2020 18:24

  tempera, papír, 1957, 28,2 x 18 cm, sign. PD J. Němeček 57, rám, pasparta zašpiněna, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: ID2**0 Historie příhozu

 • Jana Míčková

  (1940)

  Kocourek Sklíčko a sova Pálenka

  Položka č.: 250662

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 02. 11. 2020 18:22

  kvaš, tuš, papír, 1971, 29,5 x 21,5 cm, sign. PD Jana Míčková, ilustrace ke knize Gottfrieda Kellera a Marie Kornelové. Kniha vyšla s podtitulem Pohádka pro dospělé, historie o lidech, zvířatech, čarování a lásce., Antikvariát Dlážděná, žákyně prof. A. Paderlíka a V. Sychry na AVU v Praze

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: ID6**8 Historie příhozu

 • Otto Laube

  (1927)

  Zátiší se džbánem

  Položka č.: 244122

  Vyvolávací cena: 1.500 CZK (60 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 02. 11. 2020 18:21

  olej, plátno, 1976, 93 x 61 cm, sign. PD Laube 76, na zadní straně štítek s popisem, Antikvariát Dlážděná, studium na SUPŠ v Hradci Králové

  Aktuální cena: 1.500 CZK (60 €)

  Poslední dražitel: ID6**8 Historie příhozu

 • Ol. Chulkov

  Ležící akt

  Položka č.: 233256

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 02. 11. 2020 18:14

  tužka, papír, 2002, 24 x 34 cm, sign. LN Ol. Chulkov 2002, rám, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: ID1**1 Historie příhozu

 • Kamila Havlíková

  (1971)

  Stromořadí

  Položka č.: 250681

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 02. 11. 2020 18:10

  olej, plátno, 2006, 60 x 50,5 cm, monogr. PD KH 06, rám, na zadní straně popsáno, Antikvariát Dlážděná, absolvovala kurzy figurální kresby na VŠUP a AVU, kurz malby na VŠUP (2003–7) Kurz knižní vazby na VŠUP (2009–10)

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: ID7**4 Historie příhozu

 • Josef Čapek

  (1887-1945)

  Žena

  Položka č.: 244012

  Vyvolávací cena: 2.500 CZK (100 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 02. 11. 2020 18:05

  linoryt, 18,6 x 16 cm, ilustrace v Zakladatelé moderního umění, Antikvariát Dlážděná, studium na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, zakladatel Skupiny výtvarných umělců

  Aktuální cena: 2.500 CZK (100 €)

  Poslední dražitel: ID6**6 Historie příhozu

 • Ivan Komárek

  (1956)

  V halvní roli tečka

  Položka č.: 120757

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 29. 10. 2020 17:28

  kombinovaná technika, papír, 2008, 21 x 30 cm, sign. LD I. Komárek, LD razítko Ivan Komárek, žák prof. J. Smetany na AVU v Praze, člen SVU Mánes a Nového sdružení pražských umělců

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: ID7**6 Historie příhozu

 • Kateřina Filipiová

  Páv

  Položka č.: 111278

  Vyvolávací cena: 50 CZK (2 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 29. 10. 2020 17:20

  litografie, 2000, 30,1 x 34,4 cm, sign. PD Filipiová 2000, 8/27, ze sbírky prací studentů (a pedagogů) Střední umělecké školy grafické v Jihlavě v letech 1997-2001 (nultý ročník přípravka na Akademii), Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 50 CZK (2 €)

  Poslední dražitel: ID6**3 Historie příhozu

 • J. Oupický

  Architektonický návrh

  Položka č.: 99532

  Vyvolávací cena: 60 CZK (3 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 29. 10. 2020 17:15

  pastel, tužka, papír, 29,5 x 41,7 cm, značeno PD

  Aktuální cena: 60 CZK (3 €)

  Poslední dražitel: ID7**7 Historie příhozu

 • Jana Reinerová

  (1946)

  Stará Praha

  Položka č.: 99418

  Vyvolávací cena: 3.000 CZK (120 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 29. 10. 2020 17:12

  litografie, 32 x 42 , 5 cm, sign. DU Jana Reinerová, č. 44/50, žákyně prof. Sutera a Stanulise na École des Beaux Arts v Ženevě

  Aktuální cena: 3.100 CZK (124 €)

  Poslední dražitel: ID7**9 Historie příhozu

 • Alois Moravec

  (1899-1987)

  Pod hradem

  Položka č.: 99162

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 29. 10. 2020 17:10

  lept, 32,5 x 24,2 cm, sign. PD Moravec, Antikvariát Dlážděná, žák prof. E. Dítěte, A. Hofbauera a F. Kysely na UMPRUM v Praze a prof. M. Švabinského na AVU tamtéž, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, Jihočeských výtvarníků a Západočeských výtvarníků v Plzni

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: ID7**8 Historie příhozu

 • Jana Kadlecová

  (1955)

  Cesta II.

  Položka č.: 99034

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 29. 10. 2020 17:09

  lept, 1987/1989, 20 x 16 cm, sign. PD Jana Kadlecová 87/1989, 85/100, při okrajích mimo tisk mírně zažloutlý papír, Antikvariát Dlážděná, žákyně prof. L. Čepeláka na AVU v Praze

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: ID4**4 Historie příhozu

 • Neznámý autor

  Pamětní list

  Položka č.: 90231

  Vyvolávací cena: 40 CZK (2 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 29. 10. 2020 17:00

  litografie, 1996, 20,4 x 29,2 cm, pamětní list u příležitosti 200. výročí zveřejnění objevu litografie Aloisem Senefelderem, vydalo Národní technické muzeum v Praze, mírně ohnutý dolní roh, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 40 CZK (2 €)

  Poslední dražitel: ID4**9 Historie příhozu

 • Zdeněk Mézl

  (1934-2016)

  19. Století

  Položka č.: 245932

  Vyvolávací cena: 8.000 CZK (320 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 22. 10. 2020 15:35

  12x dřevoryt, vydala Bonaventura, Praha 1991, vše sign. PD Zd. Mézl, DU slepotiskové razítko, volné listy, výborný stav, Antikvariát Ostrovní, žák prof. J. Vodrážky, V. Pukla, V. Silovského a A. Tomova

  Aktuální cena: 8.000 CZK (320 €)

  Poslední dražitel: ID7**9 Historie příhozu

 • Kamila Ženatá

  (1953)

  Večerní sad

  Položka č.: 244933

  Vyvolávací cena: 3.500 CZK (140 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 22. 10. 2020 15:20

  lept, 1979, 32 x 42 cm, sign. PD Kamila Ženatá 1979, č. 10/50, Antikvariát Ostrovní, žákyně L. Čepeláka

  Aktuální cena: 3.500 CZK (140 €)

  Poslední dražitel: ID6**4 Historie příhozu

 • Václav Souček

  (1887-1941)

  Pohled na Pražský hrad

  Položka č.: 242489

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 22. 10. 2020 15:16

  lept, 27 x 19 cm, sign. PD Souček, rám, lehce zažloutlý, zašpiněný papír, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: ID7**4 Historie příhozu

Facebook