• Milan Albich

  (1925-2000)

  Václav Chochola: Fotografie z let 1970-1982

  Položka č.: 79

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 21:42

  tisk, plakát, 1982, 83,5 x 58,5 cm, značeno M. Albich 82, plakát k výstavě v Galerii hlavního města Prahy, 25.11. 1982-2.1. 1983, při okrajích lehce pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská, žák prof. M. Salcmana, C. Boudy, K. Lidického a F. Kovárny na pedagogické fakultě UK - výtvarná výchova v Praze…

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vladimír Boudník

  (1924-1968)

  Vladimír Boudník a vysočanský okruh

  Položka č.: 80

  Vyvolávací cena: 180 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 21:44

  tisk, plakát, 1992, 42 x 59,4 cm, plakát k výstavě v Galerii hlavního města Prahy a Národní galerii v Praze, srpen-říjen 1992, při okrajích lehce poškozený papír, antiqari.at Radhošťská, studium na Státní grafické škole v Praze

  Aktuální cena: 180 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • K. Berner

  Thomáš Bím: Malerei und Grafik

  Položka č.: 81

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 21:46

  tisk, plakát, 1989, 59 x 42 cm, plakát k výstavě v Kunstverein Salzgitter E.V., 5.-26. 11. 1989, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vladimír Renčín

  (1941)

  Vladimír Renčín: Kresby

  Položka č.: 82

  Vyvolávací cena: 60 CZK (3 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 21:48

  tisk, plakát, 1985, 60 x 42,5 cm, plakát k výstvě ve Slatině nad Zdobnicí, červenec 1985, při okrajích lehce pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská, člen skupiny Polyegran

  Aktuální cena: 60 CZK (3 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Školník

  (1944)

  Richard Fremund

  Položka č.: 83

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 21:50

  tisk, plakát, 1986, 81,5 x 57 cm, plakát k výstavě v Galerii hlavního města Prahy, 15.1-1.3. 1987, lehce zažloutlý, poškozený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neurčený autor

  Buxtehude, Paris, New York

  Položka č.: 84

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 21:52

  tisk, plakát, 84 x 59 cm, přeložený, při okrajích lehce pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Svolinský

  (1896-1986)

  10 let Lyry Pragensis

  Položka č.: 85

  Vyvolávací cena: 40 CZK (2 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 21:54

  tisk, plakát, 1977, 48,5 x 33,5 cm, plakát k výstavě v Martinském paláci, Praha, 11.-31.5. 1977, antiqari.at Radhošťská, žák prof. Š. Zálešáka, B. Kafky a F. Kysely na UMPRUM v Praze, člen a čestný člen SČUG Hollar, člen SVU Mánes

  Aktuální cena: 40 CZK (2 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neurčený autor

  The London Toy & Model Museum

  Položka č.: 86

  Vyvolávací cena: 80 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 21:56

  tisk, plakát, 76 x 50 cm, plakát k výstavě hraček v Paddingtonu, při okrajích lehce pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 80 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Eva Natus-Šalamounová

  (1934)

  Eva Natus-Šalamounová dětem

  Položka č.: 87

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 21:58

  tisk, plakát, 1986, 82,5 x 57,5 cm, plakát k výstavě v Galerii Albatros, Praha, 22.1.-19.2. 1986, pokrčený, při okrajích lehce poškozený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Květa Pacovská

  (1928)

  10 let Klubu Albatros

  Položka č.: 88

  Vyvolávací cena: 120 CZK (5 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 22:00

  tisk, plakát, 1980, 82 x 58 cm, plakát k výstavě v Galerii Albatros, Praha, 23.1.-27.2. 1980, při okrajích lehce pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská, žákyně E. Filly na VŠUP v Praze, členka SČUG Hollar a SVU Mánes

  Aktuální cena: 120 CZK (5 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Cyril Chramosta

  (1908-1992)

  Cyril Chramosta: Souborné dílo

  Položka č.: 89

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 22:02

  tisk, plakát, 1977, 80 x 59 cm, plakát k výstavě v Galerii okresního muzea Písek, 3.7.-31.8. 1977, při okrajích pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská, žák prof. O. Blažíčka na VŠUP v Praze

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Michaela Roubíčková - Lesařová

  (1949)

  Michaela Roubíčková - Lesařová: Grafika

  Položka č.: 90

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 22:04

  tisk, plakát, 1989, 44 x 31 cm, plakát k výstavě v Galerii Fronta, Praha, červen 1989, antiqari.at Radhošťská, the disciple of prof. J. Novak, K. Svolinsky and Z. Sklenar, member of The Hollar Association of Czech Graphic Artists

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Tichý

  (1896-1961)

  František Tichý: Výstava životního díla

  Položka č.: 31

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 22:08

  tisk, plakát, 55,5 x 77,5 cm, plakát k výstavě v galerii Mánes a v Síni čs. spisovatele, červen-září 1962, vydal Svaz Československých výtvarných umělců a Národní galerie, nalepeno na kartonu, zažloutlý, místy poškozený papír, na papíře drobné skvrnky, antiqari.at Radhošťská, žák prof. J. Obrovského…

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Stanislav Kovář

  (1921-1985)

  Výstava uměleckých řemesel

  Položka č.: 32

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 22:10

  tisk, plakát, 1957, 83,5 x 57,5 cm, značeno v tisku Stanislav Kovář 57, plakát k výstavě v Domě u Hybernů, Praha, 11.5.-7.7. 1957 pod záštitou Ministerstva školství a kultury, vydalo Ústředí uměleckých řemesel, nalepeno na kartonu, místy poškozený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Česká secese - Umění 1900

  Položka č.: 33

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 22:12

  tisk, plakát, 83 x 57,8 cm, nalepeno na kartonu, poškozený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Otto Gutfreund

  (1889-1927)

  Gutfreund

  Položka č.: 34

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 22:14

  tisk, plakát, 83,5 x 57,5 cm, plakát k výstavě v Národní galerii, Praha, Belveder, podzim 1965, návrh Alena Novotná - Gutfreundová, foto Tibor Honty, nalepeno na kartonu, místy poškozený papír, na papíře drobné skvrny, antiqari.at Radhošťská, studium na keramické škole v Bechyni, poté žák prof. J. D…

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Adolf Born

  (1930-2016)

  Adolf Born a jeho přátelé

  Položka č.: 35

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 22:16

  tisk, plakát, 80,5 x 58,8 cm, značeno v tisku ABorn 87, plakát k výstavě v Centru české grafiky, Praha, květen 1992, , lehce zašpiněný, při okrajích pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská, studium na PedF UK v Praze, žák prof. A. Pelce na Vysoké škole uměleckoprůmyslové tamtéž

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Adolf Born

  (1930-2016)

  Adolf Born a jeho přátelé

  Položka č.: 36

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 22:18

  tisk, plakát, 80,5 x 58,8 cm, značeno v tisku ABorn 87, plakát k výstavě v Centru české grafiky, Praha, květen 1992, při okrajích lehce pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská, studium na PedF UK v Praze, žák prof. A. Pelce na Vysoké škole uměleckoprůmyslové tamtéž

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Adolf Born

  (1930-2016)

  Adolf Born dětem

  Položka č.: 37

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 22:20

  tisk, plakát, 82,5 x 57,5 cm, plakát k výstavě v Galerii Albatros, Praha, 18.1.-15.2. 1984, při okrajích poškozený papír, antiqari.at Radhošťská, studium na PedF UK v Praze, žák prof. A. Pelce na Vysoké škole uměleckoprůmyslové tamtéž

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Adolf Born

  (1930-2016)

  Adolf Born: Dílčí bilance

  Položka č.: 38

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 22:22

  tisk, plakát, 84 x 60 cm, plakát k výstavě v Galerii hlavního města Prahy, květen-červen 1980, při okrajích lehce pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská, studium na PedF UK v Praze, žák prof. A. Pelce na Vysoké škole uměleckoprůmyslové tamtéž

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Adolf Born

  (1930-2016)

  Adolf Born

  Položka č.: 39

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 22:24

  tisk, plakát, 98 x 67 cm, značeno v tisku ABorn 87, přeložený, při okrajích poškozený papír, antiqari.at Radhošťská, studium na PedF UK v Praze, žák prof. A. Pelce na Vysoké škole uměleckoprůmyslové tamtéž

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Adolf Born

  (1930-2016)

  Adolf Born: Aquarelle und graphische blätter

  Položka č.: 40

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 22:26

  tisk, plakát, 41,8 x 29,7 cm, plakát k výstavě v Galerii Ambiance, Luzern, 7.5.-21.6. 1988, antiqari.at Radhošťská, studium na PedF UK v Praze, žák prof. A. Pelce na Vysoké škole uměleckoprůmyslové tamtéž

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Anderle

  (1936)

  Jiří Anderle

  Položka č.: 41

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 22:28

  tisk, plakát, 44,5 x 34,5 cm, antiqari.at Radhošťská, žák prof. Pelce a V. Silovského na VŠUP a AVU v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jindřich Ulrich

  (1950)

  Miniaturní svět Jindřicha Ulricha

  Položka č.: 42

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 22:30

  tisk, plakát, 43,5 x 30,8 cm, plakát k výstavě v Galerii Fronta, Praha, 3.-27.9. 1981, lehce zažloutlý, při okrajích lehce poškozený papír, na papíře drobné skvrny, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Werner

  (1945)

  Josef Werner

  Položka č.: 43

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 22:32

  tisk, plakát, 50 x 35 cm, plakát k výstavě v Galerii am Stubentor, Donnerstag, 19.1.-28.2. 1990, lehce zažloutlý, při okrajích lehce poškozený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jindřich Pileček

  (1944-2002)

  J. Pileček: Grafika

  Položka č.: 44

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 22:34

  tisk, plakát, 46,5 x 33 cm, plakát k výstavě v Galerii Fronta, květen 1978, lehce zažloutlý, při okrajích lehce poškozený papír, na papíře drobné skvrny, antiqari.at Radhošťská, žák prof. K. Svolinského, člen SČUG Hollar a UVU

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Giuseppe Arcimboldo

  (1527-1593)

  Efetto

  Položka č.: 45

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 22:36

  tisk, plakát, 48,5 x 34,5 cm, plakát k výstavě v Galerii Pallazograssi, Venezia, 15.2.-31.3. 1987, při okrajích lehce poškozený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Šalamoun

  (1935)

  J. Šalamoun: Kresby atd

  Položka č.: 46

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 22:38

  tisk, plakát, 47,7 x 32,7 cm, plakát k výstavě v Galerii Fronta, 6.9.-1.10. 1978, při okrajích lehce poškozený papír, na papíře drobné skvrny, antiqari.at Radhošťská, žák prof. V. Silovského a V. Pukla na AVU v Praze, prof. A. Kapra a G. K. Müllera na Vysoké škole grafiky a knižního umění v Lipsku, …

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Pavel Roučka

  (1942)

  Pavel Roučka: Litografie, kresby

  Položka č.: 47

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 22:40

  tisk, plakát, 43,8 x 30,8 cm, plakát k výstavě v Galerii Fronta, 5.-29.4. 1984, lehce zažloutlý papír, na papíře drobné skvrny, antiqari.at Radhošťská, studium na SPŠ geodézie a kartografie v Praze, absolvoval odbornou stáž na Académie des Beaux-Arts v Paříži, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ctirad Stehlík

  (1938-2003)

  Ctirad Stehlík: Grafika, koláže, obrazy

  Položka č.: 48

  Vyvolávací cena: 80 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 11. 05. 2017 22:42

  tisk, plakát, 43,7 x 30,7 cm, plakát k výstavě v Galerii Fronta, listopad 1988, při okrajích lehce pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská, studium u prof. B. Dobiáše st. na SUPŠ keramické v Bechyni, žák prof. K. Součka a L. Čepeláka na AVU

  Aktuální cena: 80 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook