Obrazy, kresby, grafiky

SEZNAM AUTORŮ


 • Jiří Chadima

  (1923)

  Rybáři

  Položka č.: 62

  Vyvolávací cena: 22.000 CZK (847 €)

  Plánované ukončení: 30. 01. 2017 20:22

  olej, tempera, 2016, 28,5 x 60 cm, sign. PD Chadima2016, rám, vzadu popsáno autorem. Studoval Akademii výtvarných umění v Praze u prof. J. Obrovského, F. Thieleho, F. Kupky a K. Krattnera. Spoluzakladatel Sdružení výtvarníků Purkyně. Jeho námětový rejstřík byl bohatý, maloval krajinu, figurální komp…

  Aktuální cena: 22.000 CZK (847 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Istler

  (1919-2000)

  Kompozice

  Položka č.: 64

  Vyvolávací cena: 13.000 CZK (500 €)

  Plánované ukončení: 30. 01. 2017 20:26

  litografie, 1960, 52,8 x 40 cm, sign. PD Istler 60, č. XIV., kvalitní a charakteristická práce jednoho z našich nejvýznamnějších zástupců zejména poválečné abstraktní tvorby. Byl zakládajícím členem skupiny Ra, členem skupiny Mánes, člen hnutí Phases, SČVG Hollar a člen výrazné na mezinárodním poli …

  Aktuální cena: 13.000 CZK (500 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Tichý

  (1896-1961)

  Levitace II.

  Položka č.: 65

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (962 €)

  Plánované ukončení: 30. 01. 2017 20:28

  suchá jehla, 1948, 28,7 x 35 cm, sign. DU Tichý 48, rám, lehce zažloutlý papír, Provenience: Antikvariát Ostrovní, žák prof. J. Obrovského, V. Nechleby a K. Krattnera, člen Devětsilu, SČUG Hollar, UB, SVU Mánes, České akademie věd a umění

  Aktuální cena: 25.000 CZK (962 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Zrzavý

  (1890-1977)

  Anděl III

  Položka č.: 66

  Vyvolávací cena: 22.000 CZK (847 €)

  Plánované ukončení: 30. 01. 2017 20:30

  lept, 24,5 x 16 cm, sign. PD Jan Zrzavý, rám, č. 16/100, žák Františka Ženíška ml. na soukromé malířské škole, poté prof. E. Dítěte na VŠUP v Praze, člen sdružení Sursum, skupiny Tvrdošíjných, Umělecké besedy, SVU Mánes a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 22.000 CZK (847 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Kysela

  (1881-1941)

  Prométheus

  Položka č.: 67

  Vyvolávací cena: 8.000 CZK (308 €)

  Plánované ukončení: 30. 01. 2017 20:32

  dřevoryt, akvarel, 1932, 64,5 x 49,7 cm, sign. PD František Kysela 1932, rám, LD popsáno: Dřevoryt Goetheo Fausta vytištěn pro bratra Emánka a jeho ženu Elinku k Vánocům v roce Goethově. Dílo našeho významného malíře, grafika a scénického výtvarníka, který vystudoval AVU v Praze u Hanuše Schweigera …

  Aktuální cena: 8.000 CZK (308 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Kamil Lhoták

  (1912-1990)

  Stroj č.9 (Zásobník vody pro parní lokomotivu)

  Položka č.: 68

  Vyvolávací cena: 30.000 CZK (1.154 €)

  Plánované ukončení: 30. 01. 2017 20:34

  litografie, 1979, 77 x 59,5 cm, sign. PD Kamil Lhoták 79, rám, 17/65, grafické dílo známého a originálního malíře, grafika a ilustrátora. Rodák z Prahy byl členem Skupiny 42, SČUG Hollar a Umělecké besedy. Na jeho dílech vidíme obdiv k výdobytkům moderní civilizace, často lze spatřit vzducholodě, le…

  Aktuální cena: 30.000 CZK (1.154 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vlastimil Beneš

  (1919-1981)

  Rypadlo

  Položka č.: 69

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (962 €)

  Plánované ukončení: 30. 01. 2017 20:36

  olej, sololit, 13 x 16 cm, rám, studium na UK a VŠUP v Praze, soukromý žák E. Frinty, člen skupiny Máj 57

  Aktuální cena: 25.000 CZK (962 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jitka Válová

  (1922-2011)

  Postavy

  Položka č.: 70

  Vyvolávací cena: 31.000 CZK (1.193 €)

  Plánované ukončení: 30. 01. 2017 20:38

  kombinovaná technika, papír, litá kresba, 1978, 31 x 30 cm, sign. PD J. Válová 1978, rám

  Aktuální cena: 31.000 CZK (1.193 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ivan Ouhel

  (1945)

  Kopec

  Položka č.: 71

  Vyvolávací cena: 18.000 CZK (693 €)

  Plánované ukončení: 30. 01. 2017 20:40

  olej, plátno, 2008, 55 x 50 cm, sign. PD I. Ouhel 08, rám, zdařilá práce významného českého představitele současné abstrakce, která, jak je pro autora typické, vychází z inspirace krajinou. Autor studoval na pražské AVU u Karla Součka, posléze se stal členem sdružení 12/15 a Umělecké besedy. Jeho tv…

  Aktuální cena: 18.000 CZK (693 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Chaloupek

  (1958)

  Osm kusů brokátu

  Položka č.: 72

  Vyvolávací cena: 27.000 CZK (1.039 €)

  Plánované ukončení: 30. 01. 2017 20:42

  koláž, akryl, 2016, 190 x 80 cm, známý malíř a ilustrátor, absolvent PdF - výtvarného oboru MU v Brně, na umělecké scéně se prosadil svým intelektuálním pojetím gestické malby, v rámci níž neustává v experimentu hledat nové polohy. Žák M. Roštínské, P. Brázdy a J. Zezuly

  Aktuální cena: 27.000 CZK (1.039 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Hauschka

  (1965)

  Angel III

  Položka č.: 73

  Vyvolávací cena: 54.000 CZK (2.077 €)

  Plánované ukončení: 30. 01. 2017 20:44

  akryl, plátno, 2016, 80 x 120 cm, PD monogr. J.H.

  Aktuální cena: 54.000 CZK (2.077 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Xénie Hoffmeisterová

  (1958)

  Ozdoby

  Položka č.: 74

  Vyvolávací cena: 14.000 CZK (539 €)

  Plánované ukončení: 30. 01. 2017 20:46

  olej, plátno, 2012, 130 x 90 cm, sign. vzadu XH 2012, rám, monochromní malba známé malířky, která upomíná na surrealistické obrazy malířky Toyen z třicátých let., studium na DAMU v Praze

  Aktuální cena: 14.000 CZK (539 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Andrej Bělocvetov

  (1923-1997)

  Žena u pijána

  Položka č.: 75

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (462 €)

  Plánované ukončení: 30. 01. 2017 20:48

  olej, papír, 18,5 x 24,5 cm, sign. PD Bělocvetov, rám, Dílo svébytného umělce, který studoval u N. Bakulina malbu a na grafické škole posléze byli jeho pedagogy J. Solar a G. Musatov. Člen Máje 57, čestným předsedou Žižkovské avantgardy. Během svého složitého uměleckého vývoje, kdy na něj měl vliv n…

  Aktuální cena: 12.000 CZK (462 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Spěváček

  (1973)

  Vodní radosti

  Položka č.: 76

  Vyvolávací cena: 26.000 CZK (1.000 €)

  Plánované ukončení: 30. 01. 2017 20:50

  olej, plátno, 2015, 90 x 120 cm, sign. PD J. Spěváček 2015, sign. vzadu Jan Spěváček, vzadu autorský název. Malba žáka prof. J. Načeradského a zakládajícího člena české odnože hnutí Stuckists opět potvrzuje jeho neutuchající zájem o vodní scenérie. Malířsky kvalitní práce zaujme svěžím, jemným kolor…

  Aktuální cena: 26.000 CZK (1.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Pavel Šmíd

  (1964)

  Plenta

  Položka č.: 77

  Vyvolávací cena: 18.000 CZK (693 €)

  Plánované ukončení: 30. 01. 2017 20:52

  olej, plátno, 2011, 125 x 125 cm, sign. vzadu Pavel Šmíd 2011, bravurní malba autora, jehož inspirací jsou zpravidla fotografie všedních předmětů, které malířským přepisem a zdůrazněním detailů posouvá do nových souvislostí.

  Aktuální cena: 18.000 CZK (693 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ota Janeček

  (1919-1926)

  Krajina plísně

  Položka č.: 78

  Vyvolávací cena: 19.000 CZK (731 €)

  Plánované ukončení: 30. 01. 2017 20:54

  olej, tempera, lak, sololit, 1986, 26 x 39,5 cm, sign. PD Ota Janeček 86, rám, na rubu autorsky uveden název obrazu a nalepen štítek autorova soupisu díla č. 3999. Uvedený obraz je reprodukován v knize M. Holuba - Sagitální řez na str. 10 – 11, vydané Nakladatelstvím Odeon v r. 1988. Tento obraz s n…

  Aktuální cena: 19.000 CZK (731 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Dubroka ip

  (1928)

  Globalizace sexu

  Položka č.: 79

  Vyvolávací cena: 60.000 CZK (2.308 €)

  Plánované ukončení: 30. 01. 2017 20:56

  tempera, olej, akryl, tužka, sololit, 2007, 50 x 80 cm, sign. PD Dubroka ip, rám, na zadní straně štítek s popisem: Globalizace sexu, aneb po čem skoro volal Trockij, citujeme z přiložené knihy obrazů Dubroka ip - Groteskno v sexualitě: "Do dějin VKS(b) nadiktoval Stalin větu, že jidášek Trockij ne…

  Aktuální cena: 60.000 CZK (2.308 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Dubroka ip

  (1928)

  Voyérův svět

  Položka č.: 80

  Vyvolávací cena: 90.000 CZK (3.462 €)

  Plánované ukončení: 30. 01. 2017 20:58

  tempera, plátno, 1994, 70,2 x 100 cm, sign. PD Dubroka ip., rám, dílo známého psychologa a sexuologa Dr. Ivo Pondělíčka, Csc., tvořícího pod pseudonymem Dubroka ip. Nabízený obraz s podtitulem Pocta Rudolfu Hausnerovi, velkému ctiteli "vidění" je jedním ze dvou, které popisuje Milan Kundera ve své e…

  Aktuální cena: 90.000 CZK (3.462 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Saudek

  (1935)

  Bez názvu

  Položka č.: 81

  Vyvolávací cena: 14.000 CZK (539 €)

  Plánované ukončení: 30. 01. 2017 21:00

  fotografie, 23 x 17 cm, sign. na zadní straně Jan Saudek, rám, Provenience: Antikvariát Dlážděná, studium na Státní grafické škole v Praze

  Aktuální cena: 14.000 CZK (539 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Antonín Hudeček

  (1872-1941)

  Luční květy

  Položka č.: 82

  Vyvolávací cena: 10.000 CZK (385 €)

  Plánované ukončení: 30. 01. 2017 21:02

  olej, papír, 44 x 59,5 cm, značeno pozůstalostním razítkem PD: Z pozůstalosti Ant.Hudečka, konzultováno a ověřeno PhDr. Michaelem Zachařem. Jeden z nejznámějších zástupců české moderní krajinomalby vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze u M. Pirnera a V. Brožíka, ovšem byl také častým členem p…

  Aktuální cena: 10.000 CZK (385 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Antonín Hudeček

  (1872-1941)

  Roubenky ve Volarech

  Položka č.: 83

  Vyvolávací cena: 10.000 CZK (385 €)

  Plánované ukončení: 30. 01. 2017 21:04

  olej, papír, 44 x 59,5 cm, značeno pozůstalostním razítkem PD: Z pozůstalosti Ant.Hudečka, konzultováno a ověřeno PhDr. Michaelem Zachařem, vzadu popsáno autorem. Jeden z nejznámějších zástupců české moderní krajinomalby vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze u M. Pirnera a V. Brožíka, ovšem b…

  Aktuální cena: 10.000 CZK (385 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Antonín Hudeček

  (1872-1941)

  Polní cesta - Stromořadí

  Položka č.: 84

  Vyvolávací cena: 11.000 CZK (424 €)

  Plánované ukončení: 30. 01. 2017 21:06

  olej, papír, 44 x 59,5 cm, značeno pozůstalostním razítkem PD: Z pozůstalosti Ant.Hudečka, konzultováno a ověřeno PhDr. Michaelem Zachařem, vzadu razítko: pravost pozůst. razítka potvrzuje svým podpisem syn Ant. Hudečka: Jiří Hudeček - signováno. Jeden z nejznámějších zástupců české moderní krajinom…

  Aktuální cena: 11.000 CZK (424 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Antonín Hudeček

  (1872-1941)

  Chalupy s došky- Motiv z Podkarpatské Rusy

  Položka č.: 85

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (462 €)

  Plánované ukončení: 30. 01. 2017 21:08

  olej, papír, 44 x 59,5 cm, značeno pozůstalostním razítkem PD: Z pozůstalosti Ant.Hudečka, konzultováno a ověřeno PhDr. Michaelem Zachařem, vzadu razítko: pravost pozůst. razítka potvrzuje svým podpisem syn Ant. Hudečka: Jiří Hudeček - signováno. Jeden z nejznámějších zástupců české moderní krajino…

  Aktuální cena: 12.000 CZK (462 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Antonín Hudeček

  (1872-1941)

  Splavy

  Položka č.: 86

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (462 €)

  Plánované ukončení: 30. 01. 2017 21:10

  olej, karton, 44 x 60 cm, sign. PD Ant. Hudeček , konzultováno a ověřeno PhDr. Michaelem Zachařem. Jeden z nejznámějších zástupců české moderní krajinomalby vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze u M. Pirnera a V. Brožíka, ovšem byl také častým členem proslulých výprav do plenéru v okolí Okoře…

  Aktuální cena: 12.000 CZK (462 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Antonín Hudeček

  (1872-1941)

  Motiv z Podkarpatské Rusi

  Položka č.: 87

  Vyvolávací cena: 14.000 CZK (539 €)

  Plánované ukončení: 30. 01. 2017 21:12

  olej, papír, 44 x 59,5 cm, značeno pozůstalostním razítkem PD: Z pozůstalosti Ant.Hudečka, konzultováno a ověřeno PhDr. Michaelem Zachařem. Vzadu značeno dvěmi pozůstalostními razítky: Z pozůstalosti Ant. Hudečka a pravost pozůst. razítka potvrzuje svým podpisem syn Ant. Hudečka Jiří Hudeček - signo…

  Aktuální cena: 14.000 CZK (539 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Antonín Hudeček

  (1872-1941)

  Kytice ve váze

  Položka č.: 88

  Vyvolávací cena: 18.000 CZK (693 €)

  Plánované ukončení: 30. 01. 2017 21:14

  olej, karton, oboustranná kresba, 90 x 63 cm, značeno pozůstalostním razítkem PD: Z pozůstalosti Ant.Hudečka, konzultováno a ověřeno PhDr. Michaelem Zachařem. Jeden z nejznámějších zástupců české moderní krajinomalby vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze u M. Pirnera a V. Brožíka, ovšem byl t…

  Aktuální cena: 18.000 CZK (693 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Antonín Slavíček

  (1870-1910)

  Lesní zimní krajina

  Položka č.: 89

  Vyvolávací cena: 790.000 CZK (30.385 €)

  Plánované ukončení: 30. 01. 2017 21:16

  olej, plátno, 1908-1909, 33,5 x 46,5 cm, sign. PD A.Slavíček Něm. Rybná děk. Selicharovi, přiložena restaurátorská zpráva, odborné posouzení PhDr. Michaela Zachaře a Mgr. Zdeňka Sejčka. Rodák z Prahy, žák krajinářské školy prof. Mařáka na Akademii výtvarných umění v Praze, kterou později také sám ve…

  Aktuální cena: 790.000 CZK (30.385 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Oldřich Blažíček

  (1887-1953)

  Saint Germain des pres

  Položka č.: 90

  Vyvolávací cena: 17.000 CZK (654 €)

  Plánované ukončení: 30. 01. 2017 21:18

  pastel, papír, 1925, 22 x 20 cm, sign. PD O. Blažíček, rám, vpravo dole autorský přípis: Saint Germain des pres 1925, Paříž, konzultováno a ověřeno PhDr. Michaelem Zachařem, studium na VŠUP v Praze, žák H. Schweigera na AVU tamtéž, člen SVU Mánes

  Aktuální cena: 17.000 CZK (654 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Antonín Häusler

  (1869-1938)

  Pohled na Pražský hrad

  Položka č.: 91

  Vyvolávací cena: 35.000 CZK (1.347 €)

  Plánované ukončení: 30. 01. 2017 21:20

  olej, plátno, 1930, 100,5 x 90,5 cm, sign. PD Ahäusler 1930, rám, Provenience: Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 35.000 CZK (1.347 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karl Kaufmann

  (1843-1902)

  Pohled na město

  Položka č.: 92

  Vyvolávací cena: 40.000 CZK (1.539 €)

  Plánované ukončení: 30. 01. 2017 21:22

  olej, plátno, 55,5 x79 cm, sign. PD Carl Hanka, rám, konzultováno a ověřeno PhDr. Michaelem Zachařem. Malba rakouského umělce a absolventa vídeňské Akademie. Pod různými pseudonymy vytvořil velké množství obrazů, na nichž ztvárnil krajinu, města a architekturu Německa, Holandska, Norska a především …

  Aktuální cena: 40.000 CZK (1.539 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook