• Karel Oberthor

  (1921-1996)

  Na pastvě

  Položka č.: 257060

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 25. 05. 2021 18:36

  litografie, 1976, 10,9 x 7,9 cm, sign. DU K. Oberthor, 42/28, Exlibris Guus Willemsen, Antikvariát Dlážděná, žák prof. I. Kulce na Ukrajinské akademii a prof. V. Pukla a V. Silovského na AVU v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Oberthor

  (1921-1996)

  Milenci na loďce

  Položka č.: 179393

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 25. 05. 2021 18:37

  litografie, 1974, 12,4 x 8,7 cm, sign. DU K. Oberthor 74, Ex libris J. Fortuyn DroogLeever, Antikvariát Dlážděná, žák prof. I. Kulce na Ukrajinské akademii a prof. V. Pukla a V. Silovského na AVU v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Zuzana Oberthorová - Popelková

  (1949)

  Žlutá růže

  Položka č.: 257047

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 25. 05. 2021 18:38

  litografie, 1976, 45,3 x 20 cm, sign. DU Z. Oberthorová 76, rám, 8/100, na zadní straně štítek galerie Dílo s popisem, Antikvariát Dlážděná, studium na Střední odborné škole výtvarné v Praze

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Zuzana Oberthorová - Popelková

  (1949)

  Červené zátiší

  Položka č.: 257046

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 25. 05. 2021 18:39

  litografie, 1977, 43,3 x 37,5 cm, sign. DU Z. Oberthorová 77, rám, 75/110, na zadní straně štítek galerie Dílo s popisem, Antikvariát Dlážděná, studium na Střední odborné škole výtvarné v Praze

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Litoměřice

  Položka č.: 210663

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 25. 05. 2021 18:40

  akvarel, tuš, papír, 1982, 62,5 x 45 cm, sign. PD Pitrmann 82, LD: Litoměřice Radnice 1378/80 1537/39, 16. 3. 82, na zadní straně razítko autora, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Žatecká brána v Lounech

  Položka č.: 210662

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 25. 05. 2021 18:41

  akvarel, tuš, papír, 1982, 62,5 x 45 cm, sign. LD Pitmann, LD: 2. dubna 1982 Žatecká brána, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Říha

  (1920)

  Obecní dům

  Položka č.: 257065

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 25. 05. 2021 18:42

  litografie, 1967, 24,8 x 17,3 cm, sign. PD J. Říha 67, autorský tisk, Antikvariát Dlážděná, žák prof. V. Tittelbacha, K. Mináře, V. Sychry a J. Baucha v SVU Mánes, na AVU v Praze a na VŠUP tamtéž

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: ID4**2 Historie příhozu

 • Ctirad Stehlík

  (1938-2003)

  Sešívačka a řekvičky

  Položka č.: 252183

  Vyvolávací cena: 1.500 CZK (60 €)

  Plánované ukončení: 25. 05. 2021 18:43

  litografie, 48 x 37 cm, sign. PD Ctirad Stehlík, 42/71, na zadní straně popsáno autorem a značeno autorským razítkem, zažloutlý papír, Antikvariát Dlážděná, studium u prof. B. Dobiáše st. na SUPŠ keramické v Bechyni, žák prof. K. Součka a L. Čepeláka na AVU

  Aktuální cena: 1.500 CZK (60 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Milada Sukdoláková

  (1956)

  Kolotoč

  Položka č.: 137698

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 25. 05. 2021 18:44

  lept, 8,5 x 12 cm, sign. PD Sukdoláková, Antikvariát Dlážděná, žákyně prof. L. Čepeláka na AVU v Praze

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Šefl

  (1898-1963)

  Krajina

  Položka č.: 236764

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 25. 05. 2021 18:45

  tempera, tuš, běloba, papír, 42 x 30,5 cm, sign. PD Šefl, rám, Antikvariát Dlážděná, žák prof. F. Kysely na VŠUP v Praze, člen skupiny Kvart

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Šolc

  (1905-1994)

  Kytice růží

  Položka č.: 198917

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 25. 05. 2021 18:46

  akvarel, kvaš, tuš, zlato, papír, 1985, 62 x 45,5 cm, sign. PD Josef Šolc 85, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Gočára na AVU v Praze

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Emilie Tomanová

  (1933-1994)

  Blíženci

  Položka č.: 244849

  Vyvolávací cena: 700 CZK (28 €)

  Plánované ukončení: 25. 05. 2021 18:47

  lept, 15,2 x 12,4 cm, sign. PD Emilie Tomanová, pasparta, autorský tisk, z cyklu Znamení zvěrokruhu, Antikvariát Dlážděná, studium u P. Dillingera a Z. Balaše na Státní grafické škole v Praze a grafické speciálky u prof. V. Pukla na AVU, členka SČUG Hollar

  Aktuální cena: 700 CZK (28 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Aleša Vaic

  (1920-2010)

  Pražské Benátky

  Položka č.: 244242

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 25. 05. 2021 18:48

  měkký kryt, akvatinta, 38 x 27,5 cm, sign. PD Aleš Vaic, rám, mírně zažloutlý papír, Antikvariát Dlážděná, studoval soukromě u svého otce Josefa Vaice

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • G. Vašura

  Zátiší

  Položka č.: 202033

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 25. 05. 2021 18:49

  olej, karton, 27,5 x 32 cm, sign. PD G. Vašura, rám, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: ID4**6 Historie příhozu

 • Michal Vondráček

  (1951)

  Ponocný

  Položka č.: 237807

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 25. 05. 2021 18:50

  ocelorytina, 8,5 x 5,5 cm, sign. PD M. Vondráček, Antikvariát Dlážděná, studium na Výtvarné škole Václava Hollara v Praze

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Vysušil

  (1926-2014)

  Klaun

  Položka č.: 250622

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 25. 05. 2021 18:51

  litografie, 1970, 63 x 47 cm, sign. DU K. Vysušil 70, 1. stav 2/15, mimo tisk mírně poškozeno, Antikvariát Dlážděná, žák prof. O. Nejedlého a K. Mináře na AVU v Praze, člen SČUG Hollar a Asociace volné grafiky, spoluzakladatel uměleckých skupin G7, LG 5 a Máj

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Richard Wiesner

  (1900-1972)

  Dívka v červeném

  Položka č.: 244154

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 25. 05. 2021 18:52

  tuš, akvarel, papír, 1935, 38,5 x 20 cm, sign. PD R. Wiesner 1935, pasparta, Antikvariát Dlážděná, žák prof. A. Hofbauera na VŠUP v Praze, poté prof. V. Nechleby a J. Obrovského na AVU v Praze, členka Skupiny 58 a SVU Mánes

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Heřman

  (1955)

  Náměsíčná krajina

  Položka č.: 217896

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 25. 05. 2021 18:53

  tužka, papír, 2013, 44,3 x 30,2 cm, sign. PD Jan Heřman 2013, na zadní straně popsáno autorem, Antikvariát Dlážděná, žák Zdeňka Sýkory a Miloslava Polcara na Pedagogické fakultě UK v Praze

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Heřman

  (1955)

  Milovník Květin - Portrét Marka Ebena

  Položka č.: 217895

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 25. 05. 2021 18:54

  uhel, tužka, papír, 2013, 44,3 x 30,2 cm, sign. PD Jan Heřman 2013, na zadní straně popsáno autorem, Antikvariát Dlážděná, žák Zdeňka Sýkory a Miloslava Polcara na Pedagogické fakultě UK v Praze

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Heřman

  (1955)

  Pieta II.

  Položka č.: 217894

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 25. 05. 2021 18:55

  tužka, papír, 2013, 44,3 x 30,2 cm, sign. PD Jan Heřman 2013, na zadní straně popsáno autorem, Antikvariát Dlážděná, žák Zdeňka Sýkory a Miloslava Polcara na Pedagogické fakultě UK v Praze

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alena Laufrová

  (1952)

  Imaginární portrét Karla Hynka Máchy

  Položka č.: 244788

  Vyvolávací cena: 1.200 CZK (48 €)

  Plánované ukončení: 25. 05. 2021 18:56

  lept, suchá jehla, 1979, 20,5 x 14,5 cm, sign. PD Alena Laufrová 79, 33/100, Antikvariát Dlážděná, žákyně prof. Z. Sklenáře, E. Weidlicha a J. Anderleho na VŠUP v Praze

  Aktuální cena: 1.200 CZK (48 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Rastislav Mikloško

  (1984)

  Dvě tváře

  Položka č.: 226689

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 25. 05. 2021 18:57

  akvarel, tuš, papír, 2013, 29,5 x 21 cm, sign. PD Mikloško 13, na zadní straně popsáno autorem, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Rastislav Mikloško

  (1984)

  Vlčí máky

  Položka č.: 226688

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 25. 05. 2021 18:58

  akvarel, pastel, tuš, papír, 2013, 29,5 x 21 cm, sign. PD Mikloško 13, na zadní straně popsáno autorem, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Marek Rozehnal

  (1982)

  Tváře

  Položka č.: 231494

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 25. 05. 2021 18:59

  tuš, papír, 2018, 29,3 x 20,8 cm, sign. PD Rozehnal, Antikvariát Dlážděná, soukromé studium u Josefa Pajase, poté žák Jitky Svobodové na AVU v Praze

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Šolc

  (1905-1994)

  Růže I.

  Položka č.: 246190

  Vyvolávací cena: 900 CZK (36 €)

  Plánované ukončení: 25. 05. 2021 19:00

  kombinovaná technika, papír, 1983, 56 x 40 cm, sign. LD Josef Šolc 10/83, rám, na zadní straně štítek galerie Dílo s popisem, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Gočára na AVU v Praze

  Aktuální cena: 900 CZK (36 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Šolc

  (1905-1994)

  Ulcinj Jugoslávie

  Položka č.: 246195

  Vyvolávací cena: 600 CZK (24 €)

  Plánované ukončení: 25. 05. 2021 19:01

  kombinovaná technika, papír, 1978, 38,5 x 40,5 cm, sign. LD Josef Šolc 78, rám, na rámu drobná poškození, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Gočára na AVU v Praze

  Aktuální cena: 600 CZK (24 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Javad Alizadeh

  (1953)

  Lothar Matthäus

  Položka č.: 252529

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 26. 05. 2021 18:00

  tuš, papír, 34,6 x 23,7 cm, sign. PD Javad, na zadní straně popsáno autorem, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Javad Alizadeh

  (1953)

  Tomáš Skuhravý

  Položka č.: 252528

  Vyvolávací cena: 700 CZK (28 €)

  Plánované ukončení: 26. 05. 2021 18:01

  tuš, papír, 34,7 x 23,9 cm, sign. PD Javad, na zadní straně popsáno autorem, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 700 CZK (28 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Arúnas Liočas

  Váhavý střelec

  Položka č.: 252532

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 26. 05. 2021 18:02

  tuš, papír, 19,5 x 22,3 cm, sign. PD Alio, na zadní straně popsáno autorem, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Mileta Miloradovič

  (1948)

  Evoluce

  Položka č.: 252533

  Vyvolávací cena: 700 CZK (28 €)

  Plánované ukončení: 26. 05. 2021 18:03

  tuš, koláž, papír, 19,2 x 30 cm, monogr. PD MM, na zadní straně popsáno autorem, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 700 CZK (28 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Instagram

Facebook