• Jan Hísek

  (1965)

  Úsvit

  Položka č.: 282014

  Vyvolávací cena: 18.500 CZK (771 €)

  Plánované ukončení: 11. 07. 2024 18:21

  mezzotinta, 1996, 35,2 x 59,5 cm, sign. PD Jan Hísek 1996, č. 19/29, Studoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1984–1990), ateliér knižní kultury a písma u profesora Milana Hegara a docenta Jan Solpera. Místo Jana Híska v kontextu současné malby a grafiky je zcela svébytné. Jedná se o byto…

  Aktuální cena: 18.500 CZK (771 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 22 000 - 28 000 CZK

 • Ladislav Kuklík

  (1947)

  Tygři

  Položka č.: 282015

  Vyvolávací cena: 48.000 CZK (2.000 €)

  Plánované ukončení: 11. 07. 2024 18:22

  tuš, papír, 2022, 52 x 84 cm, sign. PD L. Kuklík 2022, Studoval na VŠU v Praze, obor volná grafika a ilustrace u profesorů Jiřího Trnky a Zdeňka Sklenáře. Věnuje se volné grafice, kresbě a ilustraci. Jeho hlavním tématem byla vždy žena, poslední dobou se ovšem zaměřuje také na velkoformátové kresby …

  Aktuální cena: 48.000 CZK (2.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 60 000 - 80 000 CZK

 • Zdeněk Burian

  (1905-1981)

  V africkém rovníkovém pralese

  Položka č.: 282016

  Vyvolávací cena: 450.000 CZK (18.750 €)

  Plánované ukončení: 11. 07. 2024 18:23

  kvaš, papír, 27 x 47 cm, sign. LD Z. Burian, rám, ... Nyní měl Hendrik vzácnou příležitost setkat se s nimi v jejich království. Ne, nemůže ji propást ani za cenu vlastního života. Vědec zvítězil nad člověkem. Průvod pokračoval ve směru zvuku pomalu, krok za krokem, a všichni dbali, aby na sebe neup…

  Aktuální cena: 450.000 CZK (18.750 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 500000 - 600 000 CZK

 • Ota Janeček

  (1919-1996)

  Pozdrav z Litoměřic

  Položka č.: 282017

  Vyvolávací cena: 4.500 CZK (188 €)

  Plánované ukončení: 11. 07. 2024 18:24

  tuš, papír, 1947, 23,5 x 17,5 cm, sign. PD Ota J. 47, rám, žák prof. O. Blažíčka, C. Boudy a K. Pokorného, člen SVU Mánes, SČUG Hollar

  Aktuální cena: 4.500 CZK (188 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 8 000 - 12 000 CZK

 • Jiři Winter Neprakta

  (1924-2011)

  Černí baroni

  Položka č.: 282018

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (500 €)

  Plánované ukončení: 11. 07. 2024 18:25

  tuš, akvarel, papír, 1997, 23,5 x 14,5 cm, sign. a věnování DU Neprakta 1997, pasparta, varianta kresby přední a zadní obálky Černých baronů, Antikvariát Ostrovní, studium na SPŠ grafické v Praze a na Přírodovědecké fakultě UK tamtéž

  Aktuální cena: 12.000 CZK (500 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 20 000 - 25 000 CZK

 • Jiři Winter Neprakta

  (1924-2011)

  Před výstupem

  Položka č.: 282019

  Vyvolávací cena: 8.000 CZK (334 €)

  Plánované ukončení: 11. 07. 2024 18:26

  akvarel, tuš, papír, 22,5 x 29 cm, na zadní straně značeno autorským razítkem NEPRAKTA, dole text: Dneska si dej na tom překusování podkov záležet - hrajeme pro dentisty!, Antikvariát Dlážděná, studium na SPŠ grafické v Praze a na Přírodovědecké fakultě UK tamtéž

  Aktuální cena: 8.000 CZK (334 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 14 000 - 20 000 CZK

 • Jindřich Novák

  (1923-2011)

  Scéna

  Položka č.: 282020

  Vyvolávací cena: 21.000 CZK (875 €)

  Plánované ukončení: 11. 07. 2024 18:27

  olej, plátno, 1970, 80 x 100 cm, monogr. LD JN a sign. na zadní straně Jnovák 1970, rám, Studoval u prof. V. Poláška a v letech 1941-1942 navštěvoval soukromou Rotterovu Školu propagační grafiky. S grafickými technikami jej seznámil Pavel Šimon. V kresbách často zachycoval pražská zákoutí, v grafice…

  Aktuální cena: 21.000 CZK (875 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 30 000 - 35 000 CZK

 • Jan Kristofori

  (1931-2004)

  Kompozice Mozart

  Položka č.: 282021

  Vyvolávací cena: 19.000 CZK (792 €)

  Plánované ukončení: 11. 07. 2024 18:28

  olej, sádra, reliéfní malba, sololit, 1993, 24,5 x 24,5 cm, sign. LD Kristofori 93, rám, prezident Lyry Pragensis, člen Sdružení pražských výtvarných umělců - malířů

  Aktuální cena: 19.000 CZK (792 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 35 000 - 50 000 CZK

 • Jan Saudek

  (1935)

  Tanečnice

  Položka č.: 282022

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (1.042 €)

  Plánované ukončení: 11. 07. 2024 18:29

  serigrafie, 2023, 30 x 27 cm, sign. PD Jan Saudek, rám, muzeální sklo, č. XXXV/L, Jan Saudek je znám především jako fotograf. Nejčastějším námětem jeho snímků je žena, ženské tělo a motivy vztahu ženy a muže. Je dobře znám také ve světě a získal řadu ocenění, mimo jiné se stal rytířem Řádu čestné le…

  Aktuální cena: 25.000 CZK (1.042 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 35 000 - 45 000 CZK

 • Jeff Koons (after)

  Popeye

  Položka č.: 282023

  Vyvolávací cena: 30.000 CZK (1.250 €)

  Plánované ukončení: 11. 07. 2024 18:30

  polychromovaná galvanizovaná syntetická pryskyřice, 40 x 12 x 21 cm, Multiple (opened Edition). V letech 2009-2011 vytvořil 3 sochy Pepka námořníka z oceli, které jsou vysoké 2 metry. Tato malá socha je replikou podle Koonsových slavných modelů. Socha se dodává odděleně od podstavce ovýšce 2 cm, na …

  Aktuální cena: 30.000 CZK (1.250 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 40 000 - 60 000 CZK

 • Josef Václav Myslbek

  (1848-1922)

  Kardinál Bedřich kníže Schwarzenberg

  Položka č.: 282024

  Vyvolávací cena: 85.000 CZK (3.542 €)

  Plánované ukončení: 11. 07. 2024 18:31

  bronz, 1891 - 1892, v. 19 cm, studie k pomníku pro chrám sv. Víta na Hradčanech - portrét, Studie hlavy je původem z restituce z NG, byla součástí Waldésovy sbírky. Jedná se o původní odlitek. Nadživotní sochu kardinála Bedřicha Josefa knížete Schwarzenberga (1809-1885) modeloval Myslbek podle fotog…

  Aktuální cena: 85.000 CZK (3.542 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 100 000 - 120 000 CZK

 • Jan Bauch

  (1898-1995)

  Paganini

  Položka č.: 282025

  Vyvolávací cena: 20.000 CZK (834 €)

  Plánované ukončení: 11. 07. 2024 18:32

  olej, hobra, 51 x 39 cm, rám, malba místy poškozená, Antikvariát Ostrovní, žák prof. E. Dítěte a V. H. Brunnera na UMPRUM v Praze, prof. M. Švabinského na AVU tamtéž, člen Umělecké besedy a SVU Mánes

  Aktuální cena: 20.000 CZK (834 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 30 000 - 40 000 CZK

 • Dalibor Matouš

  (1925-1992)

  Zátiší s loutnou

  Položka č.: 282026

  Vyvolávací cena: 22.000 CZK (917 €)

  Plánované ukončení: 11. 07. 2024 18:33

  pastel, lepenka, 70. léta, 30 x 72 cm, sign. LD Dalibor Matouš, rám, dílo představitele české malby. Autor studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u prof. Filly a Tichého. Byl členem skupiny Iniciativa a Trasa. V jeho díle rezonují prvky kubismu, jak je patrné i v nabízené položce. , žák prof. F…

  Aktuální cena: 22.000 CZK (917 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 35 000 - 45 000 CZK

 • František Tavík Šimon

  (1877-1942)

  Praha

  Položka č.: 282027

  Vyvolávací cena: 17.000 CZK (709 €)

  Plánované ukončení: 11. 07. 2024 18:34

  lept, 1920, 35,5 x 57 cm, sign. PD T. F. Šimon, rám, vzadu štítky, grafik – dřevorytec, mistr leptu a mezzotinty, pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze, zakladatel a předseda SČUG Hollar. Jeho dílo je ovlivněno protichůdnými tendencemi 90. let secesním světonázorem a francouzskými impresionis…

  Aktuální cena: 17.000 CZK (709 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 25 000 - 30 000 CZK

 • Josef Konečný

  (1907-1989)

  Kytice

  Položka č.: 282028

  Vyvolávací cena: 15.000 CZK (625 €)

  Plánované ukončení: 11. 07. 2024 18:35

  olej, plátno, 41 x 33 cm, sign. LD Jos Konečný, klínový rám, Antikvariát Dlážděná, žák prof. Süssera na Škole uměleckých řemesel v Brně a prof O. Nejedlého a V. Nechleby na AVU v Praze

  Aktuální cena: 15.000 CZK (625 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 20 000 - 25 000 CZK

 • Ota Janeček

  (1919-1996)

  Viklan

  Položka č.: 282029

  Vyvolávací cena: 80.000 CZK (3.334 €)

  Plánované ukončení: 11. 07. 2024 18:36

  olej, plátno, lepenka, 1986, 21,5 x 33 cm, sign. LD Ota Janeček 86, sign. vzadu Ota Janeček, rám, vzadu popsáno, nabízené dílo je typické ve své lyričnosti a koloristické citlivosti světlých tónů, v rámci níž zapadá do celku autorovy tvorby tohoto typu. Autor během svého života prošel několika obdob…

  Aktuální cena: 80.000 CZK (3.334 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 100 000 - 120 000 CZK

Instagram

Facebook