Aukční historie
SEZNAM AUTORŮ

 • Ota Janeček

  (1919-1996)

  Podzim

  Položka č.: 15

  Vyvolávací cena: 230.000 CZK (8.215 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  olej, plátno, 1974, 74 x 61 cm, sign. LD Ota Janeček 1974, rám, vzadu popsáno autorem, jeden z předních českých umělců tzv. generace druhé světové války. Studoval kresbu na ČvUt v Praze u O. Blažíčka, C. Boudy a k. Pokorného, kteří měli také později vliv na jeho dílo. Byl člen…

  Aktuální cena: 230.000 CZK (8.215 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 280 000 - 320 000 CZK

 • Ota Janeček

  (1919-1996)

  Žena v šátku

  Položka č.: 14

  Vyvolávací cena: 60.000 CZK (2.143 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  olej, plátno, 1943, 42 x 47,4 cm, sign. na zadní straně Janeček 43, rám, na zadní straně popsáno autorem, číslo katalogu 307, Olejomalbu se ženou v šátku malíř vytvořil rok po odchodu z Uměleckoprůmyslové školy. Umělcův výraz značí návrat k expresionismu, ve kterém tvořil v počátcích. Zvláštní zastř…

  Aktuální cena: 60.000 CZK (2.143 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 80 000 - 120 000 CZK

 • Jan Bauch

  (1898-1995)

  Most Zlatníků

  Položka č.: 13

  Vyvolávací cena: 140.000 CZK (5.000 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  olej, plátno, 1966, 60 x 80 cm, sign. PD Jan Bauch 1966, rám, obraz Most Zlatníků z roku 1966 je ukázkou dominance plastické složky výrazu Bauchovy malby. Plocha plátna je traktována reliéfně, fauvisticky živou paletou. Tato hmotná až dramatická struktura umocňuje expresivní dojem celého díla a záro…

  Aktuální cena: 140.000 CZK (5.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 180 000 - 220 000 CZK

 • Jan Bauch

  (1898-1995)

  Karlův most

  Položka č.: 12

  Vyvolávací cena: 32.000 CZK (1.143 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  tempera, kombinovaná technika, papír, 1966, 58 x 63 cm, sign. PD Jan Bauch 1966, rám, Jan Bauch byl významným českým malířem, sochařem a ilustrátorem. Obraz Karlův most z roku 1966 nepřímo navazuje na sérii maleb, které vystavil na jaře 1956 v Galerii Českého fondu výtvarných umění, sídlící tehdy v…

  Aktuální cena: 32.000 CZK (1.143 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 45 000 - 60 000 CZK

 • Jan Bauch

  (1898-1995)

  Akt

  Položka č.: 11

  Vyvolávací cena: 20.000 CZK (715 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  kvaš, kombinovaná technika, papír, 1963, 40 x 28,5 cm, sign. PD Jan Bauch 1963, rám, vysoce působivá ukázka z ruky všestranného umělce, který se vyučil řezbářem, poté vystudoval UMPRUM a u M. Švabinského také pražskou AVU. Jako mladý muž prošel zákopy světové války, což mělo na jeho tvorbu pochopite…

  Aktuální cena: 20.000 CZK (715 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 30 000 - 40 000 CZK

 • František Tichý

  (1896-1961)

  Fratellini

  Položka č.: 10

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (429 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  litografie, 1937, 20,5 x 28,9 cm, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Obrovského, V. Nechleby a K. Krattnera, člen Devětsilu, SČUG Hollar, UB, SVU Mánes, České akademie věd a umění

  Aktuální cena: 12.000 CZK (429 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 20 000 - 25 000 CZK

 • Emil Filla

  (1882-1953)

  Zátiší s vázami květin

  Položka č.: 9

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (893 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  suchá jehla, 23 x 16,5 cm, sign. PD Emil Filla, rám, tvorba Emila Filly patří k pilířům české moderní malby 20. století a je především spjata s vlnou kubismu v českém malířství. Filla byl absolventem pražské Akademie výtvarného umění a spolu s B. Feiglem, B. Kubištou, V. Benešem a A. Procházkou zakl…

  Aktuální cena: 34.000 CZK (1.215 €)

  Poslední dražitel: ID7**3 Historie příhozu

  Odhadní cena: 40 000 - 50 000 CZK

 • Vojtěch Preissig

  (1873-1944)

  Hrad na skále

  Položka č.: 7

  Vyvolávací cena: 35.000 CZK (1.250 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  akvatinta, 39 x 29,5 cm, sign. PD Vojt. Pressig, rám, dílo významného českého umělce doby secese a symbolismu, které demonstruje autorovu neobyčejnou citlivost pro grafické techniky barevného leptu a akvatinty. Preissigovu tvorbu provází celoživotní snaha vtisknout obrazu takovou formu, která by i p…

  Aktuální cena: 35.000 CZK (1.250 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 60 000 - 80 000 CZK

 • Jan Zrzavý

  (1890-1977)

  Benátské zátiší

  Položka č.: 5

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (429 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  lept, 9,5 x 14,5 cm, sign. PD Jan Zrzavý, pasparta, Jan Zrzavý je českým významným představitelem avantgardy nastupující začátkem 20. století. Jeho specifický magický výtvarný projev, kterým reflektoval své vnitřní představy se stal nepřehlédnutelným. Své obrazy často obohacoval o sugestivní symboly…

  Aktuální cena: 12.000 CZK (429 €)

  Poslední dražitel: ID6**6 Historie příhozu

  Odhadní cena: 20 000 - 25 000 CZK

 • František Tavík Šimon

  (1877-1942)

  Z Nového Světa

  Položka č.: 4

  Vyvolávací cena: 11.000 CZK (393 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  akvatinta, měkký kryt, 32 x 28 cm, sign. PD T. F. Šimon, rám, ve svých grafických listech se tomuto umělci podařilo zachytit dění nejenom v tehdejší Praze, ale i v řadě jiných míst po celém světě. V letech 1894–1900 byl žákem Akademie výtvarných umění v Praze u profesora Maxmiliána Pirnera. V době s…

  Aktuální cena: 11.000 CZK (393 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 18 000 - 25 000 CZK

 • Leoš Suchan

  (1989)

  Barokní hádanka - Studie IX

  Položka č.: 102

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (893 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  olej, plátno, 2018, 60 x 60 cm, sign. zezadu Leoš Suchan, ve své tvorbě se Leoš Suchan zaměřuje na dvě krajní polohy malby. Je to malba realistická a malba čistě abstraktní, někdy se tyto dva odlišné přístupy snaží kombinovat na jednom díle. U malby popisné si vybírá témata zcela všední, která ho ob…

  Aktuální cena: 25.000 CZK (893 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 40 000 - 50 000 CZK

 • Aleš Růžička

  (1977)

  Boží muka

  Položka č.: 101

  Vyvolávací cena: 90.000 CZK (3.215 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  akryl, plátno, 2018, 110 x 130,5 cm, sign. zezadu A. Růžička 2018, akryl, plátno, Aleš bere malbu jako určitou fyzickou činnost, ale zároveň rituál, který přináší vyčerpání, ale i následnou obnovu sil a všechny tyto stránky v jeho díle spatřujeme. Můžeme doslova cítit napětí mezi extatičností a roz…

  Aktuální cena: 90.000 CZK (3.215 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 120 000 - 140 000 CZK

 • Ladislav Kuklík

  (1947)

  Panter

  Položka č.: 100

  Vyvolávací cena: 24.000 CZK (858 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  tuš sépia, 2017, 52 x 84 cm, sign. DU L. Kuklík 2017, Kuklík studoval v letech 1968 - 1974 VŠU v Praze, obor volná grafika a ilustrace u profesorů Jiřího Trnky a Zdeňka Sklenáře. Jeho hlavním tématem byla vždy žena, poslední dobou se ovšem zaměřuje také na velkoformátové kresby zvířat, žák prof. J. …

  Aktuální cena: 24.000 CZK (858 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 30 000 - 40 000 CZK

 • Ladislav Kuklík

  (1947)

  Tygr

  Položka č.: 99

  Vyvolávací cena: 22.500 CZK (804 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  kresba tuší, 2018, 66,7 x 54 cm, sign. LD L. Kuklík 2018, žák prof. J. Trnky, Z. Sklenáře a J. Anderleho na VŠUP v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 22.500 CZK (804 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 30 000 - 40 000 CZK

 • Miroslav Jiránek

  (1951)

  Tygři

  Položka č.: 98

  Vyvolávací cena: 60.000 CZK (2.143 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  olej, plátno, dřevo, 1989, 65 x 95 cm, sign. PD M. Jiránek 89, rám, pro Jiránka se stala velkou inspirací příroda. Ve svém díle často zachytává motiv vodní hladiny spolu s magickými místy lesů Kokořínska s pískovcovými skalami porostlými mechem. Své studium absolvoval na Vysoké škole uměleckoprůmysl…

  Aktuální cena: 60.000 CZK (2.143 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 100 000 - 120 000 CZK

 • Jiří Načeradský

  (1939-2014)

  Milenci

  Položka č.: 97

  Vyvolávací cena: 98.000 CZK (3.500 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  olej, plátno, 2008, 97 x 130 cm, sign. PD Načeradský 31.12.2008, posouzeno kurátorem a správcem pozůstalosti Petrem Machem, malíř Nové figurace a člen Volného sdružení 12/15, Pozdě ale přece, Jiří Načeradský, studoval od roku 1957 do roku 1963 na pražské Akademii výtvarného umění u profesora Vlastim…

  Aktuální cena: 98.000 CZK (3.500 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 140 000 - 160 000 CZK

 • Jiří Načeradský

  (1939-2014)

  Venuše

  Položka č.: 96

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (893 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  olej, plátno, 2006, 60 x 80 cm, sign. PD Načeradský 006, malba významného českého představitele expresivní malby, člena sdružení 12/15, pedagoga na AVU v Praze a FaVU v Brně. Autor je známý svým originálním pojetím figury, kterou limituje pouze hlavními fyziognomickými znaky a vztahem k erotické ref…

  Aktuální cena: 25.000 CZK (893 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 30 000 - 40 000 CZK

 • Jiří Načeradský

  (1939-2014)

  Milenci (Virtuálové)

  Položka č.: 95

  Vyvolávací cena: 230.000 CZK (8.215 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  olej, plátno, 2010, 130 x 150 cm, sign. DU Načeradský 2010, typické vtipné dílo z ruky jednoho z vůdčích představitelů Nové figurace a České grotesky. Načeradský vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze u V. Rady, zúčastnil se také stipendijních pobytů v Paříži. Jeho dílo bylo vždy těsně spjato …

  Aktuální cena: 230.000 CZK (8.215 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 300 000 - 350 000 CZK

 • Jan Chaloupek

  (1958)

  Enšpígl

  Položka č.: 94

  Vyvolávací cena: 29.000 CZK (1.036 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  dřevo, (jasan, jabloň, lípa), 2019, v. 87 cm, žák M. Roštínské, P. Brázdy a J. Zezuly

  Aktuální cena: 29.000 CZK (1.036 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 40 000 - 50 000 CZK

 • Jan Chaloupek

  (1958)

  Na pláži

  Položka č.: 93

  Vyvolávací cena: 39.000 CZK (1.393 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  bronz, 2018, v. 33 cm, žák M. Roštínské, P. Brázdy a J. Zezuly

  Aktuální cena: 39.000 CZK (1.393 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 50 000 - 60 000 CZK

 • Klára Bémová

  (1977)

  Čistič

  Položka č.: 92

  Vyvolávací cena: 30.000 CZK (1.072 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  světelná plastika s fosforovým jádrem, epoxid, včetně připojení do elektrické sítě, 2011, v. 28 cm, sign. zespoda K.B. 2011, Klára Bémová studovala v letech 1997–2003 v ateliéru Veškerého sochařství profesora Kurta Gebauera na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Nabízená položka patří d…

  Aktuální cena: 30.000 CZK (1.072 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 40 000 - 55 000 CZK

 • Tomáš Bím

  (1946)

  Plovatka

  Položka č.: 91

  Vyvolávací cena: 49.000 CZK (1.750 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  akryl, plátno na desce, 2019, 35 x 30 cm, sign. PD Bím 19, rám, uznávaný český malíř, grafik a ilustrátor Tomáš Bím vystudoval Odborné polygrafické učiliště, obor knihtisk a získal stipendium Kunstverein Osnabrück e.V. v SRN v roce 1983. Jeho dílo je specifické svojí pozitivní až hřejivou barevností…

  Aktuální cena: 49.000 CZK (1.750 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 65 000 - 80 000 CZK

 • František Říha

  (1910-1986)

  Loďky na nábřeží

  Položka č.: 90

  Vyvolávací cena: 16.800 CZK (600 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  olej, sololit, 40 x 59 cm, sign. PD František Říha, vystudoval architekturu na ČVUT v Praze, byl žákem prof. Boudy, Lidického a Salcmana. Výrazně se prosadil také jako ilustrátor dětských knih. Člen výtvarné skupiny Radar, která oficiálně vznikla v roce 1960 a mezi jejíž členy patří, jak bývalí člen…

  Aktuální cena: 16.800 CZK (600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 25 000 - 40 000 CZK

 • Arnošt Paderlík

  (1919-1999)

  Námluvy

  Položka č.: 89

  Vyvolávací cena: 45.000 CZK (1.608 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  olej, lepenka, 1960, 35 x 46 cm, sign. PD Paderlík 60, rám, konzultováno a ověřeno PhDr. Michaelem Zachařem, Paderlíkovo rané dílo je poznamenáno odporem k válce a nese se v expresivním duchu, po válce se vyjádření zjemňuje a hlavním tématem se stává kubistické zátiší. Tématem těchto zátiší se často…

  Aktuální cena: 45.000 CZK (1.608 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 60 000 - 80 000 CZK

 • Patrik Hábl

  (1975)

  Red flower

  Položka č.: 88

  Vyvolávací cena: 36.000 CZK (1.286 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  akryl, plátno, 2012, 60 x 50 cm, sign. vzadu Patrik Hábl, rám, tato atraktivní malba s florálním námětem představuje ukázku starší tvorby představitele střední generace, který s úspěchem vystavuje po celém světě a jehož malířské dílo bylo oceněno Waldesovou cenou a prestižním oceněním Europol Art Aw…

  Aktuální cena: 40.000 CZK (1.429 €)

  Poslední dražitel: ID6**6 Historie příhozu

  Odhadní cena: 50 000 - 65 000 CZK

 • Zbyšek Sion

  (1938)

  Kompozice

  Položka č.: 87

  Vyvolávací cena: 20.000 CZK (715 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  tempera, kvaš, papír, 2002, 40 x 29 cm, sign. PD Z. Sion 2002, rám, nabízená položka od významného představitele české strukturální abstrakce a imaginativní malby pochází z období po roce 2000, kdy se znovu v autorově díle objevuje figura kombinovaná s abstraktní malbou let minulých. Zbyšek Sion se …

  Aktuální cena: 20.000 CZK (715 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 30 000 - 40 000 CZK

 • Miroslav Šnajdr

  (1938)

  Zázněj

  Položka č.: 86

  Vyvolávací cena: 39.000 CZK (1.393 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  kombinovaná technika, pastel, papír, 1969, 39 x 28,5 cm, sign. DU M. Šnajdr 69, rám, Miroslav Šnajdr patří mezi solitéry českého výtvarného umění, k umělcům působícím mimo velká kulturní centra. Ve své tvorbě zůstal věrný svému přesvědčení a názoru. Abstraktní obrazy Miroslava Šnajdra vycházejí z bo…

  Aktuální cena: 39.000 CZK (1.393 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 50 000 - 65 000 CZK

 • Ivan Ouhel

  (1945)

  Sníh

  Položka č.: 85

  Vyvolávací cena: 95.000 CZK (3.393 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  olej, plátno, 1994, 115 x 110 cm, sign. PD I. Ouhel 94, olištováno, Ivan Ouhel patří k hlavním českým představitelům lyrické abstrakce. Díky své formě se může na první pohled zdát, že Ouhelovy obrazy jsou čistě abstraktní často však vycházejí z reálného základu. Nejčastějším námětem je pro něj kraji…

  Aktuální cena: 95.000 CZK (3.393 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 140 000 - 160 000 CZK

 • Ivan Ouhel

  (1945)

  Krajina

  Položka č.: 84

  Vyvolávací cena: 27.000 CZK (965 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  akryl, plátno, 1996, 50,5 x 41 cm, sign. LD I. Ouhel 96, rám, pozitivně laděná práce významného představitele moderní české krajinomalby, který osobitě rozvíjí odkazy malířského díla Josefa Šímy, Jiřího Johna a Karla Valtra. Ouhel dvakrát reprezentoval české umění na  bienále v  Benátkách a  proslav…

  Aktuální cena: 27.000 CZK (965 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 35 000 - 45 000 CZK

 • František Hodonský

  (1945)

  Vzpomínka na Řecko

  Položka č.: 83

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (429 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  olej, plátno, 2003, 40 x 50 cm, sign. PD Hodonský 03, rám, vzadu autorsky název díla, Tato vydařená koloristicky výrazná práce klasika moderní české krajinomalby odkazuje na levitující torza známá z maleb Josefa Šímy, který byl od začátku hlavním inspirátorem tvorby Františka Hodonského. Hodonský sp…

  Aktuální cena: 12.000 CZK (429 €)

  Poslední dražitel: ID6**2 Historie příhozu

  Odhadní cena: 20 000 - 35 000 CZK

Facebook