Internetová aukce

V případě zájmu o prohlídku děl z internetové aukce nás prosím kontaktujte na tel.: 224 930 340.

SEZNAM AUTORŮ

 • Miloslav Holý

  (1897-1974)

  Krajina

  Položka č.: 250680

  Vyvolávací cena: 350 CZK (14 €)

  Plánované ukončení: 27. 04. 2021 18:45

  litografie, 20,8 x 30 cm, sign. PD MHolý 56, 13/15, mírně pokrčený papír, Antikvariát Dlážděná, žák J. Preislera, V. Bukovace, J. Obrovského a M. Švabinského na AVU v Praze, zakladatel seskupení Ho-Ho-Ko-Ko, člen Umělecké besedy, SVU Mánes a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 350 CZK (14 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • René Hora

  (1960)

  Údiv

  Položka č.: 122690

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 27. 04. 2021 18:46

  suchá jehla, 1982, 16,1 x 20 cm, sign. PD Hora 82, 5/30, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Soukupa na VŠUP v Praze

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Miroslav Hudeček

  Dívka s hrozny

  Položka č.: 237359

  Vyvolávací cena: 20 CZK (1 €)

  Plánované ukončení: 27. 04. 2021 18:47

  dřevoryt, 2002, 6,5 x 6,5 cm, sign. DU Miroslav Hudeček 2002, 90/100, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 20 CZK (1 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vladimír Jandejsek

  (1923)

  Fátmina ruka

  Položka č.: 255472

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 27. 04. 2021 18:48

  tužka, papír, 1972, 27,8 x 20,9 cm, sign. PD Jan, Antikvariát Dlážděná, studium architektury na AVU v Praze

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Otto Jelen

  (1898-?)

  Dívka s vědry

  Položka č.: 244150

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 27. 04. 2021 18:49

  akvarel, tuš, papír, 1942, 60 x 47,5 cm, sign. PD O. Jelen 42, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Václav Jelínek

  Václav IV - plačící

  Položka č.: 190616

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 28. 04. 2021 18:00

  olej, papír, 23,5 x 15 cm, sign. LD Erwin van Haarlem, rám, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Oldřich Jelínek

  (1930-2000)

  Jezdec na býku

  Položka č.: 244250

  Vyvolávací cena: 700 CZK (28 €)

  Plánované ukončení: 28. 04. 2021 18:01

  lept, akvatina, 21 x 27,3 cm, sign. DU O. Jelínek, rám, 51/70, Antikvariát Dlážděná, studium na VŠUP v Praze, poté žák prof. Pelce na AVU tamtéž, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 700 CZK (28 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • NK (Nikit) Kampan

  Sklizeň zýže

  Položka č.: 241776

  Vyvolávací cena: 600 CZK (24 €)

  Plánované ukončení: 28. 04. 2021 18:02

  olej, plátno, 25 x 36 cm, sign. PD NK Kampan, rám, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 600 CZK (24 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Wilhelm Kandler

  (1816-1896)

  Kaple na Bezdězu uvnitř

  Položka č.: 237349

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 28. 04. 2021 18:03

  mědirytina, 16 x 12 cm, Antikvariát Dlážděná, žák prof. F. Waldherra

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Kavan

  (1947)

  Růst

  Položka č.: 244290

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 28. 04. 2021 18:04

  litografie, 26,5 x 17 cm, sign. PD Jkavan, pasparta, 72/100, pasparta mírně poškozena, Antikvariát Dlážděná, žák prof. A. Strnadela, J. Trnky a Z. Sklenáře na VŠUP v Praze, člen Umělecké besedy a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Milada Kazdová

  (1911-2001)

  V zahradě

  Položka č.: 130719

  Vyvolávací cena: 700 CZK (28 €)

  Plánované ukončení: 28. 04. 2021 18:05

  litografie, 37,3 x 48,4 cm, sign. PD M. Kazdová, rám, 38/70, na zadní straně štítek galerie Dílo s popisem, provenience: z pozůstalosti Milady Kazdové, Antikvariát Dlážděná, studium na přípravce AVU, žákyně J. Kulce na Ukrajinské akademii výtvarných umění, prof. T. F. Šimona na AVU v Praze, členka S…

  Aktuální cena: 700 CZK (28 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Bohumil Klimeš (Kozina)

  (1881-1949)

  Náměstí v Hradci Králové

  Položka č.: 230028

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 28. 04. 2021 18:06

  suchá jehla, 9,1 x 12,5 cm, sign. PD Kozina, mírně zažloutlý papír, Antikvariát Dlážděná, absolvent akademie ve Stuttgartu, žák prof. F. Klimeše

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Bohuslav Knobloch

  (1924-1998)

  Benátky

  Položka č.: 181913

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 28. 04. 2021 18:07

  litografie, 19,7 x 14,2 cm, sign. DU Knobloch, Antikvariát Dlážděná, žák prof. V. Vorlíčka a V. Silovského, člen SČUG Hollar, SVU Mánes

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Markéta Kolářová

  V zahradě smrti

  Položka č.: 255465

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 28. 04. 2021 18:08

  litografie, 27,2 x 32,5 cm, sign. PD Markéta Kolářová, 42981, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Markéta Kolářová

  Tahiti

  Položka č.: 255464

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 28. 04. 2021 18:09

  linoryt, 17,7 x 15,8 cm, monogr. PD MAK, 43013, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Filip Kolomazník

  Písmo Svaté: Žalm 62 / Kompozice

  Položka č.: 131502

  Vyvolávací cena: 40 CZK (2 €)

  Plánované ukončení: 28. 04. 2021 18:10

  2x serigrafie, 1990, 1991, 14,7 x 9,3 / 19 x 8,5 cm, sign. PD F. Kolomazník / monogramováno PD F., PF 1991 / PF 1992

  Aktuální cena: 40 CZK (2 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Helena Konstantinová

  (1946)

  Tvář

  Položka č.: 230019

  Vyvolávací cena: 20 CZK (1 €)

  Plánované ukončení: 28. 04. 2021 18:11

  litografie, 18,4 x 13,6 cm, sign. PD Helena Konstantinová, autorský tisk, pokrčený papír, Antikvariát Dlážděná, studium na SOŠV, žákyně prof. K. Svolinského a Z. Sklenáře na VŠUP v Praze

  Aktuální cena: 20 CZK (1 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Emil Kotrba

  (1912-1983)

  Alegorický motiv

  Položka č.: 229868

  Vyvolávací cena: 700 CZK (28 €)

  Plánované ukončení: 28. 04. 2021 18:12

  dřevoryt, 1936, 38 x 44,7 cm, sign. PD Emil Kotrba 1936, rám, Antikvariát Dlážděná, žák prof. P. Dillingera a T. F. Šimona na AVU v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 700 CZK (28 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jindřich Koukolský

  (1912-1971)

  Samsonova kašna na náměstí v Českých Budějovicích

  Položka č.: 255449

  Vyvolávací cena: 40 CZK (2 €)

  Plánované ukončení: 28. 04. 2021 18:13

  litografie, 26,7 x 17 cm, na zadní straně razítko autora, v horní části na papíře skvrnky, žák V. Sychry na soukromé škole v Praze, poté prof. J. Obrovského na AVU v Praze, člen JUV a SČVU

  Aktuální cena: 40 CZK (2 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vladimír Koutský

  (1919-1973)

  Fortuna

  Položka č.: 230015

  Vyvolávací cena: 50 CZK (2 €)

  Plánované ukončení: 28. 04. 2021 18:14

  litografie, 1970, 20,3 x 9,8 cm, sign. DU V. Koutský 1970, Antikvariát Dlážděná, studium na AVU v Praze, soukromé studium

  Aktuální cena: 50 CZK (2 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Bogdan Kršić

  (1932)

  Žoldnéř

  Položka č.: 230020

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 28. 04. 2021 18:15

  lept, 8,1 x 6,5 cm, sign. PD Bogdan Kršić, 22037, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Kubíček

  (1930)

  Stroj

  Položka č.: 255475

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 28. 04. 2021 18:16

  linoryt, 1969, 23,1 x 12,7 cm, sign. DU Jiří Kubíček, 66/100, Antikvariát Dlážděná, žák prof. F. Muziky na VŠUP v Praze

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Oldřich Kulhánek

  (1940-2013)

  Malý profil

  Položka č.: 188231

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 28. 04. 2021 18:17

  kamenorytina, 6 x 5,5 cm, sign. DU O. Kulhánek, Antikvariát Dlážděná, žák prof. K. Svolinského na VŠUP v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alena Laufrová

  (1952)

  Sluncem prozářené mraky

  Položka č.: 237405

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 28. 04. 2021 18:18

  slepotisk, pastel, 12,3 x 7,8 cm, sign. PD A. Laufrová, 65/100, Antikvariát Dlážděná, žákyně prof. Z. Sklenáře, E. Weidlicha a J. Anderleho na VŠUP v Praze

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Michaela Lesařová - Roubíčková

  (1949)

  Portrét muže s maskou

  Položka č.: 237358

  Vyvolávací cena: 20 CZK (1 €)

  Plánované ukončení: 28. 04. 2021 18:19

  lept, 2005, 4,9 x 3,5 cm, sign. DU Michaela Lesařová 2005, VIII/X, Antikvariát Dlážděná, žákyně prof. J. Nováka, K. Svolinského a Z. Sklenáře, členka SČUG Hollar

  Aktuální cena: 20 CZK (1 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Michaela Lesařová - Roubíčková

  (1949)

  Portrét muže s maskou

  Položka č.: 237357

  Vyvolávací cena: 20 CZK (1 €)

  Plánované ukončení: 28. 04. 2021 18:20

  lept, 2005, 4,7 x 3,3 cm, sign. DU Michaela Lesařová 2005, IV/X, Antikvariát Dlážděná, žákyně prof. J. Nováka, K. Svolinského a Z. Sklenáře, členka SČUG Hollar

  Aktuální cena: 20 CZK (1 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Antonín Lhoták

  (1897-1975)

  Akt ženy - póza

  Položka č.: 198179

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 28. 04. 2021 18:21

  akvarel, fixa, papír, 21,6x12,7 cm, Antikvariát Dlážděná, žák prof. J. Drahoňovského na VŠUP v Praze a O. Španiela na AVU tamtéž, člen JUV a Skupiny Život

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jindřich Mahelka

  (1919-1990)

  V čekárně

  Položka č.: 211116

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 28. 04. 2021 18:22

  litografie, 22 x 27,8 cm, sign. PD Mahelka, pokrčený papír, Antikvariát Dlážděná, studium na grafické škole v Pardubicích, žák prof. I. Kulece na Ukrajinské akademii výtvarných umění v Praze, žák prof. V. Pukla a V. Silovského na AVU tamtéž, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Věra Martinková

  (1948)

  Hora

  Položka č.: 255466

  Vyvolávací cena: 20 CZK (1 €)

  Plánované ukončení: 28. 04. 2021 18:23

  lept, 1986, 6 x 5,5 cm, sign. PD Malinová 86, 20/40, zažloutlý papír, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 20 CZK (1 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Marie Martinová

  (1922-1987)

  U jezera

  Položka č.: 245813

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 28. 04. 2021 18:24

  tempera, běloba, papír, 15 x 17 cm, monogr. PD MM, Antikvariát Dlážděná

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook