Aukční historie
SEZNAM AUTORŮ

 • Vladimír Komárek

  (1928-2002)

  Konvalinky

  Položka č.: 50

  Vyvolávací cena: 42.000 CZK (1.680 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 07. 11. 2019 15:00

  olej, dřevo, 31 x 45,5 cm, sign. PD V. Komárek 81, dílo významného českého autora, který na sebe ve druhé polovině 20. století upozornil neopakovatelně poetickou atmosférou svých děl. Jeho doménou se stala zátiší a lyrické krajiny, nejčastěji pozorované zpoza okna, žák prof. K. Mináře na AVU v Praze…

  Aktuální cena: 42.000 CZK (1.680 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 60 000 - 80 000 Kč CZK

 • Josef Vyleťal

  (1940-1989)

  Portrét básníka (Friedrich Hölderlin)

  Položka č.: 49

  Vyvolávací cena: 160.000 CZK (6.400 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 07. 11. 2019 15:00

  olej, deska, 1974, 49 x 34 cm, sign. DU J. Vyleťal, rám, Josef Vyleťal se narodil v roce 1940 v Brně. Po třech letech studia architektury na tehdejší Slovenské vysoké škole technické přešel do Prahy na VŠUP a to do ateliéru Adolfa Hoffmeistera. V 60. letech pracoval jako scénický výtvarník Divadla n…

  Aktuální cena: 160.000 CZK (6.400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 180 000 - 20 0000 Kč CZK

 • Ludmila Jiřincová

  (1912-1994)

  Villon portrét

  Položka č.: 48

  Vyvolávací cena: 70.000 CZK (2.800 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 07. 11. 2019 15:00

  olej, lepenka, 16 x 13,5 cm, sign. LD L Jiřincová, rám, českou malířku, ilustrátorku a grafičku Ludmilu Jiřincovou proslavily zejména její půvabné ilustrace. V roce 1960 získala ocenění pro nejkrásnější knihu ČSSR, v roce 1982 obdržela titul zasloužilé umělkyně. Zúčastnila se mnoha tuzemských i zahr…

  Aktuální cena: 70.000 CZK (2.800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 90 000 - 110 000 Kč CZK

 • Kamil Lhoták

  (1912-1990)

  Krajina s papírovým orlem a autem

  Položka č.: 47

  Vyvolávací cena: 1.900.000 CZK (76.000 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 07. 11. 2019 15:00

  olej a tempera na lepence, 1964, 28 x 40 cm, rám, dílo Kamila Lhotáka, především díky nezaměnitelným ilustracím s charakteristickou výrazovou zkratkou, se stalo rozpoznatelným napříč širokou veřejností. Poetismus a imaginace jsou typickými vypravěči Lhotákovy tvorby. Nikdo jiný na poli českého výtva…

  Aktuální cena: 1.900.000 CZK (76.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 2 200 000 - 2 500 000 Kč CZK

 • Ladislav Novák

  (1925-1999)

  Bez názvu

  Položka č.: 46

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (480 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 07. 11. 2019 15:00

  froasáž, 1965, 20,5 x 29,5 cm, značeno autorskou značkou DU, rám, DU věnování: Paní Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupeckému srdečně Ladislav Novák; autor byl předním českým představitelem surrealismu. Vynikl také jako básník, psal konkrétní a fónickou poezii. Ve výtvarném projevu je autorem specific…

  Aktuální cena: 12.000 CZK (480 €)

  Poslední dražitel: ID6**5 Historie příhozu

  Odhadní cena: 20 000 - 25 000 Kč CZK

 • Jiří Kolář

  (1914-2002)

  Hommage a Mademoiselle Riviére

  Položka č.: 45

  Vyvolávací cena: 45.000 CZK (1.800 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 07. 11. 2019 15:00

  otvorová koláž, 1983, 29 x 22,5 cm, monogr. PD JK 83, rám, Antikvariát Ostrovní, zakladatel Skupiny 42, člen Umělecké besedy a skupiny Křižovatka

  Aktuální cena: 45.000 CZK (1.800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 60 000 - 80 000 Kč CZK

 • Ludmila Jiřincová

  (1912-1994)

  Večerní setkávání

  Položka č.: 44

  Vyvolávací cena: 39.000 CZK (1.560 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 07. 11. 2019 15:00

  tempera, kombinovaná technika, papír, 1987, 24,5 x 38,5 cm, sign. PD L. Jiřincová, rám, na zadní straně popsáno, Antikvariát Dlážděná, žákyně prof. T. F. Šimona na AVU v Praze, členka SČUG Hollar, Spolku přátel exlibris a drobné grafiky a Spolku českých bibliofilů

  Aktuální cena: 39.000 CZK (1.560 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 60 000 - 80 000 Kč CZK

 • Ludmila Jiřincová

  (1912-1994)

  Dvě dívky

  Položka č.: 43

  Vyvolávací cena: 30.000 CZK (1.200 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 07. 11. 2019 15:00

  akvarel, kombinovaná technika, papír, 47 x 30,5 cm, sign. PD L. Jiřincová, rám, Antikvariát Dlážděná, žákyně prof. T. F. Šimona na AVU v Praze, členka SČUG Hollar, Spolku přátel exlibris a drobné grafiky a Spolku českých bibliofilů

  Aktuální cena: 30.000 CZK (1.200 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 50 000 - 60 000 Kč CZK

 • Ladislav Guderna

  (1921-1999)

  Výjev

  Položka č.: 63

  Vyvolávací cena: 15.000 CZK (600 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 07. 11. 2019 15:00

  tempera, papír, 1989, 29,5 x 35 cm, sign. LD L. Guderna 1989, pasparta, Ladislav Guderna byl slovenský malíř a grafik, který studoval u L. Fully. V 60. letech se stal členem umělecké skupiny Kontinuita. Ve své tvorbě kladl důraz na teoretické problémy umění, čímž se významně vymezil proti předcházej…

  Aktuální cena: 150.000 CZK (6.000 €)

  Poslední dražitel: ID7**6 Historie příhozu

  Odhadní cena: 25 000 - 35 000 Kč CZK

 • Miloslav Chlupáč

  (1920-2008)

  Sedící žena

  Položka č.: 62

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 07. 11. 2019 15:00

  tuš, tužka, pastel, papír, 90. léta, 70 x 50 cm, sign. PD Chlupáč M, rám, autor byl jednou z nejvýznamnějších osobností české umělecké scény 20. století - a to jak díky své tvorbě, tak i organizačním schopnostem, s nimiž pracoval v rámci skupiny Máj 57 nebo Bloku tvůrčích skupin. Přestože mu v 70. l…

  Aktuální cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 40 000 - 50 000 Kč CZK

 • Karel Vaca

  (1919-1989)

  Abstraktní kompozice

  Položka č.: 61

  Vyvolávací cena: 110.000 CZK (4.400 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 07. 11. 2019 15:00

  olej, plátno, 1965, 95 x 65 cm, sign. DU Vaca 65, rám, v kontextu své doby bylo dílo Karla Vacy odvážně abstrahované, zcela typicky pro výrazový projev autora, který patřil ke členům skupiny Trasa a k mimořádně zdatným umělcům užitého umění (volná grafika, filmové plakáty) a scénografie. Nadmíru cit…

  Aktuální cena: 110.000 CZK (4.400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Jiří Načeradský

  (1939-2014)

  Ve vlnách

  Položka č.: 67

  Vyvolávací cena: 38.000 CZK (1.520 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 07. 11. 2019 15:00

  olej, plátno, 2007, 74 x 100 cm, sign. PD Načeradský 2007, rám, Jiří Načeradský se proslavil jako představitel Nové figurace šedesátých let. I v další tvorbě opouštěl figurativní námět zcela výjimečně, především věčné téma ženství zůstávalo záminkou pro jeho výtvarné zpracování v různých stylech i v…

  Aktuální cena: 38.000 CZK (1.520 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 50 000 - 60 000 Kč CZK

 • Jiří Načeradský

  (1939-2014)

  Cyklostroje

  Položka č.: 66

  Vyvolávací cena: 20.000 CZK (800 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 07. 11. 2019 15:00

  olej, tempera, tuš, papír, sololit, 1973, 62 x 43 cm, sign. DU Načeradský 73, rám, vydařená práce klasika českého umění představuje ukázku z cyklu Stroje, který autor vytvořil v letech 1971 – 1974. Tento cyklus, stejně jako předcházejí cyklus Běžci, byl inspirován fotografiemi v denním tisku. Fotogr…

  Aktuální cena: 20.000 CZK (800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 40 000 - 45 000 Kč CZK

 • Karel Nepraš

  (1932-2002)

  Hlavičkiáda a ňadrovka

  Položka č.: 65

  Vyvolávací cena: 45.000 CZK (1.800 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 07. 11. 2019 15:00

  tuš, papír, 1966, 57 x 40 cm, sign. PD Karel Nepraš 1966, rám, Karel Nepraš byl už během svého studia na  AVU výrazným kreslířem. Jeho osobitý kreslený humor odrážel tehdejší dobové existenciální cítění, což je patrné z jeho ilustrací k nejstěžejnějším literárním dílům Franze Kafky. Neprašovy kresby…

  Aktuální cena: 45.000 CZK (1.800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 60 000 - 80 000 Kč CZK

 • Karel Nepraš

  (1932-2002)

  Kameraman

  Položka č.: 64

  Vyvolávací cena: 190.000 CZK (7.600 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 07. 11. 2019 15:00

  kombinovaná technika, kov, 1988, 46,5 cm, sign. PD K. Nepraš, vítězný návrh plastiky pro Jihozápadní město, přiložen posudek. Sochař, kreslíř, grafik a profesor na Akademii výtvarných umění v Praze. Spoluzakladatel proslulé Křížovnické školy čistého humoru bez vtipu, která funguje dodnes. Nabíze…

  Aktuální cena: 190.000 CZK (7.600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Tomáš Bím

  (1946)

  Ponorka

  Položka č.: 139

  Vyvolávací cena: 35.000 CZK (1.400 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 07. 11. 2019 15:00

  akryl, plátno, 2013, 30 x 24 cm, sign. PD Bím 2013, Uznávaný český malíř, grafik a ilustrátor Tomáš Bím vystudoval Odborné polygrafické učiliště, obor knihtisk a získal stipendium Kunstverein Osnabrück e.V. v SRN v roce 1983. Jeho dílo je specifické svojí pozitivní až hřejivou barevností, studium na…

  Aktuální cena: 37.000 CZK (1.480 €)

  Poslední dražitel: ID7**7 Historie příhozu

  Odhadní cena: 50 000 - 60 000 Kč CZK

 • Zdeněk Miler

  (1921-2011)

  Krtek v dortu

  Položka č.: 138

  Vyvolávací cena: 30.000 CZK (1.200 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 07. 11. 2019 15:00

  pastel, uhel, tuš, papír, 1965, 26,5 x 34,5 cm, rám, návrh ke krátkému filmu Krtek a raketa (1965). Film vznikl pod vlivem úspěchu snímku Jak krtek ke kalhotkám přišel (1957), kde se poprvé v Milerově dětské tvorbě setkáváme s postavou krtka a za který výtvarník dostal Velkou cenu na festivalu v Ben…

  Aktuální cena: 30.000 CZK (1.200 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 50 000 - 60 000 Kč CZK

 • Karel Chaba

  (1925-2009)

  Ostrov

  Položka č.: 137

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 07. 11. 2019 15:00

  olej, karton, plátno, 1983, 38 x 38 cm, sign. PD Chaba 83, rám, vzadu popsáno, Antikvariát Ostrovní, soukromé studium

  Aktuální cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 40 000 - 45 000 Kč CZK

 • Karel Chaba

  (1925-2009)

  Staroměstská mostecká věž

  Položka č.: 136

  Vyvolávací cena: 98.000 CZK (3.920 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 07. 11. 2019 15:00

  olej, plátno, 2004, 90 x 65 cm, sign. LD Chaba, rám, Karel Chaba pojmenoval dílo původně Památník ponížení, a to nejspíše z důvodu, že mezi lety 1621 – 1631 byly na ochozu Staroměstské mostecké věže pro výstrahu vystaveny hlavy účastníků protihabsburského odboje, popravených 21. června 1621 na Star…

  Aktuální cena: 98.000 CZK (3.920 €)

  Poslední dražitel: ID6**8 Historie příhozu

  Odhadní cena: 140 000 - 160 000 Kč CZK

 • Zdeněk Burian

  (1905-1981)

  Nšoči a Old Shatterhand

  Položka č.: 135

  Vyvolávací cena: 75.000 CZK (3.000 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 07. 11. 2019 15:00

  kvaš, papír, 25,5 x 21 cm, sign. PD Z. Burian, rám, výtvarné dílo Zdeňka Buriana zaujímá významné místo na poli obrazové ilustrace dobrodružné literatury. Burian přinesl zcela neortodoxní koncepci do podoby knižních ilustrací vědecko-fantastických a populárně naučných literárních žánrů. Svým pojetím…

  Aktuální cena: 75.000 CZK (3.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Kája Saudek

  (1935-2015)

  Vybraná společnost / Kulturista

  Položka č.: 134

  Vyvolávací cena: 5.000 CZK (200 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 07. 11. 2019 15:00

  tuš, akvarel, papír, 24 x 30 cm, oboustranná kresba, na zadní straně odřený papír, Antikvariát Dlážděná, ilustrátor a filmový výtvarník, autodidakt

  Aktuální cena: 8.500 CZK (340 €)

  Poslední dražitel: ID4**5 Historie příhozu

  Odhadní cena: 10 000 - 15 000 Kč CZK

 • Kája Saudek

  (1935-2015)

  Při odpalu

  Položka č.: 133

  Vyvolávací cena: 30.000 CZK (1.200 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 07. 11. 2019 15:00

  tužka, tuš, akvarel, papír, celý arch 48 x 34,4, kresba 26,7 x 23,8 cm, rám , Kája Saudek byl český malíř a nejznámější český komiksový kreslíř, jehož specifický výtvarný projev se stal inspirací pro další komiksové tvůrce. Inspirován americkým komiksem a pop-artem byl autor ve své době na české výt…

  Aktuální cena: 30.000 CZK (1.200 €)

  Poslední dražitel: ID5**2 Historie příhozu

  Odhadní cena: 40 000 - 45 000 Kč CZK

 • Kája Saudek

  (1935-2015)

  Basebollista

  Položka č.: 132

  Vyvolávací cena: 28.000 CZK (1.120 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 07. 11. 2019 15:00

  tužka, tuš, akvarel, papír, celý arch 48 x 34,4, kresba 28,2 x 21,3 cm, rám, Kája Saudek byl český malíř a nejznámější český komiksový kreslíř, jehož specifický výtvarný projev se stal inspirací pro další komiksové tvůrce. Inspirován americkým komiksem a pop-artem byl autor ve své době na české výtv…

  Aktuální cena: 28.000 CZK (1.120 €)

  Poslední dražitel: ID5**2 Historie příhozu

  Odhadní cena: 40 000 - 45 000 Kč CZK

 • Albín Brunovský

  (1935-1997)

  Labyrint VI. (Divadlo sveta)

  Položka č.: 131

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (1.000 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 07. 11. 2019 15:00

  lept, mezzotinta, suchá jehla, 1990, 39,2 x 29,5 cm, sign. PD ABrunovský 1990, rám, Antikvariát Ostrovní, studium na SŠUP v Bratislavě, žák prof. V. Hložníka na VŠVU

  Aktuální cena: 31.000 CZK (1.240 €)

  Poslední dražitel: ID6**8 Historie příhozu

  Odhadní cena: 40 000 - 45 000 Kč CZK

 • Olbram Zoubek

  (1926-2017)

  Dobré ráno

  Položka č.: 130

  Vyvolávací cena: 6.000 CZK (240 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 07. 11. 2019 15:00

  zlacený reliéfní tisk, 35 x 34,5 cm, sign. PD Olbram Zoubek, autorský tisk, Antikvariát Ostrovní, žák prof. Wagnera, člen skupiny Trasa, UVU, Umělecké besedy

  Aktuální cena: 6.000 CZK (240 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 10 000 - 15 000 Kč CZK

 • Olbram Zoubek

  (1926-2017)

  Mistr a Markétka

  Položka č.: 129

  Vyvolávací cena: 6.000 CZK (240 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 07. 11. 2019 15:00

  zlacený reliéfní tisk, 34 x 34,5 cm, sign. PD Olbram Zoubek, autorský tisk, Antikvariát Ostrovní, žák prof. Wagnera, člen skupiny Trasa, UVU, Umělecké besedy

  Aktuální cena: 6.000 CZK (240 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 10 000 - 15 000 Kč CZK

 • Olbram Zoubek

  (1926-2017)

  Dívka s věncem

  Položka č.: 128

  Vyvolávací cena: 6.000 CZK (240 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 07. 11. 2019 15:00

  zlacený reliéfní tisk, 34 x 34,5 cm, sign. PD Olbram Zoubek, autorský tisk, Antikvariát Ostrovní, žák prof. Wagnera, člen skupiny Trasa, UVU, Umělecké besedy

  Aktuální cena: 6.000 CZK (240 €)

  Poslední dražitel: ID1**4 Historie příhozu

  Odhadní cena: 10 000 - 15 000 Kč CZK

 • Petr Nikl

  (1960)

  Obelisk

  Položka č.: 127

  Vyvolávací cena: 3.500 CZK (140 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 07. 11. 2019 15:00

  litografie, 1990, 31,3 x 25,5 cm, sign. PD Petr Nikl 1990, Antikvariát Dlážděná, žák prof. A. Paderlíka na AVU v Praze, člen Umělecké skupiny Tvrdohlaví

  Aktuální cena: 3.500 CZK (140 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 6 000 - 8 000 Kč CZK

 • František Skála

  (1956)

  Na počátku

  Položka č.: 126

  Vyvolávací cena: 3.700 CZK (148 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 07. 11. 2019 15:00

  litografie, 2015, 48,5 x 34 cm, sign. PD František Skála 2015, č. 18/200, sochář, malíř, ilustrátor a tanečník; člen skupiny Tvrdohlaví. Získal Cenu Jindřicha Chalupeckého. V roce 2010 obdržel cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění,

  Aktuální cena: 3.800 CZK (152 €)

  Poslední dražitel: ID5**1 Historie příhozu

  Odhadní cena: 6 000 - 8 000 Kč CZK

 • Adolf Born

  (1930-2016)

  Dopisy králi Haakonovi

  Položka č.: 124

  Vyvolávací cena: 20.000 CZK (800 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 07. 11. 2019 15:00

  litografie, 1966, 53 x 31,5 cm, sign. PD A. Born 66, rám, 46/100, Rodák z Českých Velenic studoval nejprve výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě UK, později pokračoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u A. Pelce a studia ukončil na Akademii výtvarných umění v Praze. Aby se po studiích uživil, z…

  Aktuální cena: 20.000 CZK (800 €)

  Poslední dražitel: ID7**8 Historie příhozu

  Odhadní cena: 30 000 - 40 000 Kč CZK

Facebook